Víte, co znamená Passy?

V dnes již věhlasném rozhlasovém pořadu, ve kterém vystoupil Miloš Zeman, bylo jistě řečeno mnohé, co by stálo za úvahu. Nakonec, když je jednou někdo českým prezidentem, většinou se mu daří přimět ostatní, aby se nad jeho výroky a činy pozastavovali. I Miloši Zemanovi se to znovu podařilo. Veřejnost se čertí nad jeho údajnou vulgaritou, občané si stěžují, došlo dokonce na obavy o mravní vývoj mládeže, která jinak jistě se zaujetím čeká na každé prezidentovo slovo.

Není nijak nemístné s prezidentem někdy nesouhlasit a lze si dokonce připustit, že i prezident se může zmýlit. Obojí by stálo za projasnění. Místo toho se ale v českém veřejném prostoru setkáváme jen s rozhořčenými výlevy, požadujícími jakési dekórum prezidentského chování, jako by snad ti čílící se byli sami prezidenty, když lépe než Miloš Zeman vědí, co má a co nemá prezident říkat. Vše se přitom zakládá na podivné dezinterpretaci Zemanových slov, počínající, dlužno říci, už chováním redaktora dotyčného pořadu, který si klidně dovolí Zemana opravovat slovy „pussy, myslím, že se to čte pussy“. Nikoliv. Zeman několikrát a zcela zřetelně řekl: Passy.

Brát prezidenty na lehkou váhu se nemusí vyplácet. Bylo by lépe věnovat tedy jistou dávku pozornosti tomu, jak se prezident zamýšlí nad významem Passy, a to především v angličině.

Na otázku, co je Passy, je odpověď prostá. Passy je někdejší předměstí Paříže, které se v roce 1860 stalo součástí 16. obvodu a v němž se nachází stejnojmenná zastávka linky 6 metra. 16. pařížský obvod je přitom především domovem boháčů a zbohatlíků. Aby ne, vždyť z nábřeží v Passy máte Eiffelovku jako na dlani. Navíc, krátká procházka po rue de Passy vás po chvilce zavede do Bouloňského lesíku. Když Zeman zmiňoval jakýsi „Passy Riot“ v souvislosti s prostitucí, musel mít nejspíš na mysli tento známý nešvar pařížských lesoparků. Nemůžeme se moc podivovat tomu, že takové chování Miloš Zeman nechce podporovat. Vždyť pomyslete, který příčetný prezident by schvaloval výtržnosti v 16. obvodu?

Zemanova řečnická otázka ale nesměřovala tolik k tomu, co je Passy, jako spíše k tomu, co Passy znamená, a to zvláště v angličtině. Přes neslýchané pokusy moderátora skočit prezidentovi do řeči a pokud možno, jak by si asi přála jakási tajná organizace, zvaná mysteriózně „pražská kavárna“, pozměnit význam Zemanových slov, se prezident důstojně krátce odmlčel a na svou řečnickou otázku si po řečnicku i odpověděl, a to větou jednočlennou, znějící: Kunda.

„Passy“ tedy podle Zemanova výkladu znamená v angličtině „Kunda“. Jak tomu máme rozumnět? Vždyť Kunda je, jak známo, městečko v Estonsku. Naráží Zeman zmínkou o angličtině na pověstné špatné geografické znalosti Američanů? Možná, že také, ale vedle toho se nabízí ještě hlubší úvaha, hodná státníka.

Městečko Kunda také dalo jméno takzvané Kundské kultuře. Jedná se totiž o významné pravěké naleziště. Bez velké nadsázky by bylo lze říci, že v tomto smyslu by mohla právě Kunda sloužit jako jakýsi symbol původu světa. Tím by se leccos vysvětlovalo ohledně přirovnání Kundy k Passy v angličtině. V Passy totiž byl bydlištěm, mimo jiných význačných potentátů, Benjamin Franklin, a to v oněch vynikajících časech, kdy se snažil přesvědčit Francii k intervenci ve prospěch americké revoluce. Tak jako Kunda může být symbolem původu světa, lze zase Passy v jistém smyslu považovat za symbol vzniku Nového světa.

Riskantnějším směrem výkladu Zemanovy úvahy o Kundě by bylo naopak rozvíjení překladu významu Passy do češtiny. Jesliže Passy, domov Benjamina Franklina, ležící asi 1000 kilometrů na západ od nás, je pro Zemana Kunda, ležící jen o něco dál na východ, nabízí se obava, zda pro něj Brusel neznamená česky Moskva a zda významem slova Washington není v Zemanově češtině Peking.

Tak jako tak můžeme pro tuto chvíli věc uzavřít s tím, že prezidentům je třeba naslouchat pozorně. Kdo se chce nekriticky spokojit s tím, že Miloš Zeman je zhůvěřilec a bylo by nejlepší najít způsob, jak se ho co nejdřív definitivně zbavit, prosím, ať se s tím spokojí. Kdo chce mít ale úctu k panu prezidentovi a kdo chce přemýšlet nad tím, co Miloš Zeman svými slovy sleduje, jak naznačil například Václav Klaus, tomu se těžko nabízí lepší možnost, než úvaha podobná té zde předložené.

publikováno: 6. 11. 2014

NEJNOVĚJŠÍ články


U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …