Proč se vede malířům špatně?

Tíseň výtvarných umění je možná víc než pouhá stránka všeobecné hospodářské a finanční krise, ale je nepopiratelnou skutečností – soudím-li podle novin – je pozorovat a cítit i v menších výtvarných střediscích, jako např. v Praze. (…) Pohroma, která stihla výtvarné umění a výtvarné umělce, je tím dramatičtější, že vystřídala, a to vlastně bez předzvěsti, dlouhou a nebývale zdárnou periodu. (…) Příčiny, které k tomu vedly, tkví ve společenských, hospodářských a také estetických a filosofických zvláštnostech prvních deseti poválečných let, ale ukázat na jejich jak a proč znamenalo by rozepsat se široce a dlouze o přeměně poválečné městské společnosti, o nebývalých a masivních přesunech majetkových, o neuvěřitelné rychlosti, s jakou narůstala nová soukromá jmění, o jistém stěhování národů v malém, jehož tato léta byla svědky, o nových obchodních mravech a nemravech, o spekulačních horečkách všeho druhu.

(…) To však, co v této příčině je pro dobu, o které mluvíme příznačné, není nepoměr mezi tržní hodnotou obrazů a hmotnou odměnou jiných uměleckých ,,tovarů´´, zejména spisovatelských a hudebních. Neboť z příčin, o nichž tu nelze mluvit, protože by nás zavedly příliš daleko, není onen nepoměr ničím novým, jsa krom toho z valné části normální; a po druhé, vzhledem k velikému počtu malířů – v samotné Paříži neuvěřitelný počet 40 000 – jsou ony astronomické ceny, které se tu a tam platily, jen výjimkou. Ne jejich častost je nápadná, nýbrž jejich absolutní výše, která dospívala obnosů, jaké se před válkou žádaly a nabízely jen za díla nesporně uznaných mistrů zesnulých, tj. za díla, na jejichž cenu působil také činitel, řekli bychom, museální, jinými slovy zřetel na vzácnost té oné signatury, vzácnost, již lze vyčíslit jen vzhledem k úhrnnému dílu už ukončenému, a zřetel na jejich starožitnost. Ještě příznačnější – protože hromadnější – než výjimečné sumy placené za výjimky, jest ona nikdy předtím nevídaná rychlost, s jakou se začátečníci dopracovávali víc než vynikajících ,,obchodních´´ situací a ona opravdu až loterní náhoda, která znemožňovala jakoukoli předpověď o tom, uspěje-li ze dvou začátečníků spíše ten či onen, která označovala značkou Štěstěny malíře, do nichž se toho večera nikdo nenadál, a opomíjela jiné, kteří před nedávnem ještě ,,opravňovali k největším nadějím´´. Především však třeba vytknout, že následkem obecné prestiže, již malba požívala, se celkem vzato ,,uhájili´´, jak se říká, i malíři více méně neznámí, průměrní a podprůměrní, že klasický typ hladovějícího a mrznoucího rapina byl krom nešikovných výjimek takřka na vymření.

Ale opravdového, aťsi snad méně nápadného prvenství, nabylo malířství jinde, nabylo ho v hierarchii uměleckých odvětví, a kdoví, není-li nynější krise mnohem spíše následkem oné inflace duchovní, vystřídané nezbytnou deflací, než průvodním zjevem deflace cen, ať malířských, ať vůbec.

(…) Dnes slyšíme namnoze: Krise malířství? Tíseň malířů? Předvídali jsme ji dávno. Nebylo vyhnutí. Obecná krise ji snad zostřuje, jistě ji zostřuje, ale není jejím původem. Krise malířství je úkazem deflace specificky malířské. A při tom se myslí hlavně, ne-li výhradně na reakci nastavší po přepětí malířské spekulace – rozuměj spekulace obchodníků a sběratelů – spekulace to, která ovšem byla namnoze nevybíravá a nezřídka rovnou nestoudná.(…) Není však lhostejno vědět, nabyla-li plastická umění oné drtivé a krátké převahy prostě tím, že jim byla několika bývalými keťasy a příliš rychle zbohatlými snoby vnucena, či šlo-li přitom o příčiny nikoliv hmotné, natož hmotařské, nýbrž o původ z celkové duchovní povahy doby, o jakési zmatení hodnot. (…) A vše to obrazoborectví má trpkou příchuť končící epochy…

Článek původně vyšel v Přítomnosti dne 13. 1.1932.

publikováno: 11. 2. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Na které pozici ty vlastně stojíš, soudruhu?

Předvečer a den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa si Ivan Stránský živě vybavuje: „Ten večer …

Praha, srpen 69 jako Hongkong a Moskva 2019?

Vyjádřil jsem se kriticky k násilnému potlačování protestů v Rusku a v Číně. Sesypaly se na mě na …

Klídek! PPF nevstupuje do politiky, ale do fotbalu

Ze zdroje nejpovolanějšího, z úst nejbohatšího spoluobčana (s korporátním sídlem v Holandsku) jsme se s konečnou platností dozvěděli, že …

„Sedm smrtelných hříchů“ prezidenta Zemana

Často slýcháme, a to právě z nedalekých hradních komnat, že nemáme právo protestovat proti zvoleným politikům, včetně …

Fake news v českém tisku?

„Finsko: V zemi šťastných vyhráli nacionalisté Navzdory proslulému kvalitnímu školství a pověsti nejšťastnějších lidí světa, kterými jsou …

Vytuneloval Petrimex. Budeme ho volit zas?

Zásluhou neziskové organizace Kverulant.org o.p.s. mizí billboardy kolem dálnic[1]. S Vojtěchem Razimou (1968), zakladatelem této …

Mrtvý hraboš a vydojený venkov

Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebnímu ústavu zemědělského, který spadá přímo pod ministerstvo zemědělství, likvidovat přemnožené hraboše …

Co je být katolíkem a co je underground

Máš blízko k undergroundu, vícekrát jsi zmínil, jak silně tě ovlivnil Ivan Martin Jirous a Pavel Zajíček, …