Odvahu a vůli!

Vážený pane prezidente, /předsedo vlády,

obracíme se na Vás jako na státníka. My, jako angažovaní občané, jako členové občanské společnosti, vnímáme, že Rusko svým nynějším jednáním začíná nebezpečně překračovat Rubikon mezinárodního práva a mezinárodního poválečného uspořádání a že z této cesty už nemusí být jednoduchého návratu zpět.

Obracíme se na Vás na základě naší bezprostřední historické zkušenosti s ignorováním rozpínavosti nejprve fašistického a poté komunistického agresora a s ustupováním v iluzi zachování míru, vedoucímu k tragickému pošlapání demokracie a lidských práv.

Zvláště máme na mysli tragickou zkušenost s podceněním ruské imperiální strategie, ruské propagandy a krutosti.

Ruské vojenské letouny a lodě narušují ve zvýšené intenzitě vzdušný prostor a výsostné vody členů Severoatlantické aliance a tato intenzita neustále narůstá. Vojenskou anexi Krymu provedly jednotky, jejichž příprava na akci – vybavení výstrojí, zbraněmi, jejich secvičení – byla řádově dlouhodobá. Zjevně nejde o žádné náhlé, nahodile vzniklé akty.

Vize, že Rusko akceptuje úplnou suverenitu a samostatnost zemí střední a východní Evropy, se nenaplnila. Místo toho je tu Rusko zpátky jako imperiální mocnost usilující o revizi toho, co jako nástupce Sovětského svazu, za něhož se považuje, ze svého pohledu ztratilo. Dává přitom najevo, že se nijak nerozpakuje získat i více.

Rusko zabralo 20 % území Gruzie a transatlantické společenství to tak nechalo být. Rusko přitom porušilo základní principy helsinského Závěrečného aktu.

Rusko zabralo strategickou část Ukrajiny, Krymský poloostrov, a demokratické státy Západu i transatlantické společenství to tak nechávají být.

Rusko zpracovává východní části Ukrajiny, obrazně řečeno je naklepává jak řízek před osmažením, jasně říká, že tam vojensky vstoupí, a transatlantické společenství jen přihlíží.

Rusko otevřeně porušuje čerstvě uzavřené dohody ze Ženevy. Rusko jasně říká, že jeho zájmy zasahují dále do Evropy, a nejen tam, a Západ jen přihlíží.

Protiraketová obrana, proti umístění jejíchž stanovišť v Polsku a v Česku Rusko vehementně protestovalo a deklarovalo, že proti ní umístí do Královce rakety namířené na Evropu, byla zrušena. a Rusko své rakety namířené na Evropu nyní v Královci má.

My jako angažovaní občané vyjadřujeme solidaritu s Ukrajinou, se svobodnou, demokratickou, suverénní a samostatnou Ukrajinou, s mezinárodně potvrzenými hranicemi.

Vyjadřujeme ji občanskými akcemi, shromážděními, výzvami, peticemi, naše možnosti jsou ale omezené. Vaše možnosti jsou daleko větší.

Reakce Západu, jeho státníků, je ale pro nás těžko pochopitelná. Vypadá to, jako by se zdráhali uvěřit tomu, co Rusko jasně dělá, a stále k němu přistupovali s iluzí, kterou si v minulých letech utvořili.

Reakce Západu je ovšem nejen těžko pochopitelná, je především nebezpečná, protože de facto posiluje apetit agresora, de facto ho vybízí k tomu, aby pokračoval.

Když v minulosti zvítězila politika appeasementu demokratických zemí vůči potenciálnímu agresorovi, vedlo to k těm nejhorším koncům. Winston Churchill řekl tehdejšímu premiérovi Chamberlainovi, který podepsal s Hitlerem Mnichovskou dohodu: „Měli jsme na výběr mezi hanbou a válkou. Zvolili jsme hanbu a budeme mít oboje.“

Příklad z historie nám také ukazuje, jaké důsledky měl příklon k „realismu“ v Jaltě. a jaký význam pro vývoj a výsledek studené války mělo, když se našli státníci, kteří svěřenou moc použili k prosazování základních principů.

Vážený pane prezidente /předsedo vlády, rozhodněte se prosím co nejdříve, nejlépe ihned, jaké hodnoty zastáváte ve Vámi svěřeném úřadě. a přeneseně řečeno jaké chcete mít místo v historii. Mnohé okolnosti a indicie nasvědčují tomu, že se může jednat o zlomový okamžik.

My se domníváme, že je třeba strhnout klapky z očí a podívat s na počínání Ruska bez iluzí. Tam, kde se Rusku ustoupilo, v deklarovaném zájmu lepších vztahů, jen toho využilo k rozšiřování svého vlivu.
Je okamžitě třeba přehodnotit bezpečnostní strategii vůči Rusku, především v rámci Severoatlantické aliance, a také na všech dalších úrovních.

V krátkodobém horizontu dát výrazně a viditelně najevo změněný přístup, přesunem částí jednotek aliance do východních členských zemí, vojenskými cvičeními v regionu. Ve střednědobém horizontu výrazně posílit přítomnost jednotek aliance ve své východní části.

Na diplomatickém poli začít asertivně prosazovat zájmy transatlantického společenství, což principiálně znamená obranu svobody a demokracie. Tam, kde Rusko tyto zájmy narušuje, sáhnout k důrazným a účinným ekonomickým sankcím.

Současná síla Ruska, respektive jeho vjem vlastní síly, pochází z drtivé většiny z vývozu nerostných surovin, zejména plynu a ropy. Rusko používá vytvořené a nově vytvářené ekonomické vazby k politickému vydírání a nátlaku. Jedním z jeho hlavních nástrojů jsou blokády dodávek energie.

Je nezbytné vytvořit nový systém energetické bezpečnosti, co nejvíce nezávislý na Rusku, na jeho politice vydírání. V řádu dnů okamžitě podniknout opatření, aby co největší část systému nové energetické bezpečnosti byla realizována do příští zimy.

Jeví se, že jen takovému jednání, které mu ztíží pozice, na nichž zakládá svůj agresivní postup, bude Rusko rozumět. Velký hospodářský nátlak spojený s diplomacií může Rusko přivést k tomu, aby změnilo svou politiku, přizpůsobilo ji realitě.

K tomuto postupu musí být především vůle a odvaha, o něž Vás žádáme.

Vážený pane prezidente, /předsedo vlády, zaujměte prosím odpovědný přístup, projevte vůli a odvahu.

Svoboda a demokracie jsou hodnoty, které za to stojí. Ve vážném ohrožení by mohly být nejen v nejbližším okolí Ruska. V případě pokračování současného vývoje je pak v ohrožení také mnoho lidských životů, v ohrožení je i mír.

Ve výrazu dokonalé úcty

Dopis předkládá Petr Marek a Pavel Korec
a další podepsaní (s možností připojit se).

publikováno: 27. 7. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


Ve sviňáko! Krásná nebo chytrá?

U normálního člověka se občas zdá, že jeho schopnost uvažování je do jisté míry utlumena …

K výročí náletu na Drážďany

Na základě osobní zkušenosti si myslím, že každý z nás zažije ve svém obyčejném a …

Firma sobě! Aneb za nás čerpá Agrofert.

Naším hlavním problémem není to, že se k moci dostal nějaký lump, nýbrž to, že si …

Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …

Zapřeš tradici a zaměníš směr cesty

V pátek 7. 2. 2020 uplynulo 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, smýšlením …