President Beneš

Kolik patosu vzbudila volba Edvarda Beneše? Co to byla jeho „úspěšná, vědecká politika“? Co byl „ideál na všechny časy“? Kolik patosu a vědeckosti zažijeme dnes? Odkazujeme prostřednictvím několika citací z Přítomnosti (24. prosince 1935)čtěte celé v našem archivu.

Právě před rokem vracel se Edvard Beneš z ženevského mimořádného zasedání rady Společnosti národů, která se tehdy zabývala vinou Maďarska na zavraždění krále Alexandra. Byl tenkrát vítán mnohem srdečněji a obřadněji než jindy; nejen proto, že přinášel nový úspěch – těch přinesl už dříve mnoho, aniž se mu za to dostalo zvláštního uznání – nýbrž i proto, že si jeho jméno v letech, která předcházela, konečně dobylo oné populárnosti, jaké si jeho nositel zasloužil. Přes to, že jsme s radostí pozorovali, jak se jeho postavení upevňuje, nenapadlo nás, že se za pouhý rok dostane na křeslo presidenta republiky s úspěchem tak triumfálním, jak se nyní stalo. Víc než komu jinému je toho třeba přát právě Edvardu Benešovi – za všecky útoky, neslušnosti a podlosti, jimiž jej častovala politická periferie a jež jsou konečně umlčeny. Benešova prsa zachytila i nejednu otrávenou střelu, která nesměla přímo zamířit na presidenta Masaryka a která se proto obrátila aspoň proti jeho nejmilejšímu spolupracovníkovi.

V bitvě o Benešovu volbu šlo o nesmírně mnoho – o duchovní základy této republiky, o státní myšlenku československou a kdoví, zdali nešlo nakonec i o sám stát. Je vyhráno: základy jsou upevněny, státní myšlenka posílena, stát zevnitř podepřen, když z venku byl již před tím právě zásluhou Benešovou zajištěn, jak to jen bylo možno. Říká se, že v Benešovi nastupuje v úřad prezidentský pokračovatel Masarykův.

(…) Beneš byl a jest politik úspěšný. Jaká pracovní metoda mu to umožnila? Vystihl ji už jako osmadvacetiletý mladý muž. Napsal tehdy, že politika, která chce být vědecká, ,,zkoumá krok za krokem poměry´´ a podle toho pak hledá řešení, které je v tu chvíli nejvhodnější.; ,, neváže si ruce předem apriorně pojatým plánem, jejž vývoj může dementovat.´´ Skutečně vědecká politika prý se neřídí cílem napřed stanoveným, který se jen tuší, nýbrž postupuje ,,empiricky podle požadavků a nutnosti daných poměrů…´´.

(…) To znamená, že v jeho mysli pevně tkví sociální ideál a program, který je tak obecný, že jej může přijmout, jak Beneš věří, každá civilisovaná společnost. Politika pak není nic jiného než hledání a volba prostředků, jimiž je možno tento ideál nejvýhodněji uskutečnit. Tomu ideálu se stručně říká demokracie.

V hledání a volbě oněch prostředků není hned tak důmyslného muže jako je Beneš. V tom je velká část jeho slávy a také našich nadějí, které v něj skládáme jako ve vůdce státu. Náš ideál je pevně a, jak doufáme, na všecky časy stanoven. Potřebujeme jen hlav, které by měly dost fantasie, aby nás dovedly za tím ideálem obratně vést. Edvard Beneš je taková hlava, v níž se bez nesnází rodí praktické i odvážné politické myšlenky. Těch potřebujeme a po těch toužíme. Prahne po nich zvláště mladé Československo. Těšíme se, že president Beneš bude především jeho vůdcem!

Kompletní původní článek i celé číslo Přítomnosti je k přečtení v našem archivu.

Vloženo dne 12. 11. 2012

publikováno: 12. 6. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …

Potrat

Trvalo staletí, než začalo být tvrzení, že není otázky, která by nemohla být položena, obecně …