Glosy k extremismu II.

Německý filozof Hegel viděl v německém státu vtělení onoho všeobjímajícího Rozumu, který krátce před ním horlivě vyzdvihoval jeho krajan Kant z Königsbergu, Královce, či -chcete-li – nynějšího Kaliningradu. Tato majestátní německá konstrukce budoucnosti počítala i s Židy – už přece nejsme v tmářském středověku – nicméně za jedné podmínky. Tou bylo, že Židé zabijí Žida v sobě a splynou s jakousi universální německostí. Jinými slovy řečeno, nic proti nim, za podmínky, že se přizpůsobí německému standardu a jeho hodnotám. Ty si ale každý Němec mohl vykládat po svém: pro jednoho to mohla být Goetheho poezie, pro druhého pořádkumilovnost, pro třetího třeba buřt s pivem…

Teď už vidíme, nakolik je nespravedlivé považovat naše radikály útočící Romy za rasisty. Oni jsou to vlastně hegeliáni. Sami sebe nazývají „radikály“, protože jsou těmi, kdo chtějí řešit problém u samého kořene. A problém není v tom, že Romové jsou Romové, nýbrž v tom, že se ne a ne přizpůsobit našemu starému dobrému češství, ne a ne potřít v sobě své nezřízené romství. Nazývat podobný, starostí o vlast prodchnutý postoj rasismem, je přímo urážkou, a přirovnávat radikály, tyto hledače harmonických forem soužití uvnitř národního lůna, k rozsévačům zloby a nenávisti je nehoráznost. Té jsou schopni tak akorát intelektuálští, tj. dělnému lidu vzdálení, politické korektnosti poplatní slaboši z našich vlastních českých řad, bezmyšlenkovitě papouškující bláboly z Bruselu a dalších nadnárodních center. Našemu pravému českému lvu je odporné toto národ zrazující kdákání kulturně-politických elit. Náš dělný lid – či spíše „dělnický“, jak se sám sebe občas pojmenovává, nekdáká, nýbrž jedná. Tento názor, že „radikální“ přístup k romské menšině není vůbec protiromský, natož rasistický, není v Českých zemích vůbec radikální, nýbrž většinový. Sdílejí ho starostliví otcové rodin, hodné a přívětivé babičky, staří i mladí, slití v jednotný šik.

Vraťme se k Hegelovi a pro zajímavost si vyprávějme, jak dopadla myšlenka s velkorysým přijetím Židů do lůna německého národa za podmínky, že zabijí Žida v sobě. Více než sto let po Hegelovi jeden pán s knírkem usoudil, že to s tím němectvím Židů není tak valné a že Židé nějak otálejí se zabíjením Žida v sobě. Němečtí Židé mohli bojovat jako lvi na frontách 1. světové války pod německým praporem, mohli ověsit svá prsa kilogramy železných křížů, ale mnohým Němcům to nestačilo: stále byli mnohem víc Židé než Němci. A tak zmíněný pán s knírkem přišel na řešení věru geniální. Nechtějí-li Židé zabít Židy v sobě, my, Němci, jim s tím pomůžeme: zabijeme Židy a spolu s nimi Židy v nich. Mrtvý Žid totiž myšlence němectví nevadí, dokonce se dá říct, že jí je přizpůsoben, mohli si myslet autoři tohoto geniálního řešení. A svým děsivým fíglem obešli štědrého Hegela, který to s Židy vlastně myslel jen a jen dobře. On od nich nechtěl nic jiného, než aby byli jako my.

publikováno: 25. 10. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Mukl, cirkusák a slavný galerista – tři životy Oskara Krauseho

Název kapitoly připomíná banální hodnocení, ale ve skutečnosti to byl občas thriller, občas komedie dell’arte, …

Neslušné návrhy a Mee too

Minule jsem se tu svěřil, že pozapomenuté poznámky z návštěvy Walhally (které se později staly mým …

Žijeme v době Karla Gotta?

Název článku jsem si vypůjčil z titulku, který se nedávno objevil v příloze Práva. Přidal jsem otazník, …

Nejvyšší čas začít plivat na Václava Havla

Blíží se významná výročí, blíží se čas vzpomínání, rekapitulací, bilancování, hodnocení, přehodnocování a hlavně osobní propagace. …

Tweetová „politika“

Jestli se v něčem dnešní doba liší od té předchozí, pak je to ve způsobu komunikace. …

Strašlivý život Babišův

Důkazů o tom, že Andrej Babiš vědomě devastuje krajinu, likviduje fungující podniky a zneužívá ke svým účelům …

Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo …

Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …