Noc filozofie a soumrak politiky

V rámci „Noci filozofie,“ organizované FF UK a francouzským střediskem pro sociální vědy CEFRES, proběhla diskuse E. Balibara a E. Tassina s názvem „Biopolitika nebo kosmopolitismus.“ Příspěvky byly brilantní a sdělení podstatná pro pochopení toho, co se v současnosti děje. Pokusím-li se je shrnout, řekl bych následující: „Prohráli jsme“ – což je za použití slovní hříčky ve francouzštině totéž jako „ztratili jsme“ válku. Jinými slovy řečeno, ztratili jsme samotný koncept (Balibar použil weberovské slovo „idéalní typ“) války, která už není, čím byla dle staré Clausewitzovi formule, „pokračováním politiky jinými prostředky“. E. Tassin na to navázal s tím, že žijeme v době „zevšeobecněného násilí“ („violence généralisée“), charakterizované heterogenními formami násilí. Teroristické skupiny jsou v rámci tohoto procesu definovatelné coby „zásadně nepolitické, ba dokonce proti-politické“ („fondamentalement non-politiques, voire anti-politiques“). Válka, kterou vedou uvnitř společností, není tudíž „občanskou válkou“ („guerre civile“), je to „protiobčanská válka“ („guerre anti-civile“), dodal E. Tassin za použití obratné formule.

Na sdělení francouzských filozofů jsem v diskusi reagoval poznámkou a otázkou: v naší, tj. české společnosti, teroristické skupiny sláva bohu nepůsobí, což ale ještě neznamená, že tu není vedena z tak říkajíc domácích zdrojů inspirovaná vzpoura proti politice jako takové, tj. proti činnosti, jejímž cílem odjakživa nebylo nic jiného než řešit antagonismy pokud možno mírumilovným, nenásilným způsobem. Protože v tomto druhu vzpoury není česká společnost zcela osamocena, otázka je, zda nedochází k nějaké všeobecnější krizi politiky či obecněji „politična“ jako takového?

Nakolik bylo mé sdělení jasné nevím, a proto se ho pokusím jen trochu rozvinout : žijeme v prostředí, kde široké masy považují politiku za zavrženíhodnou činnost a politiky za ty nejodpudlivější společenské škůdce. Nejsilnější podporu má dle průzkumů politik, který o sobě tvrdí, že politik není, a jeho hnutí, o němž prohlašuje, že není politickou stranou, spolu s hlavou státu, která se stylizuje do role ochránce lidu proti zhýralým politikům.

Tato představa o nepolitickém nastolování společenského soužití je dle mého názoru smrtelně nebezpečná. Alternativou moci vyplývající z politického procesu není totiž nic jiného než moc založená na penězích anebo na násilí. Mentální svět našich domácích středoevropských obdivovatelů autoritářských forem vládnutí v Číně či v Rusku se pro mě tudíž fundamentálně (a slovo se tu hodí) neliší od mentálního světa stoupenců tzv. Islámského státu. Toť ve zkratce, co jsem chtěl sdělit, po té, co jsem vyslechl francouzské hosty „Noci filozofie“: Teror dřímá v lůnu naší společnosti.

publikováno: 24. 6. 2016

NEJNOVĚJŠÍ články


Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …