Krise manželství?

Podle některých množících se známek lze souditi, že staré zřízení manželství pomalu přestává být samozřejmostí a že kráčí vstříc době, v níž bude musiti býti zase znovu dokázáno. Ozývá se stále více hlasů, které tvrdí, že manželství upadlo do hluboké krise a že není zaručeno, jak z této krise vyjde. Jsou lidé, kteří během řeči prohodí: ,,Manželství je překonáno právě tak lhostejně, jakoby říkali pouze, že móda šosatých kabátů byla rozvrácena a je v úpadku. Zejména mladí muži, kteří nemají co ztratit a kteří buď nemají na prostitutky peněz, nebo kteří nechovají žádnou zálibu k tomuto druhu lásky, vrkají mladým vdaným dámám ve stínu umělé palmy v nějaké zábavní místnosti sladkou píseň o tom, že manželství je pitomost. Souvisí s potutelností dcer Eviných, že mladé dámy, přijmou-li tuto moudrost za svou, nevyvodí z ní důsledek, který by se zdál logickým: odejít z manželství a prásknout za sebou dveřmi. Rozhodnou se pouze podváděti co nejopatrněji. Ale i muž, který nechce právě sváděti nějakou hezkou ženu, je celkem nucen doznati, že manželství stojí na šikmější ploše, než jak bylo za našich otců.

(…) Pozorujeme-li příběhy ze svého okolí, čteme-li denní listy, kde jsou zaznamenány rozvody a některé krajní případy, pozorujeme-li ovzduší veřejných místností, dáme-li si práci poznati názory mladých lidí, máme dojem, že instituce manželství podobá se v této chvíli sesouvající se půdě, v níž se ozývá rachot a praskot. Je jisto, že se množí případy rychlého rozkladu manželství. (…) Nepřekvapuje, že se vyskytují takové případy. Vyskytovaly se vždy. Znakem naší doby jest pouze mnohost těchto případů a umírněná snášenlivost, s níž se o nich mluví. Po boku manželství nestojí dnes vášeň. Je-li obhajováno, je obhajováno mdle. (…)

Člověku nebylo uštědřeno tolik prozíravosti, aby již dnes mohl odhadnouti, kam půjde vývoj. Můžeme konstatovati jen jakési uvolnění manželství. Tento útvar ztrácí něco ze své odolnosti, jak zřejmě ukazují velká čísla v statistice rozvodů. Odpovídá to situaci, v níž se v této době octly celkem všechny instituce: byly vydány útokům prvků rozkladu. (…) Na všech stranách se mluví o tom, že manželství prodělává hlubokou krisi. Jest nutno nejdříve připomenouti, že i v této době nejsou jen rozvrácená manželství, nýbrž i spořádaná, a že se jen o nich méně mluví. Nevím, kterých je více. Ale poněvadž rozvrácené manželství je zřejmě nápadnější a zábavnější než takové, které funguje, bavíme se všichni o případech rozvratu a o případech shody mlčíme. Je to táž vada, kterou Chesterton ukázal na žurnalistice. (…) Pravda je asi taková, že manželství vždy bylo v krisi a že nyní je jen poněkud více v krisi.

(…) Manželství, díváme-li se na ně psychologicky, bylo nepochybně za všech dob vratkou vlnou. Jen člověk, který je naprosto bez psychologického talentu, může se domnívati, že byl někdy zlatý věk manželství, kdy tato instituce definitivně a dokonale spořádala všechny záležitosti mezi mužem a ženou. Všude tam, kde stojí proti sobě vrtkavá lidská povaha a nějaká instituce, jsou krise. (…) Poněvadž není instituce takové, která by vyhovovala všem jedincům, proto nepochybně vždy budeme tvořiti instituce a vždy potom porušovati jejich zákony. (…)

Znamená-li toto všechno rozvrat manželství, pak nutně přicházíme k podivuhodnému závěru, že manželství bylo po celou dobu své existence neustále v rozvratu. Vždy byla nevěra, vždy byla prostituce a případy naprosté harmonie byly patrně tak ojedinělé, jako případy geniality.

Článek původně vyšel v Přítomnosti dne 12. února 1925.

publikováno: 28. 12. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …