Za výstřih a bikini dostanete na UK titul?

Nedávno proběhlo v pražském klubu Roxy finále soutěže Miss UK. Tato akce se konala již potřetí, ale přesto byl letošní ročník v mnoha ohledech výjimečný. Proti konání soutěže a udělování titulu krásy jménem univerzity se vyslovila poměrně velká skupina studentů i pracovníků nejen z UK, ale i jiných univerzit a institucí, např. Národní technické knihovny, Ústavu českých dějin nebo organizace Člověk v tísni. Sjednocujícím hlasem byla iniciativa ‘Za Karlovku bez sexismu’, která kromě odeslání otevřeného dopisu rektorovi UK rovněž pořádala protest před již zmíněným klubem. Sama Univerzita Karlova se nakonec prostřednictvím oficiálního prohlášení rektora od Miss UK distancovala. Takový posun je ve srovnání s předchozími ročníky jistě potěšující, avšak jen do jisté míry.

Iniciativu a její myšlenky totiž podpořili pouze ti lidé, kteří se o věc blíže zajímali. Reakce široké veřejnosti byly spíše vlažné, pokud byly vůbec jaké. Nechyběly také hlasy považující nesouhlas se soutěží za zbytečný; ti, kteří nesouhlasí, jsou přeci aktivisté nebo radikální feministky. Takovéto odezvy veřejnosti, jakkoliv předem očekávatelné, jsou ve skutečnosti více znepokojující než fakt, že se podobná soutěž vůbec odehrála. Ukázalo se tak, že lidé negativně reagují na snahu upozornit na problém, spíše než aby se nad ním zamysleli.

Hlavní problémy s Miss UK se dají shrnout do následujících bodů:

Samotné spojení slov „soutěž krásy“ je při nejmenším pozoruhodné. Krása je abstraktní pojem, který se nedá měřit, a který každý jedinec vnímá odlišně. Dále je tu zavedená kritika, že tradice těchto soutěží je téměř výhradně ženská, čímž jsou soutěže Miss a podobné nejen explicitně sexistické, ale navíc sugerují nesmyslný a nebezpečný předobraz „ideálu krásy“, který má na svědomí stovky životů a mnohem více pochroumaných sebevědomí u mladých dívek. Jakkoliv tento problém marginalizovat znamená nechápat jeho rozsah nebo si nebýt ochotný ho připustit.

Když se tato soutěž, se všemi kontroverzemi s ní spojenými, koná pod hlavičkou akademické instituce, o nejstarší univerzitě v ČR nemluvě, rázem problém nabývá mnohem širšího rozměru. Pokud platí premisa, že vzdělání, a zvláště potom to univerzitní, by mělo podporovat akademické hodnoty, soutěž v něčem, co akademické hodnoty spíše podrývá, by se jménem univerzity neměla být spojována. Je smutné, že na toto poukazují pouze ty „radikální feministky“, namísto toho, aby byla pohoršená celá společnost. Patetičnost snahy nastolit jakousi akademickou úroveň tím, že soutěžící mají za úkol zodpovědět vědomostní otázku, je jen zdůrazněná faktem, že jen pár chvil předem se ty stejné dívky vystavovaly na pódiu v plavkách.

Jako neposlední je tu i komerční aspekt. Pokud díky akci, která se zaštiťuje jménem české státní univerzity, vydělávají komerční subjekty, není to v pořádku. To si studenti UK uvědomili i před několika měsíci, když se rozhodli nadále pasivně neakceptovat Majáles, ze kterého se rovněž stávala ryze komerční událost. Tento rok proto uspořádali svůj, tradiční studentský Majáles. Miss UK je projekt určený k podnikatelskému zisku stejně jako komerční Majáles, jen s rozdílem, že hodnocení dívek na základě jejich vzhledu nikdy na akademické půdě tradici nemělo.

Zajímavé je, že nikdo ze zastánců Miss UK ani jeden z těchto problémů nevysvětluje. Z propagačního videa organizátorů, ve kterém podporovatelé představují své názory, se dozvídáme, Miss UK je v pořádku, protože „ke studentskému životu takováto věc patří“, „má na univerzitě své místo stejně jako dobrej hokej“, je „navýsost normální a přirozená“, „umožňuje dívkám spolupracovat s charitou“, „je v souladu s některými obory, které se na univerzitě studují, např. estetika“, „je to výborná příležitost, kde studentky mohou ukázat, že mají nejenom intelekt, ale i půvab, a to je důležité“, a „je potřeba zažít nějakou studentskou akci.“ Nepravdivost a neplatnost těchto rádoby argumentů je až směšná; jejich vyvracení by bohužel vystačilo na samostatný článek.

Třešničku na dort ale posadil Jiří X. Doležal, který je rád, že Miss UK vzniká, „protože v Americe má soutěž krásy každá střední škola, a hezký holky jsou v Čechách častější jev než v tý Americe.“ Světovostí školních Miss se brání i samotní pořadatelé. Především to není pravda; na západ od Česka soutěž krásy oficiálně zaštítěnou univerzitou, natožpak státní, nenajdete. Usilovná snaha vyrovnat se zemím, ke kterým jsme tak dlouho vzhlíželi přes železnou oponu, tak končí jako fraškovitá napodobenina hodnot, které právě tyto naše vzory už dávno zavrhly. A to, že se podobné soutěže konají v Nigérii nebo Maďarsku, jak poznamenává Miss UK 2011 Lenka Volfová v zmíněném videu, je velký problém – ne falsifikující příklad.

Bylo by zajímavé, kdyby někdo podal dobrý argument pro konání soutěže krásy pod jménem státní univerzity. Byl by to dokonce ideální stav. Posun společnosti je vždy založen na diskusi. V současnosti ale k žádné rozumné diskusi nedochází. Jedna strana kritizuje současný stav, zatímco zbytek si zakrývá uši nebo se nad kritikou pohoršuje. Jediné, co toho vyplývá, je prostá lenost zamyslet se nad vlastním paradigmatem – lenost pochybovat.

Autorka je studentka.

publikováno: 31. 12. 2013

NEJNOVĚJŠÍ články


Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo …

Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze,“ pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …