Pěkné (zaručeně české) lži

Už několik týdnů mi zní v uších ozvěna neuvěřitelného projevu Jaroslava Vodičky předsedy ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu na shromáždění v Památníku Terezín. Terezínské tryzna je každoroční vzpomínkové shromáždění lidu, jemuž předsedají činovníci angažovaných spolků, modlí se tam různí duchovní a řeční nejvyšší představitelé státu a zvláštní hosté.

Stálým hostem je někdo ze „Svazu bojovníků“, často bojovník mladšího vydání, takříkajíc papaláš bez bojové zkušenosti. Vodička je ročník 1948 a v jeho vlastním životopise se mi nepodařilo najít jediný čin nebo myšlenku, svědčící o tom, že se jedná o bojovníka za svobodu v jakémkoli smyslu. Nicméně o to silnější byla řeč tohoto zavalitého, zajíkavého koktala na Tryzně nad mými zabitými předky v Terezíně. Sdělení té řeči bylo vlastně jen jedno: Němci nám ublížili a ať zavře hubu každý drzoun, co by chtěl mluvit o čemkoli jiném, než, že nám Němci strašně ublížili. A to se se stále bojovnějším, rozuměj nenávistnějším, výrazem opakovalo dokola v různých variacích Vodičkovy normalizačně soudružské pačeštiny.

Zbytnělý tragikomický „bojovník“ mluvil s drzou samozřejmostí za všechny Čechy. Kdo by sním nesouhlasil, toho by jistě neměl za Čecha. Mluvil tak ovšem nad kostmi českých občanů, převážně židovského původu a převážně německé výchovy a mateřštiny. Co jim vlastně chtěl? K čemu si jejich osudy půjčil?

Režisér Nikolaev a scénárista Mahler si půjčili osudy Lidických, smísili je dramaticky s jednou zvláštní kauzou nešťastného zabití tamtéž a udělali český film. Ten film je vodičkovsky dokonale český. Ve filmu nevystupuje jediný Němec ani Němka, která by neřvala, nekradla, nebyla agresivní hovado. Ve filmu nevystupuje jediný zkažený Čech nebo Češka, jen občas, většinou „pod tíhou okolností a cizím (německým) zaviněním“ trochu zhřeší. Film je to barevný, a přitom černobílý. Mezi jinými toto vidění světa podpořila Kancelář tehdejšího prezidenta republiky Klause.

Na pražském Strahově uchovávají premonstráti rukopis Augustinova pojednání ze 14. století. V textu svatý filosof zdůrazňuje, že středem všech národů, kmenů i rodin vede linie oddělující dobré ovce od smrdutých kozlů. V českém ilustrátorovi rukopisu zvítězilo „češství“ nad pravdou a věrností Kristu a po českém způsobu namaloval všechny národy rozdělené, jen Čechy komplet všechny na straně dobra.

Milý překrucovatel evangelia i Augustina měl ovšem ve středověku pořád slušný náskok před vodičkovsko – mahlerovsko – nikolaevovsko – benešovsko – klusovskými „bojovníky“. Hnala ho nekritická láska k vlastnímu kmeni, tak je všechny viděl v nebi, ale proto nepotřeboval všechny Němce poslat do pekla. Naše „bojovníky“ žene ryzí nenávist k Němcům, která se vydává za jednu z podob lásky k vlastnímu národu. Vydávat se za ni může úspěšně jen v národě slepců.

Musím dosvědčit z vlastní zkušenosti, že mezi českými občany židovské národnosti, po mém soudu také dobrými Čechy a nepochybnými bojovníky, které jsem dobře znal, nebyla nenávist k Němcům patrná a všichni byli jednoznačně proti „odsunu“, vyhnání i pomstě na německých civilistech jak je prováděla lůza vydávající se za vlastence.

publikováno: 12. 6. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Neexistující imigranti III.

Imigrační a muslimská otázka v britském politickém zrcadle   Úvod Toto je 3. část pětidílné minisérie mých …

Ve sviňáko! Krásná nebo chytrá?

U normálního člověka se občas zdá, že jeho schopnost uvažování je do jisté míry utlumena …

K výročí náletu na Drážďany

Na základě osobní zkušenosti si myslím, že každý z nás zažije ve svém obyčejném a …

Firma sobě! Aneb za nás čerpá Agrofert.

Naším hlavním problémem není to, že se k moci dostal nějaký lump, nýbrž to, že si …

Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …