Krise manželství?

Podle některých množících se známek lze souditi, že staré zřízení manželství pomalu přestává být samozřejmostí a že kráčí vstříc době, v níž bude musiti býti zase znovu dokázáno. Ozývá se stále více hlasů, které tvrdí, že manželství upadlo do hluboké krise a že není zaručeno, jak z této krise vyjde. Jsou lidé, kteří během řeči prohodí: ,,Manželství je překonáno právě tak lhostejně, jakoby říkali pouze, že móda šosatých kabátů byla rozvrácena a je v úpadku. Zejména mladí muži, kteří nemají co ztratit a kteří buď nemají na prostitutky peněz, nebo kteří nechovají žádnou zálibu k tomuto druhu lásky, vrkají mladým vdaným dámám ve stínu umělé palmy v nějaké zábavní místnosti sladkou píseň o tom, že manželství je pitomost. Souvisí s potutelností dcer Eviných, že mladé dámy, přijmou-li tuto moudrost za svou, nevyvodí z ní důsledek, který by se zdál logickým: odejít z manželství a prásknout za sebou dveřmi. Rozhodnou se pouze podváděti co nejopatrněji. Ale i muž, který nechce právě sváděti nějakou hezkou ženu, je celkem nucen doznati, že manželství stojí na šikmější ploše, než jak bylo za našich otců.

(…) Pozorujeme-li příběhy ze svého okolí, čteme-li denní listy, kde jsou zaznamenány rozvody a některé krajní případy, pozorujeme-li ovzduší veřejných místností, dáme-li si práci poznati názory mladých lidí, máme dojem, že instituce manželství podobá se v této chvíli sesouvající se půdě, v níž se ozývá rachot a praskot. Je jisto, že se množí případy rychlého rozkladu manželství. (…) Nepřekvapuje, že se vyskytují takové případy. Vyskytovaly se vždy. Znakem naší doby jest pouze mnohost těchto případů a umírněná snášenlivost, s níž se o nich mluví. Po boku manželství nestojí dnes vášeň. Je-li obhajováno, je obhajováno mdle. (…)

Člověku nebylo uštědřeno tolik prozíravosti, aby již dnes mohl odhadnouti, kam půjde vývoj. Můžeme konstatovati jen jakési uvolnění manželství. Tento útvar ztrácí něco ze své odolnosti, jak zřejmě ukazují velká čísla v statistice rozvodů. Odpovídá to situaci, v níž se v této době octly celkem všechny instituce: byly vydány útokům prvků rozkladu. (…) Na všech stranách se mluví o tom, že manželství prodělává hlubokou krisi. Jest nutno nejdříve připomenouti, že i v této době nejsou jen rozvrácená manželství, nýbrž i spořádaná, a že se jen o nich méně mluví. Nevím, kterých je více. Ale poněvadž rozvrácené manželství je zřejmě nápadnější a zábavnější než takové, které funguje, bavíme se všichni o případech rozvratu a o případech shody mlčíme. Je to táž vada, kterou Chesterton ukázal na žurnalistice. (…) Pravda je asi taková, že manželství vždy bylo v krisi a že nyní je jen poněkud více v krisi.

(…) Manželství, díváme-li se na ně psychologicky, bylo nepochybně za všech dob vratkou vlnou. Jen člověk, který je naprosto bez psychologického talentu, může se domnívati, že byl někdy zlatý věk manželství, kdy tato instituce definitivně a dokonale spořádala všechny záležitosti mezi mužem a ženou. Všude tam, kde stojí proti sobě vrtkavá lidská povaha a nějaká instituce, jsou krise. (…) Poněvadž není instituce takové, která by vyhovovala všem jedincům, proto nepochybně vždy budeme tvořiti instituce a vždy potom porušovati jejich zákony. (…)

Znamená-li toto všechno rozvrat manželství, pak nutně přicházíme k podivuhodnému závěru, že manželství bylo po celou dobu své existence neustále v rozvratu. Vždy byla nevěra, vždy byla prostituce a případy naprosté harmonie byly patrně tak ojedinělé, jako případy geniality.

Článek původně vyšel v Přítomnosti dne 12. února 1925.

publikováno: 28. 12. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …

Století jedné ženy

Staša Fleischmannová, fotografka a autorka pamětí[1] slaví své 100. narozeniny Dvojčata Staša a Ola (Olga) Jílovské se …