Efektivní náhrada skutečné škody

Institut náhrady škody pro porušení dobrých mravů řeší nový občanský zákoník §2909 a §2952. Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Vezměme případ sporu o věc s nesporně vysokou hodnotou 100 milionů Kč, kde zpochybnění vlastnictví brání majiteli věc (nemovitost, hudební nástroj, obraz) užívat, pronajímat i prodat. Po pětiletém soudním protahování nakonec soud rozhodne ve prospěch majitele s nárokem na náhradu z titulu porušení dobrých mravů.
Majetek i peníze mají hodnotu v čase. Škoda nespočívá ve zmenšení již existujícího majetku, ale především v ušlé příležitosti majetek 5 let užívat. Je to časová hodnota peněz, která vystihuje skutečnou škodu reálné hrozby ztráty vlastnictví a ztráty možnosti užívat věc po dobu soudního sporu. Ztráta jistiny znemožnila poškozenému poskytnout zástavu a poškodila jeho bankovní kredit. Majetková újma na reprodukční kapacitě kapitálu totiž není o nic méně skutečná než je ušlý zisk. Náhradu za upření užitku majetku vystihuje úrok z prodlení se sazbou 8% za dobu 5ti let 1,085 na úrovni 47% neboli 47 milionů Kč.
Zákonný úrok z prodlení 7.75% je nejnižší realistická sazba kterou však může soud v každém konkrétním případě upravit. Ušlý zisk nelze měřit sazbou z vkladu, když ztráta jistiny možnost vkladu vyloučila a zvýšila riziko i rizikovost poškozeného. Případné zvětšení majetku v důsledku růstu cen na relevantním trhu není zásluhou škůdce; naopak, znemožnění užitku z cennější věci nárok a náhradu jen zvyšuje.
Rychlé finanční vypořádání škody je účinnější, než zdlouhavá snaha o beztak nedosažitelnou přesnost a spravedlnost. Současná soudní praxe reflexivně využívá soudní znalce k určení hypotetické výše ušlého zisku z provozu zcizené věci. Není to vždy postup věrohodný ani spravedlivý, zvláště když je těžké objektivně určit co je ušlý zisk provozu třeba mistrovského nástroje, drahého obrazu, nebo nemovitosti. Problémy znaleckých posudků jsou notoricky známé, vedou k soudním průtahům, sérii dalších posudků a odvoláním.
Pokud lze postavit hodnotu věci najisto, je určení skutečné škody bez účasti soudního znalce zcela v možnostech kompetence a zodpovědnosti přímého nálezu soudu. Přednosti finanční metody jsou nesporné.

publikováno: 2. 6. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


Inspirováno Slovenskem

Ve víru dění a marketingových rejů kolem předběžných závěrů auditu Evropské komise, mapujícího střet zájmů Andreje …

Od hrdinství na milimetry – Čurda z Hlíny

Je poledne 16. června 1942 a Karel Čurda, parašutista skupiny Out Distance, vstupuje do Hlavní úřadovny …

Vyhazov z práce za názor proti funkcionářům

„Můj otec pochází ze Slovenska, moje matka je z Rumunska. Do Čech dorazili se svými rodiči …

O co jde v Hongkongu a proč

V Hongkongu jde o všechno. Pokud extradiční zákon projde, poslední ostrůvek svobody v ČLR bude …

Bohům se nic nestane

Velký den. Přes den jsem nasmlouval brigádníky a sklízeli jsme první víno. Nádhera, vypadá dobře. …

Sebevražda nebo euthanazie jako nejdůležitější otázka

(v polemice s textem Petra Placáka ZDE) Ahoj Petře! Po návratu z Kolumbie mne čekalo příjemné překvapení: …

Reklama na dobrou smrt

Deset argumentů proti euthanasii – polemika nejen s Lubomírem Martínkem. Euthanasie je v nemalé části evropské společnosti …

Záznam krizové porady ANO aneb Dycky Babiš!

AB (Andrej B.): „Čau lidi, tak je fajn, že stě dorazili. Sorry jako, že dnešní …