Vymítání elit

Kdo žije pro vysoké ideály, musí přestat myslet na sebe.“ Anselm Feuerbach : Das Vermächtnis (Závět, Kap. 37. Lebensregeln – Životní pravidla)

Blížící se sněmovní a prezidentské volby zčeřují už nyní politickou hladinu České republiky. Rozhodnou se voliči pro prezidenta nebo pro státníka? Záleží na nich, jaká si pro hlavu státu nastaví kriteria. Mezi pojmem prezident a státník je totiž nezanedbatelný rozdíl. To je důvod, zamyslet se nad postavením duchovních elit v euroatlantických společenstvech. Zdůrazňuji duchovních elit, to je myslitelů, přinášejících ideje, bez kterých by lidská společnost ustrnula v přízemní nehybnosti. Vymítání elit, boj proti intelektuálům, připomíná moderní variantu exorcizmu, jenž z lidí i zvířat označených za posedlé vyháněl ďábla.

Každá společnost, nebo alespoň některé její skupiny, především ty neúspěšné, potřebují svého „Sündenbocka“ (hříšného berana), na kterého naloží všechny hříchy a proto musí být vypovězen do pouště za městské hranice. Tak to doporučoval Starý zákon. Během staletí měnil Sündenbock svoji podobu, jednou to byli Židé, podruhé zednáři, nedávno třídní nepřátelé a nyní jsou na řadě elity, které sídlí převážně v pražských kavárnách. Jejich ideoví odpůrci se paradoxně rekrutují ze vzdělaných vrstev a jejich snahou je stávající elity od kavárenských stolků vyhnat, aby tam zasedli sami. K tomu potřebují voliče, kteří dřepí nejčastěji v hospodách nižší cenové skupiny a proto jim nabízejí levné pivo. Někdy sedí nebo by rádi usedli na prezidentský stolec. Nejen u nás.

Československá republika měla to štěstí, že její první hlava státu byl nejen prezident ale i státník, nevšedně vzdělaný filozof a sociolog. Nastavil vysokou laťku pro zastávání prezidentského úřadu a zapříčinil tak vznik českého prezidentského kultu, který nemá v evropských zemích obdobu. Pro většinu jeho následovníků byla tato kriteria nedosažitelná. Ačkoliv mnohé Masarykovy vize, přetavivší po první světové válce obraz Střední Evropy podlehly tlakům doby, přesto zanechaly v dějinách trvalé stopy.

Václav Havel se po půl století bolševizmu pokusil navázat na Masarykovy ideje. Zatímco nuznému Masarykovi, pocházejícímu z nejnižší venkovské vrstvy, pomohli k získání akademického vzdělání vlivní sponzoři, Václavu Havlovi, jako ratolesti kultivované zámožné rodiny, bylo studium z třídních důvodů znemožněno. Doháněl ho četbou a stykem s přední disidentskou elitou. Zprvu oslavován, později (také) pro třídní původ tupen jako pravdoláskař a sluníčkář. Nemo prophet in patria. Těžko se stát prorokem ve vlastní zemi. Jeho jazyk byl pro mnohé příliš vznešený, jeho myšlenky vzdáleny hospodským tlachům. A to se trestá. Svět, jak jsme ho znali končí.

V athénské demokracii, v prototypu demokracie novodobé, si občané městského státu na Agoře vyměňovali názory na vedení obce. Platon i Sókratés byli zastánci vlády těch nejlepších, kteří si musejí nároky na vládnutí vydobít přísným celoživotním stylem. Kdo se nechtěl na Agoře blamovat, musel se na diskuzi a na volby připravit. Nemohl se skrývat za anonymitou, kterou dnes poskytují sociální media, dovolující vypouštět do éteru neuvěřitelné pšouky.

Úspěch mají ti, kteří argumentují jednoduchým jazykem, jaký chce dav slyšet. Z populistických důvodů podporují nebezpečnou občanskou nekompetentnost. Dopad této metody je, že se voličské masy rozhodují v poslední minutě před volebou, aniž se zabývají programy politických stran nebo chaotickými výroky aspirantů na prezidentský stolec. Bývají pak překvapeni, že po volbách je všechno jinak. Sázka na chaotickou tvorbu názorů se osvědčila vítězům při prezidentských volbách v USA, při brexitu a má své zastánce i v jednání pražského hradu.

V případě brexitu jeho přední zastánci nevěděli, jaké budou následky. Zahrávali si nekorektními argumenty s osudem britské společnosti. Byli výsledkem překvapeni, takže neměli připravený plán jak změněnou situaci zvládnout, když přijde do tuhého. Někteří zbaběle opustili loď.

Nekontrolovatelná elektronická media zaručují úspěch populistům všeho druhu a chtěně nebo nechtěně umožňují také rozkladný vliv státně řízené propagandy zvenčí.

Vpluli jsme do postdemokratické společnosti, aniž jsme si uvědomili poznenáhlou změnu pravidel politických her. Demokratické struktury jsou sice zachovány, forma hříště zůstává, ale co je foul, out, nebo ofsaid svévolně posuzují ne vždy kvalifikovaní rozhodčí a diváci na tribunách. Politická korektnost se stala nadávkou, přehlušila ji vulgarita s osobními útoky v nejvyšších politických etážích, souhlas se špatnými mravy, které se vydávají za přímočarost, věcnost a upřímnost. Je to trend, který se prosazuje nejen v České republice, ale i okolo nás a za mořem. Ne fakta, nýbrž nekompetentní emoce hýbou volebním děním. Oxford Dictionaries zvolili pojem „post-truth„ (postpravdivá, postfaktická společnost), za internacionální slovo roku 2016. Odůvodnují tento krok změnou principů veřejného mínění, ve kterém pocity a domněnky hrají důležitější roli, než ověřená fakta. Úspěch zaručuje údajný boj proti establishmentu, kalkulovaná směs pravd, polopravd a lží. Německá politologie nazývá tuto novou epochu postfaktisches Zeitalter.

Petr Pithart na shromáždění 17. listopadu na pražském Albertově mínil, že v českém prostředí nebyly závažné přehrady mezi elitami a tak zvaným prostým lidem. (Jak se definuje prostý lid?)

Je pravda, že se – podmíněno historicky – česká společnost vyznačuje rovnostářstvím, které nemá obdobu v okolních zemích. Nacistický a komunistický režim toto egalitářství záměrným vyhlazováním elit ještě usnadnil. Nahradil elity „svými lidmi“. V poslední době rozdělilo občany vnímání (etických) hodnot spojené s otázkou do jaké geopolitické sféry dnes patříme.

Při příštích volbách máme šanci na tuto otázku jasně odpovědět.

publikováno: 26. 11. 2016

NEJNOVĚJŠÍ články


U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …