Neveřejná zpráva o ruské menšině v Česku: Máme problém!

Ruská menšina žijící v Česku je rozštěpená – názorově i tím, jak aktivně se k Rusku hlásí a jak se radikalizuje. Potvrzuje to zatím neveřejná část zprávy o národnostních menšinách v Česku.

HlídacíPes.org získal pracovní verzi zprávy o ruské menšině žijící v Česku, jejíž zkrácená podoba bude součástí každoroční Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice, již vydává Úřad vlády obvykle v polovině roku.

Štěpení v ruské komunitě

„České občanství získalo vloni 481 žadatelů z Ruské federace. Přechodně v Česku oficiálně žilo 16 059 Rusů, dalších 18 825 trvale,“ vypočítává mluvčí Ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

V tomto případě jde o rodilé Rusy. Z hlediska českých zákonů však k národnostním menšinám patří jen ti, kteří mají české občanství a k jiné národnosti se jen hlásí. I to je základem problémů v místní komunitě, kdy Rusové neakceptují jako své zástupce Čechy, kteří se díky svým předkům k ruské národnosti jen hlásí.

„Prohloubilo se výrazné názorové rozdělení ruskojazyčné komunity, které bylo popsáno již v předchozích letech,“ konstatuje zpráva.

Zejména ruským krajanům podle ní nevyhovuje současná menšinová legislativa, již by měl změnit cílený lobbing. „Tak, aby vyhovovala představám občanů Ruské federace podnikajících v ČR a umožňovala jim mimo jiné čerpat dotace určené pro menšiny,“ upozorňuje zpráva.

Štěpení v komunitě Rusů a „ruských Čechů“ pak jen posílila mezinárodní situace, anexe Krymu, válka na Ukrajině a protiruské sankce.

Pilíře ruské propagandy

Příslušníci národnostní menšiny, tedy čeští občané, převážně sdílejí demokratický a proevropský hodnotový systém České republiky. Jen nevelká část je ovlivněna oficiální propagandou současného ruského režimu a ta své názory nezveřejňuje,“ popisuje zpráva první ze stran tuzemské menšiny.

Opačný poměr je podle ní mezi občany Ruské federace, kterým se buď nepodařilo získat občanství ČR nebo o něj ani nežádají.

„Ti, kteří sdílejí autoritativní hodnotový systém, komunikují mezi sebou a podporu pro své názory hledají ve výrocích prezidenta ČR, poslanců a senátorů KSČ a té části politiků ČR, kteří jsou komerčními zájmy vázáni na partnery v Rusku,“ upozorňuje dále neveřejní zpráva o ruské menšině.

Ta vyjmenovává i mediální pilíře proruské propagandy: Přátelé Ruska v České republice, Institut slovanských strategických studií, Aeronet, Haló noviny a řada dalších až po Youth Time International Movement.“

Poslední jmenovaná organizace je navázaná na Rhodské fórum „Dialog civilizací“, financovaných fondy ovládanými přítelem prezidenta Miloše Zemana Vladimírem Jakuninem a Celosvětovou organizaci ruského tisku.

Teze ze zprávy o ruské menšině v ČR

 • komunita není homogenní a projevují se v zcela protichůdné názory a neslučitelné systémy hodnot
 • názorové rozpory se prohloubily v souvislosti s dramatickým vývojem situace na Krymu a v Ukrajině
 • v souvislosti s umožněním získání občanství ČR při zachování občanství Ruské federace a za současné napjaté geopolitické situace vyvstala otázka loajality občanů vůči oběma státům současně.
 • komunita dodnes nemá zcela jasno jaký je rozdíl mezi příslušníky národnostní menšiny podle české legislativy a Krajany ruské federace podle koncepce „Ruského světa“, definované Ministerstvem zahraničí Ruské federace, takže je velice obtížné definovat, které organizace lze pokládat za organizace ruské národnostní menšiny
 • Část příslušníků ruské národnostní menšiny má velice dobré vztahy s příslušníky ukrajinské národnostní menšiny a podporuje jejich aktivity orientované na podporu demokratického směřování Ukrajiny
 • Někteří příznivci autoritářského vedení RF, zejména z řad krajanů Ruské federace vystupují vůči ukrajinským aktivistům nepřátelsky a nazývají je fašisty a agenty amerického imperializmu.

Nejznámější organizace ruské menšiny v ČR a výběr jejich aktivit v roce 2014

Artek

 • Vydávání časopisu Artěk
 • Podílel se na interpelaci, v níž byl Magistrát hlavního města Prahy žádán o revokaci usnesení pražských radních k pozastavení smlouvy o spolupráci mezi Moskvou, Sankt Petěrburgem a Prahou

Ковчег – Archa

 • Pomoc při hledání příbuzných českých legionářů na Sibiři
 • Exkurze pro posluchače moskevské kadetky po bojištích napoleonských válek
 • Aktivity pro zachování vojenských pomníků a hrobů a péče o tyto hroby, nalezení neoznačených hrobů padlých v květnu 1945
 • Pokračování spolupráce s akademickým sochařem Surovcevem (autor pomníků Petru I. a Alexandru I. v Teplicích) při budování pomníku české královně Juditě v Teplicích. Hledání sponzorů pro zbudování tohoto pomníku.
 • Vzpomínkové, pietní a sportovní akce u příležitosti 69. výročí ukončení 2. světové války na mnoha místech Ústeckého kraje.
 • Atd.

Ostravský ruský dům:

 • Výuka ruštiny a příprava dětí v Ostravě a Havířově a příprava na Puškinův památník
 • Koncert a výstava k 70. výročí ukončení blokády Leningradu a Stalingradské bitvy
 • Setkání k oslavě Dne obránce vlasti
 • Oslava MDŽ
 • Spolupráce s „Českým svazem bojovníků za svobodu“ a „Klubem českého pohraničí z.s.“
 • Koncert u příležitosti výročí osvobození Ostravy od fašistů
 • Oslava Dne Vítězství a položení květin k pomníku Rudé Armády v Komenského sadech 9.5.2014
 • atd.

Ruské kulturně-osvětové sdružení na Moravě

(pozn. podstatnou část akcí organizoval Klub Rudé armády Brno, který není organizací ruské národnostní menšiny)

 • Festival Ruské jaro na Moravě
 • Soutěžní přehlídka ruského jazyka
 • Oslava 69. výročí osvobození v Brně
 • Den vítězství, setkání a pietní akty u pomníku osvoboditelů a na vojenských hřbitovech v Brně a okolí
 • Bojová ukázka – účast Klubu Rudé armády /Kučerov/
 • Setkání s delegáty z Moskvy
 • atd.

Ruská tradice:

 • Vydávání časopisu „Russkoje slovo“
 • Výstava věnovaná 100. výročí počátku 1. světové války
 • Beseda s prof. Andrejem Borisovičem Zubovem na téma Rusko na křižovatce vývoje vztahů s Evropou a celým světem,
 • atd.

Společnost blokádníků Leningradu v ČR

 • Večírek k 70. výročí ukončení blokády Leningradu
 • Výstava fotografií blokády Leningradu
 • Účast na demonstraci Přátel Ruska na Hradčanském náměstí 8. 5. 2014 proti fašizmu na Ukrajiněatd.

Všekozácký svaz Českých zemí a Slovenska

Z dodané kalendářní tabulky 39 akcí není patrné, o jaké akce se jedná. Upřesnění se nepodařilo získat ani po urgencích. Z názvů lze dovodit, že se jedná o společenská setkání či oslavu různých svátků.

Přehled finanční podpory organizací ruské národnostní menšiny v roce 2014 z veřejných zdrojů:

(údaje dodaly samy oslovené organizace, nebyly dále ověřovány)

Projekty podpořené ústředními orgány státní správy

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč)
ARTEK Vydávání časopisu Artek MK, odbor média 320 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.) Kulturně-společenská činnost Ruské tradice v roce 2014 MK, odbor ORNK 215 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.) Vydávání časopisu Russkoje slovo(Русское слово) v roce 2014 MK, odbor média 1 650 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.) Vydávání přílohy časopisu Russkoje slovo pod názvem Slovo naším dětjam MŠMT 100 000,-Kč

Projekty podpořené obcemi / statutárními městy / kraji

organizace projekt, účel dotace dárce dotace (Kč)
Ostravský ruský dům Úhrada nájmu kanceláře Krajský úřad 40 000,-Kč
RKOSM, z.s. Projekt „Posilování kulturních a společenských vztahů činnosti RKOSM v Brně a na Moravě“ Magistrát města Brno 86 000,-Kč
RKOSM, z.s. Festival Babylonfest – Dny národnostních menšin v Brně Magistrát města Brno 150 000,- Kč
RKOSM, z.s. Festival ruské kultury „Ruské jaro na Moravě“ 6. ročník Jihomoravský kraj 80 000,- Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.) Celoroční činnost dětského divadelního souboru Krásný sarafán MHMP 40 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.) Výstava v DNM věnována 100. výročí počátku 1. světové války MHMP 20 000,-Kč
Sdružení krajanů a přátel Ruské tradice v ČR (Ruská tradice, o. s.) Klubová a kulturně-společenskou činnost ruské národnostní menšiny v DNM v roce 2014 MHMP 15 000,-Kč

Text vyšel na serveru Hlídací pes.

publikováno: 22. 4. 2015

NEJNOVĚJŠÍ články


U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …