Zase vláda jedné strany? Strany nespokojených? Zeptáte se lidu?

Po patnáct let kritisoval tento časopis naše politické strany, oponoval jejich praksi a dostával za to od nich pravidelně vynadáno. Když jsme se už s tím smířili, jako s nutným světa během, nastal velký, sensační převrat: Všechny hany, které jsme kdy proti našim stranám uveřejnily, jsou daleko překonány těmi hanami, jež naše strany nyní samy na sebe v jakémsi sebeničivém nadšení kydají. (…)

Z toho ovšem nechť nikdo neusuzuje, že toužíme po tom, abychom strany svým vlastním tělem bránili, nebo že podle našeho přesvědčení žádný z dosavadních stranických vůdců nemá přijít ani o kousek své posice. Nikdo není tak silný, aby zachránil ten stranický systém, který u nás působil do 30. září, a nikdo snad není ani tak nemoudrý, aby to chtěl učiniti. Mohutné zemětřesení, které rozkolísalo půdu pod politickými stranami, je fakt a nikdo si jej vlastně neuvědomuje tolik, jako právě činitelé těchto stran. Odtud právě tolik probuzených svědomí a tolik nedůstojného chvatu při stahování jedné vlajky a vyvěšování druhé. (…)

Přiznávám, že nemám dosti vyhraněných názorů o tom, kolik stran má býti z dosavadního systému zachováno, zda dvě nebo tři, či dokonce čtyři. Dnes se zase příliš mnoho mluví jménem národa a každý vydává svůj projev za posvátnou národní vůli. Snad bude možno tuto vůli zjistiti nějakým přesnějším způsobem než oním, jenž spočívá v tom, že jeden nebo dva články v nějakém časopise se prostě prohlásí za projev národní vůle.

Jedno je jisto: Není možno na místo všech dosavadních stran dosaditi stranu jedinou a při tom hovořiti, že jsme zachovali demokracii. Tam, kde existuje jediná strana, neexistuje demokracie, i kdybychom o ní z nějaké setrvačnosti nebo lítostivosti nepřestávali mluvit. Chápu, že o demokracii je v našem prostředí komukoliv nesnadno přestat mluvit. (…) Dobrovolné rozhodnutí tohoto národa pro demokracii je příliš zřejmé. Mohl by si tedy někdo nejvýš počínat tak, že by zaváděl vládu jediné strany a nepřestával to nazývat demokracií. Stejně by mohl z rodiny odpravit všechny členy kromě jednoho a dále to nazývat rodinou. Byla by to jen slovní hříčka.

(…) Skutečným a rozumným cílem přeměny musí býti možnost vytvořiti autoritativní vládu, což znamená totéž, jako vytvořiti vládu, která může se rychle rozhodovat a jednat. Je to potřeba skutečná, kterou nikdo z nás nemůže popírat a které mnoho ostatního musí být podřízeno. Naše dosavadní demokracie byla systémem pro doby klidu a blahobytu, kdy se bralo z plného a kdy chyb nebo otálení neměly osudných následků. (…) Jestliže by ještě dnes někdo chtěl nějaké rozhodnutí zdržovat tak dlouho, dokud mu nebude oznámeno, co za to dostane jeho strana, připadal by nám jako kazisvět, jak nám ostatně celých dvacet let měl vždy připadati. (…) Ale můžete se na to zeptat lidu. Jen mu položte otázku upřímně a bez triku. Nemůžete dostat jinou odpověď než tu, která je v souhlase s celými dějinami národa.

publikováno: 2. 12. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …