Vůdce odchází…

Dnešní kandidáti na prezidenta se patrně nevyhnou poměřování s T.G.M. K tomu odkazujeme prostřednictvím několika citací z článku Ferdinanda Peroutky (18. prosince 1935) – čtěte celé v našem archivu.

(…) Masaryk odchází – a my nepochybně více myslíme na Československo než na něj. ,,Když odcházel, mnoho slzí bylo prolito´´ – to jest pěkný nápis na pomník mužův. Ale lepší je: ,,Když odcházel, vlast v starostech počala mysliti na sebe.´´

(…) Jeho vůdcovský talent skrýval se v jiných stránkách jeho povahy, které náhle se rozvinuly, když přišla hodina zkoušky, světová válka. Tehdy už lidé nedostávali známky podle toho, zachovávají-li zvyky, dosud domácí v české politice. Masarykovo vůdcovství se zrodilo v mimořádných chvílích války a revoluce. Takový čas, kdy už nestačí řečniti, obyčejně zamíchá pořadím osob. (…) Nezáleží patrně na tom, kdo první na nějakou myšlenku přijde, nýbrž na tom, kdo ji dovede uskutečnit.

(…) Zde, na západě, objevují se v Masarykovi další vůdcovské vlastnosti. Vyjmenujme je: ve styku s masou se oprošťuje, učenectví ustupuje do pozadí; schopnost nalézat populární hesla v něm vzrůstá; objevuje se v něm muž z lidu, jímž byl původem; (…); proto dovede se nyní tak dorozuměti s masou drobného a chudého lidu, z níž se tvořily legie, že nemůže být v jejím srdci zatlačen někým jiným; dovede pro tyto lidi formulovati i jiná hesla vedle národní svobody (demokratismus, sociální reformy) tak účinně, že oni jsou ochotni nésti kůži na trh.

(…) Musí uplynouti sedmnáct let, aby některé strany se odvážily domnívat, že narychlo, ve třech dnech uveřejňované fotografie nějakého muže mohou založiti vážný nárok na prezidentský úřad. (…) V jakém rozsahu udržela se Masarykova vůdcovská role doma? Pomalu se zmenšovala, jak musíme říci. Ze čtyř příčin: vzdáleností od boje v některých lidech vysychala vděčnost, kterou zprvu tak živě cítili; mír, jak Holeček praví, podporuje malichernost a sobectví.

(…) I když později v konkrétních věcech vedli a rozhodovali jiní, on nepřestával býti vůdcem, neboť nesmírně více než oni dotýkal se ethosu národa. Pro své idealistické vlastnosti, pro ryzost svého charakteru hodil se spíše než kdo jiný k uctívání. Lid věřil v jeho spravedlivost a, zmaten často některými zjevy, utěšoval se, že v republice je aspoň jedno místo, kde vždy panuje čistota smýšlení. Veliká to síla, i když není podepřena žádnou stranou a žádnými hlasy v parlamentě!

(…) Jako z leckterých jiných světových vůdců, tak i z Masaryka se stal symbol. Nepůsobil už jen tím, čím skutečně byl, nýbrž také tím, co si do něho lidé vkládali. Na štěstí pro jeho nesmrtelnost vkládal si lid do něho svou potřebu idealismu. (…) Národ dá se vésti praktiky a oportunisty, a v některých chvílích je dobře, že se jimi dá vést. Ve chvílích, kdy je potřeba opatrnosti. Ale přitom nemizí z něho potřeba někoho ctít, na někoho zavěsit všechen svůj vlastní idealismus. Nebylo v republice osoby vhodnější k uctívání nad Masaryka. To, čím byl, i to, co v něm lidé viděli, vytvořilo masarykovskou tradici. Tato tradice přetrvá nás všechny. Bude sílit ještě tehdy stát, až už nikoho z nás dnešních nebude.

publikováno: 11. 11. 2012

NEJNOVĚJŠÍ články


Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …