Člověk jako tělo vyskytující se v prostoru

Po desítce let čekání byl v Revoluční ulici v rámci GHMP otevřen Dům fotografie. Na pražskou galerijní scénu se uvádí výstavou Slovenská nová vlna, mapující nevázanou tvorbu skupiny slovenských studentů fotografie na pražské FAMU v průběhu 80. let. Ti rozvlnili stojaté vody rigidního prostředí tehdejší převážně ateliérové tvorby a nebáli se vzít fotoaparát do ruky i v prostředí, v němž se běžně vyskytovali a žili. Porušili tak imperativy dělení života na práci a volný čas a ten svůj položili jako subjekt, objekt, prostředek i prostředí své tvorby.

Expozice je rozdělena do několika tematických celků, z nichž motiv prostupování pracovního a osobního života dovedeného až k definitivnímu smazání pomyslné hranice mezi nimi je patrný v každé z nich. Autor jako subjekt tvorby, stavící se před objektiv fotoaparátu jako svůj vlastní objekt a zprostředkovávající si její proces v části nazvané Limity prostoru / Topos studentského pokoje / Tělo jako inventář se včleňuje do jejího prostoru a stává se tak i jejím prostředím.

Tono Stano, Rudo Prekop, Kamil Varga a Vasil Stanko představují reprezentace svých životů klaustrofobního prostředí úzkých kolejních pokojů přeplněných sektorovým nábytkem, kabely, technikou a různými neodklizenými pozůstatky života předešlých dnů. Ze svých těl konstruují podpůrné sloupy pro strop, někdy dávají nábytku možnost se o ně opřít a jindy se naopak zavěšují na něj a na fotografiích s ním zůstávají nerozlišně spojeni po desítky let. V neutěšené okolní krajině podpírají olbřímí statické objekty a zanechávají své tělo pod jejich nehybnou tíhou. Sloupy a vodní nádrže zapomenuté v otevřeném prostoru jim až dodnes nedovolují opustit své místo, aniž by se zhroutily do prázdného pole a zalily ho záplavovou vlnou.

Těla přicházející do předem daného prostoru přestávají být cizím elementem a stávají se zde jeho součástí tím, že se vměstnají do jeho formální struktury a přirozeně se stanou jedním z jeho prvků, podobně jako zbytky večeře předchozího dne nebo tající sníh na poli. Od nenápadné konformní existence v jeho strukturách je pak již jen malý krůček k seberedukci na pouhý výskyt ve smyslu věci náhodně zanechané na místě, které jí po čase začne příslušet. To, že se tělo do prostoru dostane, totiž neznamená nic víc než to, že se v něm ne-lidsky vyskytuje. Své místo jako aktivního činitele prostoru si musí vydobýt. Nevyskytovat se v prostoru, ale být v něm, od člověka vyžaduje jeho aktivní přetváření. To nemusí být nutně materiální; přetvářet prostor znamená začít si sama sebe uvědomovat jako existujícího v tomto prostoru, jako toho, kdo má možnost se v něm na rozdíl od pevně přitlučených polic aktivně pohybovat. Mezi ne-lidským výskytem a bytím člověka stojí pouze změna modu myšlení.

Mladí studenti FAMU tak vplouvají do konce 80. let a nesou s sebou dlouhou pasivní frustraci mnohých proleženin, která je nutí protáhnout si zdřevěnělé údy.

publikováno: 4. 3. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Neexistující imigranti IV.

Švédští demokraté – co ukazuje jejich příběh?   Úvod Máte před sebou čtvrtou, předposlední část …

Pytlácká hranice (neuvěřitelný příběh)

Další z neopakovatelných životních příhod chirurga a myslivce Otakara Březiny (1919‒2009). Tentokrát ale, milý čtenáři, šťastný …

Kdo se bojí ombudsmana?

Starověká římská republika si za účelem ochrany slabých před zvůlí mocných zřídila institut tribuna lidu, …

Zprávy z mokřadů

Typickým obdobím, kdy ornitologové a milovníci přírody vyrážejí za pozorováním, je spíše jaro a dny, kdy se …

Křeček chycený v rádiu

Stanislav Křeček dává jasně najevo, že ochrana slabších ho nezajímá a jejich diskriminaci v roli ombudsmana řešit …

Pěstování rozlišovacích schopností

Způsob, jak spolehlivě odlišit rákosníka obecného od rákosníka zpěvného, je chytit ho a zblízka prohlédnout. …

Léky u nás chybí, kvůli bezuzdnému kšeftu v Číně

Výpadek dodávek autodílů z Číny kvůli viru přežijeme, ale nenechme si nalhat našimi bolševiky, že za …

Neexistující imigranti III.

Imigrační a muslimská otázka v britském politickém zrcadle   Úvod Toto je 3. část pětidílné minisérie mých …