Glosy k extremismu II.

Německý filozof Hegel viděl v německém státu vtělení onoho všeobjímajícího Rozumu, který krátce před ním horlivě vyzdvihoval jeho krajan Kant z Königsbergu, Královce, či -chcete-li – nynějšího Kaliningradu. Tato majestátní německá konstrukce budoucnosti počítala i s Židy – už přece nejsme v tmářském středověku – nicméně za jedné podmínky. Tou bylo, že Židé zabijí Žida v sobě a splynou s jakousi universální německostí. Jinými slovy řečeno, nic proti nim, za podmínky, že se přizpůsobí německému standardu a jeho hodnotám. Ty si ale každý Němec mohl vykládat po svém: pro jednoho to mohla být Goetheho poezie, pro druhého pořádkumilovnost, pro třetího třeba buřt s pivem…

Teď už vidíme, nakolik je nespravedlivé považovat naše radikály útočící Romy za rasisty. Oni jsou to vlastně hegeliáni. Sami sebe nazývají „radikály“, protože jsou těmi, kdo chtějí řešit problém u samého kořene. A problém není v tom, že Romové jsou Romové, nýbrž v tom, že se ne a ne přizpůsobit našemu starému dobrému češství, ne a ne potřít v sobě své nezřízené romství. Nazývat podobný, starostí o vlast prodchnutý postoj rasismem, je přímo urážkou, a přirovnávat radikály, tyto hledače harmonických forem soužití uvnitř národního lůna, k rozsévačům zloby a nenávisti je nehoráznost. Té jsou schopni tak akorát intelektuálští, tj. dělnému lidu vzdálení, politické korektnosti poplatní slaboši z našich vlastních českých řad, bezmyšlenkovitě papouškující bláboly z Bruselu a dalších nadnárodních center. Našemu pravému českému lvu je odporné toto národ zrazující kdákání kulturně-politických elit. Náš dělný lid – či spíše „dělnický“, jak se sám sebe občas pojmenovává, nekdáká, nýbrž jedná. Tento názor, že „radikální“ přístup k romské menšině není vůbec protiromský, natož rasistický, není v Českých zemích vůbec radikální, nýbrž většinový. Sdílejí ho starostliví otcové rodin, hodné a přívětivé babičky, staří i mladí, slití v jednotný šik.

Vraťme se k Hegelovi a pro zajímavost si vyprávějme, jak dopadla myšlenka s velkorysým přijetím Židů do lůna německého národa za podmínky, že zabijí Žida v sobě. Více než sto let po Hegelovi jeden pán s knírkem usoudil, že to s tím němectvím Židů není tak valné a že Židé nějak otálejí se zabíjením Žida v sobě. Němečtí Židé mohli bojovat jako lvi na frontách 1. světové války pod německým praporem, mohli ověsit svá prsa kilogramy železných křížů, ale mnohým Němcům to nestačilo: stále byli mnohem víc Židé než Němci. A tak zmíněný pán s knírkem přišel na řešení věru geniální. Nechtějí-li Židé zabít Židy v sobě, my, Němci, jim s tím pomůžeme: zabijeme Židy a spolu s nimi Židy v nich. Mrtvý Žid totiž myšlence němectví nevadí, dokonce se dá říct, že jí je přizpůsoben, mohli si myslet autoři tohoto geniálního řešení. A svým děsivým fíglem obešli štědrého Hegela, který to s Židy vlastně myslel jen a jen dobře. On od nich nechtěl nic jiného, než aby byli jako my.

publikováno: 25. 10. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …