Vláda slíbila, rozhodla… a co teď dělá?

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. vyzývá formou otevřeného dopisu premiéra a ministra financí, aby v souladu se schváleným usnesením Poslanecké sněmovny ČR a usnesením vlády navýšili výdaje určené na financování vysokých škol a vyhověli tak požadavkům Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

ČAD, z. s. dopisem reaguje na návrh Ministerstva financí alokovat na vysoké školy částku 100 milionů korun, která se diametrálně liší od částky 4,5 miliardy korun, kterou požaduje MŠMT, a z níž měla být jedna miliarda vyčleněna na zdvojnásobení doktorských stipendií ze 7500,- Kč na 15000 Kč.

Cílem otevřeného dopisu je upozornit na nezbytnost zvýšení financování vysokého školství, pokud mají být nastartovány potřebné reformy, zejména ty týkající se doktorandů, a připomenout čelným vládním představitelům předvolební sliby o zasazování se o rozvoj české vědy, výzkumu a inovací, jehož podmínkou je právě úspěšný rozvoj nové výzkumnické generace, tedy doktorandů.

„Resort vysokého školství trpí dlouhodobým podfinancováním. Doktorandská stipendia jsou toho křiklavým příkladem. Jejich výše stagnuje již patnáct let, takže dnešní prezenční doktorandi dostávají za svou vysoce kvalifikovanou práci finanční ohodnocení, které je nejen nižší než minimální mzda v ČR, ale které je dokonce nižší než stanovená hranice příjmové chudoby. Doktorandi přitom pro vysoké školy představují často nezbytnou složku jejich odborných lidských zdrojů, bez níž by jen stěží mohly dostát svým výzkumným a pedagogickým povinnostem. Je ostudné a hlavně nemožné požadovat po doktorandech kvalitní vědecký a pedagogický výkon za peníze nižší, než je minimální mzda. To si přitom uvědomují vlády zemí nejen západní a severní Evropy, nýbrž i Slovenska, kde měsíční doktorské stipendium činí 545 eur do vykonání dizertační zkoušky, pak 636 eur. Současné financování doktorandů v ČR ohrožuje budoucí vývoj české vědy a výzkumu.

Doktorské vzdělávání přitom neprodukuje „jen“ vědce, ale obecně vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, která přitahuje další investice. Zvýšení finančních prostředků na doktorandská stipendia tak nepředstavuje jen obyčejný výdej, ale strategickou a potřebnou investici. Zachování současného stavu by bylo v dlouhodobém výhledu ekonomicky nestrategické. Jsme přesvědčeni, že zvýšení výdajů na doktorandy představuje efektivní investici do lidského kapitálu, díky níž se zvýší šance Česka na to se stát vyspělou znalostní ekonomikou a sebevědomou vzdělanou společností.“ Píše se v dopise, jehož plné znění je dostupné zde.

publikováno: 30. 5. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …