Energie bez státní koncepce

„Dostupná, bezpečná a cenově přijatelná energie je jednou ze základních podmínek pro samu existenci demokratické společnosti,“ konstatuje návrh Státní energetické koncepce, podepsaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. Dokument je ze všech stran zavrhovaný. Předsedové Teplárenského sdružení ČR, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Komory obnovitelných zdrojů energie svorně označili návrh za nepovedený, nebo dokonce bezcenný. Není divu.

Marně bychom si zkoušeli vzpomenout na veřejné diskuse (mezi ministerskými úředníky, vládními a opozičními politiky, vědci, zástupci profesních a občanských sdružení), ze kterých koncepce vzešla. Její předloha je důsledkem převládající lhostejnosti a odcizené české byrokracie. V úvodu vytyčuje jako prioritu „maximální nezávislost na cizích zdrojích“, a potom navrhuje, abychom nadále zvyšovali svoji spotřebu a v roce 2030 dováželi „maximálně 60 %“ zdrojů ze zahraničí. To může znamenat závislost na uranu, ropě a plynu z nestabilních a nedemokratických oblastí, protože uhlí – stále ještě hlavní energetický zdroj pro výrobu elektřiny a tepla postupně ubývá celé Evropě.

Německá cesta

„Pokud bude nadcházející zima aspoň průměrná, můžeme se svými obnovitelnými zdroji energie instalovanými v roce 2014 dosáhnout 100procentní soběstačnosti,“ oznámil ministr životního prostředí německé spolkové země Šlesvicko – Holštýnsko. K takovému úspěchu nestačí jenom větrné mořské pobřeží, německá diskuse o energetice je vedená dlouho a celospolečensky.

V reakci na ropnou krizi 70. letech začala vláda ponoukat občany k úsporám. Veřejnost nepřijala například nedělní zákaz osobního automobilismu, naopak dodnes má úspěch zateplování budov a značení elektrospotřebičů podle jejich náročnosti. Jméno pozdější státní energetické koncepci dal kolektiv nezávislých autorů, když v roce 1980 vydal knihu Energiewende – Růst a prosperita bez ropy a uranu. V reakci na černobylskou katastrofu bylo ustaveno Ministerstvo životního prostředí, úspor a jaderné bezpečnosti. Vůle ke změně klíčila i zezdola – například městečko Schönau odmítlo dále odebírat proud vyrobený štěpením atomu, odkoupilo místní distribuční soustavu a začalo si vyrábět elektřinu „čistě“. Shoda překlenula politické spektrum. Křesťanský demokrat Helmut Kohl vládnoucí v koalici s libertariány zvýhodnil „zelené tarify“ elektřiny, vyrobené z vody, biomasy, větru, slunce, bioplynu nebo biologicky rozložitelného odpadu. Byl liberalizovaný trh, zprvu dokonce bez regulačního úřadu. Sociální demokrat Gerhard Schröder stanovil, že všechny německé jaderné elektrárny budou uzavřené do roku 2022.

Německo není osamocené. Úsporné programy, volný trh s elektřinou a podporu obnovitelných zdrojů energie nyní najdeme v legislativě Evropské unie. Vyjednané směrnice odpovídají iniciativám a možnostem členských států. Do roku 2020 má 20 % spotřebované evropské elektřiny pocházet z obnovitelných zdrojů, a zatímco Švédové už překonali svoji metu 49 %, Češi již naplnili svůj cíl 13 %. Přesto, anebo právě proto stále ještě váháme, kam směřovat.

České rozcestí

Exprezident Václav Klaus i prezident Miloš Zeman kritizují zákaz prodeje žárovek, které dávaly více tepla než světla, tento spor je ale spíše formální. Klasické „100wattovky“ lze nadále koupit pod označením „tepelné koule“. Horší je přiznání Státní energetické inspekce, že většina energetických štítků na elektrospotřebičích v tuzemských obchodech je vadná. Češi přitom nakupují ledničky nebo pračky často právě podle toho, jestli jsou „A+++“ nebo třeba „B“. Energetický regulační úřad nestíhá řešit stížnosti na podomní prodejce elektřiny a plynu. Zákonodárci přepálili dotace pro solární byznys, což svérázně vyřešili novou solární daní. ČEZ provozuje gigantické fotovoltaické parky, aniž by prodával jediný zelený tarif, takže vzbuzuje podezření, že mu jde pouze o dotace, určené původně pro sluneční elektrárny na střechách rodinných domů. Podle posledního průzkumu veřejného mínění panuje shoda pouze na tom, že zamýšlíme zvyšovat svoji spotřebu a důvěřujeme vládě. Jenomže rozmlsané spoléhání na ochranářský stát nefunguje. ČEZ rozšíří Temelín a Dukovany, pouze pokud dostane garance výkupních cen elektřiny, a vláda zatím nic zaručovat nechce.

Jaké zbývají alternativy? Ukazuje se, že kvalitní státní koncepce těžko vznikne bez předchozí veřejné diskuse, která by hledala konsensuální „celonárodní“ cíle. Vláda sebeodbornějších odborníků nemá patent na rozum. Ani absence Státní energetické koncepce tedy nutně neznamená konec blahobytné a demokratické společnosti, znamená selhání státní správy. Nové jaderné reaktory mohou financovat velcí soukromí investoři, poradit si mohou také samotné obce a domácnosti. Zcela nebo bezmála 100procentního podílu obnovitelných zdrojů energie na lokálním teplárenství dosahují například Třebíč, Pelhřimov nebo Čáslav. Z posledního sčítání lidu vyplývá, že lidé při vytápění upouštějí od uhlí, a naopak rostou preference palivového dřeva. Na speciální materiál by vydaly nové technologie, které zlevňují například provoz pasivních domů, kde zůstává po většinu zimního období teplo i bez vytápění.

Vraťme se k úvodní citaci. „Dostupná, bezpečná a cenově přijatelná energie je jednou ze základních podmínek pro samu existenci demokratické společnosti,“ říkají čeští ministerští úředníci v návrhu státní koncepce. Co když je to naopak? Samotná existence demokratické a svobodné společnosti je možná základní podmínkou pro nalezení chytrých energetických řešení.

http://www.mpo.cz/dokument5903.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/238647-topolanek-bursik-i-drabova-statni-energeticka-koncepce-se-nepovedla/

http://www.windkraft-journal.de/2014/05/21/energiewendestandort-schleswig-holstein-versorgt-sich-heute-schon-zu-100-erneuerbar/

http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/05/seite__energiewende__faq__cz.html

http://www.energytransition.de

http://www.goethe.de/ges/soz/wsc/en5296753.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1

http://www.mpo.cz/dokument150430.html

http://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-obnovitelne-zdroje/fotovoltaicke-elektrarny.html

http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c1/a7248/f3/oe140609.pdf

http://www.eru.cz/documents/10540/462920/Prehled_soustav_zasobovani_TE_podle_%C2%A7_25_odst._5_zakona_165_2012_Sb.pdf/c7c606ba-7097-428f-a148-6459e2f5979b

http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011

http://www.pasivnidomy.cz/

publikováno: 19. 7. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …