Zpět do feudalismu!

Když v roce 1848 Češi vyrukovali s první českou politikou novověku, málokdo tušil, že o více než 150 let později český národ stále nebude politickým národem. Politický národ je totiž ten, který je schopen vygenerovat z vlastního lůna politiky, jimž je dle jistých pravidel ochoten svěřit moc. To my ale neumíme. My totiž politiky nemáme rádi. Jejich pretenci vládnout vnímáme pouze coby zakuklenou metodu, jak se obohatit z našich peněz a bezpracně lenošit v poslaneckých lavicích. Politikem se chce přece stát pouze někdo, kdo nic neumí, jinak by makal, jako makáme my. A tak, neschopni legitimizovat právo na vládnutí kohokoli z našich řad, instinktivně respektujeme formy vládnutí, na které jsme si zvykli od dob hlubokého feudalismu: vládcem má právo být pouze někdo, kdo je nesmírně bohatý, aby nemusel krást jako našinec, zároveň někdo ne úplně od nás, ale zase ne z moc daleka, třeba takový Babiš anebo Schwarzenberg. Přímo z vlastních chudých řad pak akceptujeme pouze toho, kdo nemá rád politiky, tak jak je nemáme rádi my a kdo jim to pořádně natře: proč ne třeba takového Zemana, který se nezatěžuje nějakými finesami politických pravidel, aniž bychom si plně uvědomovali rizika autoritářského skluzu, které to obsahuje. Jediný, kdo obstojí v našich očích, je tedy pán anebo zbojník.

Tento mentální univers, jenž je mentálním universem feudalismu, vyhovuje nejen širokým masám našeho národa, ale též některým z jeho špiček, které se tu a tam vynořují coby jeho představitelé. Zemanův kolega z „prognosťáku“ Klaus si v roce 2011 postěžoval na Francouzskou revoluci, která výmyslem lidských práv narušila přirozenou vazbu mezi zásluhou a odměnou. Čtenář z této pozoruhodné interpretace dějin nemohl než vyvodit, že tehdy ještě ne bývalý prezident považuje systém, kde podíl na moci byl dán rodem a příslušností ke společenské skupině, jíž je aristokracie, za spravedlivější než ten, který nastolil zvrat v roce 1789.

Aristokracie byla oligarchií své doby. Dnes už zde není, ale je nahrazována novými oligarchiemi, jejichž forma vládnutí se od té aristokratické příliš neliší. Spojuje je to, že ani jedna není v duši demokratická a že primárním cílem obou není veřejné blaho, nýbrž zájem omezené skupiny. A představa, že nějaký magnát bude oním osvíceným vládcem, jehož moudrost zemi obrodí a z jehož měšce občas i něco ukápne pro prostý lid, je jednou z už po více než 200 let úspěšně kritizovaných utopií.

Domnívali-li jsme se, že znovunastolení demokratických pořádků v roce 1989 povede k posílení politické zodpovědnosti národa a jeho zvýšené participaci na správě své země, pak volby do Poslanecké sněmovny 2013 nemohou být než zdrojem zklamání. Náš politický svět je nadále obýván „jimi“ a „námi“ a moderní představa o moderním národu, v němž politikem v pravém slova, tj. účastníkem na moci, je každý občan, se vytrácí v nedohlednu. Stále se plácáme, kdesi před oním osudným rokem 1848, kdy naši předci vstoupili do politiky a dokonce snad i před rokem 1789, kdy se lid vzepřel vládě feudálních oligarchií.

publikováno: 29. 10. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …