Je to všechno zlodějina!

„Ochranou proti úplatkářství“ se usilovně a marně zabývali naši dědové komisemi, seznamy, zákony … už v Masarykově republice. Víme jak dnes jak hluboko a dávno v nás ta zlodějina je?

(…) Pan ministerský předseda Udržal ohlásil, že vláda na podzim podá sněmovně návrh na zřízení dvanáctičlenné úsporné komise, která by zejména dohlížela na to, jak se zadávají státní stavby, dodávky atd. O poctivém a vážném úmyslu Udržalově nikdo nepochybuje, ale je příznačné, jak se na ohlášenou reformu reagovalo. Pan red. Peroutka V Přítomnosti velmi správně napsal: ,,Zákon sám není nic, není-li za ním pevná vůle jej provádět.´´ Je to skepse odůvodněná. Jiní vyslovovali pochybnost o tom, najde-li se pro návrh většina. Já těch pochybností nemám, neboť se dá předvídat, že bude postaráno o to, aby komise č. 2 spala jako komise č. 1. Ale zaslechl jsem i tento výrok: ,,Tak! Teď se bude musit uplácet ještě těch dvanáct.´´ Všichni pak, s nimiž jsem mluvil, zakončovali rozhovor slovy: ,,Je to všechno zlodějna´´, kterýžto obrat je u nás tak obvyklý, jako ,,má úcta´´ nebo ,,dobrý den´´.

(…) Dostal někdo, když jsme měli vázané hospodářství, dovozní povolení bez úplatku? Netekly při pozemkové reformě úplatky širokým proudem? Odvážil se předseda Pozemkového úřadu uveřejnit slíbený seznam nabyvatelů zbytkových statků? Nehroutí se veřejné stavby proto, že dozorčí inženýři nesmějí šlendrián vidět – ať je příčina v nich samých nebo v představených, kterým by se upozorněním na vady nezavděčili (…)?

Bude-li uzákoněna nová úsporná komise a budou-li do ní připuštěni i neposlanci, budu se o členství v ní ucházet. Bude to funkce bezplatná a zabéře tomu, kdo ji svědomitě bude vykonávat, hodně času. Přes to neoddávám se naději, že bych se do ní dostal, jelikož – no, jelikož by mě tam asi nemohli potřebovat. (…)

Nebylo by úplatkářství, kdyby nebylo úplatných úředníků. Ti jsou hlavními, ba řekl bych, jedinými viníky. Namítne se: Nebylo by úplatných úředníků, kdyby nebylo uplatitelů. Ovšem, leč možnost upláceti je dána pouze tím, že jsou úředníci, kteří úplatek chtějí. (…) Stojíme tváří v tvář zlu, které je nad pomyšlení nebezpečné. Je-li dnes mezi námi tak málo vážnosti k státní autoritě a – co je ještě horší – tak málo lásky k naší republice, je toho hlavní příčinou obecné přesvědčení, že u nás lze penězi dosáhnouti všeho a bez peněz ničeho.

(…) Dospěli jsme toho, že je u nás hanba být státním úředníkem a že není ani příjemné býti příslušníkem naší republiky v postavení žadatele, byť žádost byla sebe důvodnější, neboť nikdy nevíte, kde narazíte na penězi vykoupenou protekci odpůrcovu nebo spoluuchazečovu nebo kde pořídíte jen s pověstnou obálkou. Leč i na pány poslance a senátory musí dojít. Ústavní listina zakazuje si jejich intervence v soukromých věcech, ale na porušení zákazu není trestní sankce a pouhá mravní sankce na mnohé z nich nestačí, zejména když se za intervenci dobře zaplatí. Bude tudíž třeba formulovati nový zákon a to tak, aby trestáni byli i poslanci, kteří porušují zákaz, obsažený v ústavní listině, jde-li o jejich osobní prospěch. Konečně bude nutno změniti trestní řád v tom smyslu, že v trestním řízení pro úplatkářství uplatitel nesmí odepřít svědectví. (…)

U nás si každý poplatník říká: ,,Nač bych platil, když se daně beztoho rozkradou?´´ Poctivostí ve státní správě dá se ročně ušetřiti půl miliardy a nepostaví se ani o cihlu méně a nebude nutno snížit úřednické platy ani o haléř.

Článek původně vyšel pod názvem Ochrana proti úplatkářství v Přítomnosti dne 2. 9. 1931.

publikováno: 3. 6. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Červená sukýnka pro dámu z první republiky

První víkend léta! Po krátké cestě ven z republiky na lékařský sjezd opět v centru světa. V rámci …

Vyhoření generace Y

Čas je běžec s dlouhým krokem, nikdy pokoj nedá si a od Freudenbergerovy bolestné zkušenosti s prožitkem vyhoření …

Křídla slávy aneb 20 let od smrti JIW

Nemám organizační talent. Smířil jsem se s tím a dovedu s tím vědomím celkem pohodlně žít. Někdy, …

Inspirováno Slovenskem

Ve víru dění a marketingových rejů kolem předběžných závěrů auditu Evropské komise, mapujícího střet zájmů Andreje …

Od hrdinství na milimetry – Čurda z Hlíny

Je poledne 16. června 1942 a Karel Čurda, parašutista skupiny Out Distance, vstupuje do Hlavní úřadovny …

Vyhazov z práce za názor proti funkcionářům

„Můj otec pochází ze Slovenska, moje matka je z Rumunska. Do Čech dorazili se svými rodiči …

O co jde v Hongkongu a proč

V Hongkongu jde o všechno. Pokud extradiční zákon projde, poslední ostrůvek svobody v ČLR bude …

Bohům se nic nestane

Velký den. Přes den jsem nasmlouval brigádníky a sklízeli jsme první víno. Nádhera, vypadá dobře. …