Poznámka o bojích mezi lidmi

Sledoval-li někdo zprávy týkající se oněch událostí, snadno si všiml, jak rychle bylo připraveno vysvětlení toho, proč se to všechno děje. Už z titulků bylo možné se lze dočíst, že lidé (sic!) se dali do boje proti Romům – z toho jasně plyne, že lidé je bijí, protože jsou to Romové, asi tedy proto, že mají jinak barevnou kůži. A to je vidět i na obrázcích.

Zkusme se ale na věc podívat jinak. Francouzský antropolog René Girard píše o konfliktu a o mimetické touze, která je jeho základem. Mimetická touhy, tedy napodobovací touha, vzniká na základě touhy druhého po nějakém objektu. Ten druhý po něčem touží, je to tedy něco, co je touhy hodno. Začnu po tom toužit také, chci se stát takovým, jaký je ten druhý, abych mohl mít předmět, po kterém toužím. V tu chvíli se ale ten druhý stává mým rivalem v touze po předmětu, mým nepřítelem. Nastává mimetická krize.

Podívám-li se znovu na obrázky, je vidět, jaká je tam bída. Na videích je to i slyšet. Jak ukazuje dokument Kruh – Portrét demonstrace, jediným artikulovaným důvodem konfliktu je domněnka, že tito mají vyšší příjmy a vůbec se jim dává víc, a proto se mají lépe, zatímco oni nedostávají nic nebo jen málo, žije se jim špatně a nikdo se o ně nezajímá. Je zde tedy široce pojatý, ne příliš přesně vymezený předmět, o který se vede boj – snad dávky, péče, pozornost, snad něco jiného.

Mimetická krize je podle Girarda ukončena tím, že se vyčerpá, že se vybere oběť, jejímž obětováním zanikne konflikt mezi stranami, protože jsou jejich vztahy nadále určovány smlouvou vzniklou obětí. Celou věc by tedy mohl někdo nahlížet jako na konflikt mezi Romy a těmi ostatními. Pak by mohl doufat, že například jedni vypálí policejní stanici a to je uklidní. Nebo že jim trochu přidají a to je uklidní.

Někdo by ale mohl tyto události vykládat tak, že tito jsou pánové a dámy u moci a oni jsou ti, jimž vzali podíl na moci a na jejichž zájmy se nehledí. Když pak tito a jiní, kteří by rádi byli tito, řeknou, že zde máme rasový konflikt, někomu by mohlo připadat, že je tady snaha nabídnout oběť, která má zajišťovat smlouvu a urovnat vztahy. Nejedná se zde ale o smlouvu, ale spíše o podvod jedné strany na druhé, což může fungovat jen tak dlouho, dokud si to podvedený neuvědomí.

publikováno: 15. 10. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …

Století jedné ženy

Staša Fleischmannová, fotografka a autorka pamětí[1] slaví své 100. narozeniny Dvojčata Staša a Ola (Olga) Jílovské se …