Dělím lidi na fackující a fackované

Dostal jsem dopis od matky jedné své patnáctileté svěřenky v lehké atletice. Byl jsem z něho dost smutný. Nikoliv proto, že by nebyl dost upřímný a srdečný, nýbrž proto, že mi jasně dokázal, že většina lidí je schopna mít děti po fyzické stránce, po duševní však na tento úkol naprosto nestačí. Přikládají neúměrný význam podružným a zanedbávají hlavní problémy lidského života.

Fyzicky očekávám otázku: „Tak které jsou hlavní a které vedlejší problémy života, ty hloupý mudrci?“

Většina lidí by nejraději z života udělala živůtek nebo živůteček. (Mne samozřejmě nevyjímaje.)

Člověk touží, aby se mu ve všem dařilo. Ve zdraví, v schopnostech, v citu, v sexu, v rozumu, v existenci atd. Tu a tam se mu samozřejmě něco podaří, ale přesto zůstává lidský život károu kodrcající se po nerovné cestě, která vede k smrti.

Mít děti je jistě nemalou obětí časovou, finanční i dost velkou zodpovědností, kterou si ale jen málokdo uvědomuje. Každý by chtěl, aby děti realizovaly jeho cíle, plány, a především, aby přinášely radost. Té radosti zcela mimoděk přinášejí dost, hlavně svou roztomilou nevědomostí, osobitým reagováním na život vedle sebe a životním projevováním mládí. Na děti je radostný pohled jako na rozkvetlou ratolest.

Jenomže život, i ten nejobyčejnější, je velikou bitvou se sebou samým, s okolím, se zdravím, s existencí, s láskou i se samotou. Nemám to úmyslně vědecky roztříděno. Nepíšu také vědecké pojednání. Podobné spisy mne vždy upřímně nezajímaly, nudily a otravovaly.

Že mne to už dávno nenapadlo. Že mne to však alespoň ťuklo dnes. Narazil jsem si tolikrát zbytečně čelo, než jsem přišel na to, že sklo není vzduch a že dostat se na vzduch nebo světlo předpokládá najít nezasklenou díru.

Okolo lidí je všechno zaskleno, a tak mají často pocit zuřivé pitomosti, že nemohou ven. V kapitalistickém ráji touží jich mnoho po komunistickém ráji a naopak. Zdánlivě chytří jsou ti, kteří přizpůsobují své touhy skutečnosti. Nejsem spokojený zde a nepochybuji, že bych byl stejně nespokojený tam. Není to tak velký nesmysl a paradox, jak by se zdálo na první pohled. Není valného rozdílu, fackuje-li člověka, který se nemůže bránit, kapitalista, nebo komunista.

Marx rozdělil lidi na chudé a bohaté, na vykořisťovatele a vykořisťované. Každý hokynář dělí lidi na schopné a neschopné, div ne na poctivé a příživníky. Nejsem Marx ani hokynář a dělím lidi na fackující a fackované. O facky není opravdu v lidském životě nouze. Narodí-li se někde se šerednou tváří, vysedlou lopatkou nebo ptačím mozkem, dostane facku ve chvíli, kdy je vytažen na svět. A nespočetně jich s hroznými fackami stejně nedobrovolně odchází, jako nedobrovolně přišli.

Ještě včera tloukli špačky

– ne, je tomu již dlouhá řada let –

a dnes jsou docenti

ještě včera neviděli trumpetu

  • ne, to se mi jen zdá –

a dnes jsou virtuózové

ještě včera jsem se všemu divil

  • ne, divil jsem se odjakživa – rodí se tak divní lidé

Vyšlo jako:

Jan Hanč,Události, Torst, Praha, 1995 a 2012.

publikováno: 27. 2. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …