Není to úplně, jak to zvenku vypadá…

Znění dopisu otištěné ve 45. čísle Reflexu:

William H. Taft
Předseda
Freedom House 1301 Connecticut Ave. NW Floor 4
Washington, District of Columbia
20036 USA

Vážený pane předsedo,

obracíme se na Vás s žádostí o přezkoumání situace svobody médií v České republice. Vaše respektovaná instituce uvádí Českou republiku v kategorii nejsvobodnějších zemí světa s plnou tiskovou svobodou. Jsme nuceni Vás upozornit, že podle našich zkušeností a zjištění z posledních měsíců toto hodnocení naší země již bohužel neodpovídá skutečnosti.

Česká republika prodělala v posledním roce turbulentní politický vývoj, jenž otřásl stabilitou demokratického režimu a vedl k posunu směrem od tradiční parlamentní demokracie k autoritativnímu stylu vládnutí. Po zavedení přímé prezidentské volby a diskreditaci předchozí politické reprezentace došlo v České republice ke změně vlády, která se nyní opírá výhradně o důvěru prezidenta.
Nově zvolený prezident s odkazem na svůj vyšší mandát od lidu usiluje o větší podíl na moci, než dosud připouštěla naše ústavní praxe.

Souběžně s tímto procesem došlo v českých médiích k významným majetkovým přesunům. Hlavní české deníky, jež až do nedávné doby vydávaly respektované mediální koncerny, přešly do rukou jednotlivých podnikatelů – finančních oligarchů, jejichž primárním zájmem již není provozovat nezávislá média, neboť mají své klíčové zájmy na politické a ekonomické sféře. V České republice dochází ke kumulaci politické, ekonomické a mediální moci do několika málo rukou, což významně omezuje možnost veřejné kontroly výkonu veřejné moci prostřednictvím médií.

Za nejzávažnější případ je třeba označit převzetí dvou klíčových politických liberálních deníků a jejich internetových verzí miliardářem Andrejem Babišem, který založil vlastní politickou stranu a je nyní jedním z nejvýznamnějších českých politiků. Jeho cestu k moci umožnila jak masívní kampaň, jejímuž rozpočtu nemohla žádná jiná strana ani částečně konkurovat, tak i skutečnost, že jím ovládnuté deníky nepřinesly zásadní informace o kontroverzním pozadí podnikatelských úspěchů svého majitele.

Autoritativní výkon prezidentské funkce zároveň ovlivnil zpravodajství veřejnoprávních médií. Tyto postupy už přiměly skupinu televizních novinářů k podání stížnosti k Radě České televize na Českou televizi, jež v posledních měsících prezidenta podporovala, zakrývala jeho kontroverzní chování a protežovala před volbami jeho politickou stranu.

Vážený pane předsedo, dovolujeme si Vás požádat, aby Vaše organizace věnovala dění v České republice pozornost, aby prošetřila kumulaci politické, ekonomické a mediální moci v naší zemi a aby se zasazovala u české vlády o plnění závazků v oblasti mediální svobody. Věříme, že Vaše aktivity napomohou k tomu, aby naše země, kterou znáte na základě Vaší letité spolupráce s Václavem Havlem jakožto zemi svobodnou, opět mohla nést toto označení.

Pavel Šafr, šéfredaktor Reflexu
Marek Stoniš, zástupce šéfredaktora Reflexu

převzato ze stránek Klubu na obranu demokracie

publikováno: 12. 11. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …