Lže se

V našem veřejném životě začíná to důkladně smrdět lží. Veřejně činní lidé si zvykli brát lež na svědomí s docela lehkým srdcem. Kde se vzmáhá takový mrav, je ovšem těžko dopátrati se pravdy o čemkoliv. Nic nepomůže svědectví, vždycky se najde někdo, kdo s rukou na srdci nebo dokonce s rukou vzhůru před rozsvícenou svíčkou vydá svědectví opačné. Noviny a soudy jsou plny křivých svědků. V poslední době bylo několik afér, a v každé z nich jedni tvrdili pravý opak toho, co druzí. To se nedá vysvětliti jinak, než že jedni nebo druzí vědomě lhali. Optimisté tvrdí, že pravda vždy vyjde na povrch s tou snadností jako olej na vodu. Ze zkušenosti bychom řekli spíše, že vítězství pravdy je těžké a složité, někdy že bývá šťastnou náhodou, a často pak že pravda nezvítězí vůbec, nýbrž jest poražena. Kdybychom byli všichni za jedno, mohli bychom trestat lháře opovržením. Ale bohužel nejsme všichni za jedno, a lháři se mezi námi vesele procházejí a nikterak neztrácejí na úctě u svých přátel. Vy, kdož jste byli chyceni při lži, nehleďte na svět černě; vašemu zapírání nejsou položeny přírodou žádné meze!

(…) Proti generálu Gajdovi vyskytly se kompromitující dokumenty. Gajda prohlásil okamžitě, sotva o tom uslyšel, tyto dokumenty za padělané a byl ochoten stvrditi to přísahou a jakýmkoliv jiným osobním aktem. I zde je patrno, že někdo se odvažuje lhát a podvádět tváří v tvář celému národu: buď ten, kdo opatřil falešné dokumenty, nebo ten, kdo popírá jejich pravost. Kárný výbor, jak se zdá, někam dal oči, poněvadž neprohlédl falešnost těchto dokumentů a odsoudil na jejich základě Gajdu k degradaci.

(…) Všechny tyto případy ukazují, jak valem ubývá morální bezpečnosti. Kde tolik lidí, stojících v popředí, si navyká nic si nedělati z falešného svědectví, ať už před soudem nebo jenom před veřejností, tam se nikdo nemůže spoléhat na vítězství pravdy. Nedivte se, začnou-li se i lidé, kteří jsou si svou věcí jisti, bát soudů. Neboť každé pravdě může několik smluvivších se lhářů položit smyčku kolem krku. Na podzim odehrála se epizoda, která ukazuje, jak daleko pronikla již tato morální nákaza: jeden z politiků byl obviňován z úmyslů proti ústavě a byl vytrvale vyzýván, aby žaloval ty, kdož tak tvrdí. I přívrženců onoho politika dotýkalo se podivně, že přes to žalobu nepodával. Jeho orgán přinesl potom krátkou poznámku, v níž možno hledat vysvětlení: a dal na srozuměnou, že dva lidé jsou ochotni cokoliv odpřísáhnout proti onomu politikovi. A poměry jsou takové, že to musíme uznati za argument a že nemůžeme radit nikomu, aby lezl do nastrojené léčky.

Co s tím vším dělat? Nebezpečí není třeba široce dokazovat. Ve veřejném životě mají se charaktery utužovat, nikoliv hnít. Pravda je snad drsné, ale zdravé povětří pro charakter. Rozmach lhavosti ukazuje na ochablost. Žádné instituce nepomohou, budou-li řízeny charaktery ochablými. V našem národě je mnoho zájmu o abstraktní ideje, ale málo o výchovu charakterů. Z politiky proudí hojnost neřestí na hlavy lidu. (…)

Lež, která se povede, plodí nové lži. Musíme vše vynaložiti na to, aby lhaní nebylo bez risika a aby usvědčení lháři byli postaveni na pranýř opovržení. Má tato společnost dosti síly, aby dala pocítit lhářům svůj hněv? Nebo, má tolik síly, aby ještě cítila hněv nad lží?

Článek byl původně uveřejněn v Přítomnosti dne 20. 1. 1927.

publikováno: 31. 3. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Může si Babiš starší i ve Švýcarsku dělat cokoli?

Vážený pane velvyslanče, obracím se k Vám s prosbou, aby se orgány Švýcarské konfederace v co nejkratší době …

U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …