Probudí nás Putinovo drsné varování?

Prezidentu Putinovi bychom měli za postup v ukrajinské krizi srdečně poděkovat. Učinil tak s nevybíravou terapeutickou drsností a navíc ji podpořil nezastíranou podobností svých kroků s takovými historickými recepty na státní převraty a anexe, jako jsou páté kolony v zahraničí, vyvolávání zmatků a nepokojů, provokování násilí, obsazování citlivých bodů pomocí vycvičených specialistů, nestydaté obviňování oběti i přehazování odpovědnosti na její ochránce, a to vše s podporou masivní propagandy, jež podněcuje nacionální běsnění a obětem vyráží dech svou prolhaností. A protože tyto metody Rusko už v té či oné podobě dříve použilo, budí v nás, kdo trochu známe historii a kdo jsme prožili v roce 1968 přepad Československa, silné znepokojení.

Proč tedy právě jemu poděkovat? Opakovaně a hezky porusku zaskočil naše i hlavně politické špičky Západu včetně těch v NATO. A to je pro nás i další země, přízní euroasijského medvěda dříve postižené, konečně nadějné, protože můžeme doufat, že na svou, naposledy po Ženevě zrazenou důvěřivost jen tak nezapomenou. I nadále totiž hrozí, že ukrajinská krize bude vleklá a hodně bolestivá.

A právě ve vleklosti spočívá největší hrozba pro náš civilizační okruh rozumem, lidskými právy a svobodou myšlení osvícený, oslnivě výkonný, technicky nadřazený a bohatý, ale také značně rozmazlený, sociálně málo úspěšný a v lecčems i dekadentní a hlavně bohorovně namyšlený, neboť má, jak již mnohokrát dokázal, v sobě zabudovaný sebezničující sklon k přehlížení budoucích hrozeb. Západní demokracie orientovaná na konzum a zábavu navíc už dlouho vykazuje ztuhlost svých málo funkčních struktur, jež jsou schopné jen pomalé a mdlé odezvy na současné i budoucí vnější hrozby i vnitřní rozkladné procesy. Putin a jeho parta samozřejmě nemají o Západu jakékoliv iluze a naše slabosti dlouhodobě a promyšleně využívají ve svůj prospěch. Ukrajinská krize je proto zásadní zkouškou, na jejímž začátku Česko vykazuje, podobně jako řada dalších států EU, nebezpečnou tendenci selhat.

A příčiny selhání? V prvé řadě v tom, že významná část Čechů nevěří realistickým informacím o putinovském režimu a že také někteří občané, jak opakovaně upozorňují výroční zprávy Bezpečnostní informační služby, usazení ve vlivných pozicích nebo vlastnících pro národní bezpečnost citlivé majetky, jsou zřejmě voděni na ruském provázku.

Za druhé je to prostý lidský strach z kdysi silného okupanta, často nepřiznaný a propojený s tradiční preferencí pohodlného a zábavného přežívání bez odpovědnosti a důstojnosti. Právě pomocí lehkomyslnosti se daří postčeskoslovenským garniturám udržovat stabilitu naší podivné demokracie ovládané degenerovanými partajemi. Občan, unavený mizernou úrovní vládnutí a tlakem ožívající agresivity bývalého okupanta, pak logicky podléhá pokušení rezignace.

A za třetí je to setrvačnost našeho hospodářského a politického systému, zaskočeného dosud podceňovaným, byť Putinem dříve signalizovaným nepřátelstvím vůči Západu. Strategie drobných oprav sice bývá v dobách klidu značnou výhodou stabilizovaných demokracií, avšak zpohodlnělá vládní struktura pak není schopna včas a rozhodně přijmout účinná bezpečnostní, hospodářská a sociální opatření, jež vyžaduje náhle se zostřující nebezpečí ekonomické a vojenské konfrontace.

Právě tato třetí příčina našeho selhávání nyní zahrozila nejvýrazněji. Můžeme se sice chtít podílet na klidném urovnání situace a minimalizovat její ekonomické i lidské důsledky, ale nejednat teď rychle a neposilovat rozhodně naši obranyschopnost v rámci NATO, nepřipravit zemi na nouzovou hospodářskou restrukturalizaci, kterou si pravděpodobně vyžádají další nezbytné hospodářské sankce vůči Rusku, by byla zásadní chyba, neodpustitelná liknavost a případně i zrada.

Že naše politická reprezentace se chová velmi problematicky, ukázala i nedávná iniciativa poslance Gabala, místopředsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny, když navrhl, aby rozpočet naší armády byl pro rok 2015 zvýšen o 8 miliard. Měl to být krůček, spíše nedostatečný, k dosažení výdajů na obranu ve výši 2 procent HDP, k nimž nás zavazuje členství v NATO i národní čest. Poslanec Gabal se však setkal jak s nezájmem členů výboru, tak nedostatečnou podporou pléna Sněmovny.

Nepochopitelně zaslepené soustředění premiéra Sobotky i jeho prvního místopředsedy a ministra financí Babiše na hospodářský růst, zaměstnanost a sociální výdaje, jsou právě příkladem úzkostné závislosti na stranických i podnikatelských zájmech. Hospodářský růst, zaměstnanost a sociální citlivost k strádajícím jsou sice důležitými preferencemi každého státu, ale jeho bezpečnost a svoboda stejně jako jeho spojenců se v takovém ohrožení, jaké Rusko už dlouho signalizuje Západu slovy i činy, prioritou absolutní.
Zásadněji upravit státní rozpočet, případně i během roku, je samozřejmě velmi obtížné. I s tím je třeba počítat a rozhodně se nebát předstoupit před občany a vysvětlit jim nutnost takových změn, získat je pro nezbytné oběti a jasně jim prokázat, že prostředky takto získané budou opravdu účelně využity. Bude též žádoucí účinně pomoci těm, jejichž sociální situace by se v důsledku rozpočtových změn neúnosně zhoršila, a apelovat na podnikatelské kruhy, aby přijaly svůj díl vlastenecké odpovědnosti. Od vedení státu je také nutné v této mimořádné době očekávat, že prokáže nápaditost, prozíravost, vůdčí odvahu, poctivost a oddanost ideálům demokracie.

Přiznejme si však realitu, kterou velký ruský bratr zná nejspíš lépe než my sami. Osobností schopných takto jednat je v české politice zoufale málo. Proto je na střední, morálně zralé části dobře vzdělané generace, aby překonala nechuť k politice a únavu z ní a do politiky se dala s vervou, svěžími myšlenkami a plným nasazením. První vlaštovky i v Poslanecké sněmovně naznačují, že české politické jaro není vyloučené. Pomoci by se jim mělo dostat od všech prozápadních patriotů bez ohledu na věk i názorovou orientaci. Doba je mimořádná a pro demokratické státy nebezpečná. A takovou hned tak být nepřestane.

Vyšlo v MFD 23. 4. 2014 mírně kráceno pod titulkem „Kéž nás Putin probudí“.

publikováno: 25. 4. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Peroutkův pohřeb jako svědectví

Plnicí pero, dýmka, zaprášené brýle s polámanou obroučkou, svazeček dopisů, pár zažloutlých fotografií, něčí spolková legitimace, …

„Soudruzi, přátelé! Čína je náš vzor! Pozor!“

Projev generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga k 70. výročí založení ČLR v sobě v kostce obsáhl základní …

Co máme, co si připomínat a co dělat

Nejprve shrnuji to, co jsme získali po listopadu 1989. Jistě, stalo se tak za mimořádně …

Zhodnocení Impulsu 99 a co dál (J. Šmídová, T. Halík, J. Pehe)

V roce 1999 se k vaší iniciativě Impuls 99 přihlásily stovky lidí a měla i spoustu odpůrců. Jak …

Před 30 lety se stal ve střední Evropě zázrak. Nebezpečí ale trvá!

Pád východoevropských režimů v roce 1989 se odehrál s takovou rychlostí, že to bralo dech. Občané, kteří …

Z deníku studentky Umprumky

V roce 1989 mi bylo dvaadvacet let a studovala jsem ve třetím ročníku Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze …

Nevíte, kde bych sehnal kus svého mozku?

Fanoušci Formanova filmu Přelet nad kukaččím hnízdem či jeho knižní předlohy Vyhoďme ho z kola ven …

Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR

Sověti si své satelity hlídali velmi důkladně. Nikdy jim zcela nedůvěřovali. Právě proto neponechávali nic …