Britské hlasování a rozpad

Blížící se britské referendum vyvolává celouřadu spekulací, které jsou do velké míry bezpředmětné, pokud si Britové odhlasují setrvání v EU. Pokud by ale hlasování dopadlo opačně, dojde na posouzení předpovědí, týkajících se údajného dalšího rozkladu Unie.

Nabízí se totiž i úvaha zcela opačná. Samozřejmě za předpokladu, že si Britové svůj odchod z EU odhlasují.

1) Následovat totiž bude opakování skotského referenda, které v takovém případě už nejspíš dopadne odtržením Skotska. Jedním z rozhodujícíh faktorů v minulém skotském referendu totiž byla právě obava z toho, zda by nově samostatné Skotsko mohlo být členem Unie, či zda by jeho členství mohl zabránit Londýn.

2) To ještě ale nic není ve srovnání s tím, co může v případě odchodu Británie z EU nastat v Severním Irsku, které je stále de facto ve stavu latentní občanské války. Pokud by nově bylo za hranicí stále „evropské“ Irsko a hrozilo by omezení pohybu přes tuto hranici, mají se Britové v Belfastu jistě na co těšit.

K ničemu s řečeného pravděpodobně nedojde, ale i tak je třeba si říci, že nikoliv rozpad EU, ke kterému odchod Británie nedává žádný logický důvod, ale právě rozpad Velké Británie je záležitostí, kterou by referendum mohlo značně urychlit.

publikováno: 19. 6. 2016

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Šašek nebyl trapný a vůbec skvělý cirkus

Neváhejte, nečekejte, představení začíná Cítíš tu vůni? To piliny v manéži dýchají a klauni se přitom smějí a děti se radují, že přijde zase klaun a ukáže šaškův um. Vidíš tu …

Evropský pocit schází, solidarita není, je volný handl

Z čeho se v lidech může narodit sounáležitost se svou evropskou vlastí? Sounáležitost přirozená, živá a velkorysá? Rakouský spisovatel odpovídá takto (DB): „Pocit příslušnosti k nadnárodní struktuře se může rozvinout ze dvou zkušeností. Na …

Obrana syrských Kurdů

Na jaře roku 2016 jsem vystoupil na obranu syrských kurdských milicí na plénu EP: Pane předsedající, vloni na podzim jsem navštívil Rodžavu, území severní Sýrie ovládané Kurdy. Byl jsem hostem …

Vážený Měscký Úřade!

V rámci sexuálních experimentů konaných pod vlajkou lických i nelických práv (Grant. č. 8645231245-N564-2020) jsem se rozhodla zakusit sex s kancem divokým a proto se nyní cítím býti sviní divokou, aniž použiju antikoncepci …

Pro a proti stávce učitelů

„Co ti učitelé dnes vůbec chtějí, my jsme taky dělali jenom za tisícovku…“ zaslechl jsem od penzionované učitelky. Ale také následující: „Takže: co si to oni z toho Milionu chvilek vlastně …

Vítěz bere vše

Předseda vlády to má vždy s vlastní mediální prezentací snadnější než ostatní politici. A je-li to premiér doslova posedlý svým mediálním obrazem, tak nám své aktivity všeho druhu servíruje téměř nepřetržitě. Motivem …

Nestyďte se, že jste humanisté

Podle Bartoloměje patriarchy Konstantinopole se po roce 1989, kdy ve světě zkolabovaly komunistické režimy, šířilo přesvědčení, že konec studené války znamená definitivní vítězství liberální demokracie západního vzoru a že vítězství …

Vidíme se přes zvláštní menšiny

Divadlo má s dalšími věcmi udržovat jakousi kontinuitu duchovního života země a tím znovu a znovu oživovat, obnovovat a kultivovat samotnou identitu národního společenství. To samozřejmě neplatí jenom o divadle, to platí i o filmu, výtvarném umění …