Efektivní náhrada skutečné škody

Institut náhrady škody pro porušení dobrých mravů řeší nový občanský zákoník §2909 a §2952. Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Vezměme případ sporu o věc s nesporně vysokou hodnotou 100 milionů Kč, kde zpochybnění vlastnictví brání majiteli věc (nemovitost, hudební nástroj, obraz) užívat, pronajímat i prodat. Po pětiletém soudním protahování nakonec soud rozhodne ve prospěch majitele s nárokem na náhradu z titulu porušení dobrých mravů.
Majetek i peníze mají hodnotu v čase. Škoda nespočívá ve zmenšení již existujícího majetku, ale především v ušlé příležitosti majetek 5 let užívat. Je to časová hodnota peněz, která vystihuje skutečnou škodu reálné hrozby ztráty vlastnictví a ztráty možnosti užívat věc po dobu soudního sporu. Ztráta jistiny znemožnila poškozenému poskytnout zástavu a poškodila jeho bankovní kredit. Majetková újma na reprodukční kapacitě kapitálu totiž není o nic méně skutečná než je ušlý zisk. Náhradu za upření užitku majetku vystihuje úrok z prodlení se sazbou 8% za dobu 5ti let 1,085 na úrovni 47% neboli 47 milionů Kč.
Zákonný úrok z prodlení 7.75% je nejnižší realistická sazba kterou však může soud v každém konkrétním případě upravit. Ušlý zisk nelze měřit sazbou z vkladu, když ztráta jistiny možnost vkladu vyloučila a zvýšila riziko i rizikovost poškozeného. Případné zvětšení majetku v důsledku růstu cen na relevantním trhu není zásluhou škůdce; naopak, znemožnění užitku z cennější věci nárok a náhradu jen zvyšuje.
Rychlé finanční vypořádání škody je účinnější, než zdlouhavá snaha o beztak nedosažitelnou přesnost a spravedlnost. Současná soudní praxe reflexivně využívá soudní znalce k určení hypotetické výše ušlého zisku z provozu zcizené věci. Není to vždy postup věrohodný ani spravedlivý, zvláště když je těžké objektivně určit co je ušlý zisk provozu třeba mistrovského nástroje, drahého obrazu, nebo nemovitosti. Problémy znaleckých posudků jsou notoricky známé, vedou k soudním průtahům, sérii dalších posudků a odvoláním.
Pokud lze postavit hodnotu věci najisto, je určení skutečné škody bez účasti soudního znalce zcela v možnostech kompetence a zodpovědnosti přímého nálezu soudu. Přednosti finanční metody jsou nesporné.

publikováno: 2. 6. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


V režii československých oligarchů – dokonáno

V Česku žijeme v oligarchickém systému. Píše o tom ve svém čerstvém zásadním textu Jan Jandourek. Má pravdu …

Kultura zas jako rukojmí

Pražský primátor Hřib si ze „sesterské smlouvy“ s Pekingem přeje odstranit bod o souhlasu Prahy s politikou jedné …

Justice není spravedlnost

Na podobu zákonů má vliv především momentálně vládnoucí moc, idea, s jejíž pomocí svou vládu legitimuje, …

Výstavka úspěchů národního… „chozjajstva“

Tak jsem včera zase slyšel, že Babiš je úspěšný premiér. Dokonce nejlepší za posledních 20 …

Venkov jsme nepotřebovali, tak je skoro po něm

Odborník na zemědělství, František Havlát, říká, že stojíme na prahu změny, která by pro naši …

Helikoptérová aféra

Je obecně známo, že dostat se za oponu, od roku 1946 zvanou železná, bylo velmi …

Žádné „dobro“ neomlouvá zlo

Dumat nad vztahem dobra a zla je dosti ošidné, neboť se svým způsobem jedná o individuální, intimní …

Sami si diagnostikujte arogantního blbce, aneb o hybris a Nemesis

Nedělej ty vánočky tak kolosální, aby se ti nerozpadly vlastní mocností, prý říkávala Werichova babička …