Dovolená, utrpení pro všechny

Ze Středomoří přicházejí v posledních týdnech zneklidňující zprávy. Nejedná se ani tolik o teroristický útok v Barceloně, ale spíše o sumu takových menších údajů, jako je informace, že konstantní hluk koleček kufrů na Mallorce brání lidem ve spánku. Představa tohoto typu hluku se zdá být docela absurdní, a nakonec vlastně děsivá – vždyť kolik hluku působí dvě nebo čtyři malá kolečka? Kolik těch koleček tedy musí být, aby se kvůli jejich hluku nedalo spát? Nebo prostě stačí dvě ve čtyři ráno přímo za oknem?

Oblast Středozemního moře je přední světovou turistickou destinací. Pobřeží čím dál tím více pokrývá zástavba – především zařízení pro turisty. Mizí delší pásy nezastavěného pobřeží, což likviduje pobřežní ekosystémy a spolu s nimi i vzácné druhy rostlin a živočichů, například tuleně středomořského. Velké množství turistů zvyšuje spotřebu pitné vody, což působí další vysoušení regionu. Turisté za sebou také zanechávají množství odpadu a působí znečištění. V neposlední řadě turismus narušuje místní způsob života a strukturu společnosti. Zkrátka, příliš mnoho turistů vede k tomu, že v daném místě není možné žít, jen přežívat jako číšník. Hlavním a dlouhodobým problémem Středozemního moře nejsou uprchlíci, ale turistika. Tedy alespoň pro lidi, kteří tam jsou doma, a nejen na dva týdny u moře.

Pro místní obyvatele tak může být takový teroristický útok paradoxně záchranou. Způsobí totiž odliv turistů. Ostatně oprávněný, protože v turistických destinacích bývají oběťmi atentátů i turisté, a nikoli jen místní. Vlna turistů se ale bude muset přelít jinam, do míst, kde (zatím) atentáty nebyly, do míst, která jsou v imaginárnu střední třídy bezpečná. Právě tam zase začne záplava turistů páchat obvyklé škody, sterilizuje a zbaví charakteru celé regiony ve jménu globálního relaxu.

Středomoří je dobrým příkladem za všechny, protože počty turistů zde nabývají obludných rozměrů. Situace Španělů, Katalánců, Francouzů, Italů, Chorvatů, Bosňáků, Černohorců a Řeků se nás týká přinejmenším ve dvou ohledech. Za prvé, měli bychom si uvědomit, že svými prázdninami můžeme někomu otrávit život, a to doslova. Cestovat je třeba s mírou, odpovědně a ohleduplně. Vždyť vždycky když odjíždíme, jedeme k někomu, kdo je tam doma, a stáváme se hosty. Své hostitele a jejich domovy bychom proto měli respektovat, a ne jim škodit. Je nutné změnit nejen osobní praxi, ale také se zamyslet nad tím, jak změnit podobu turistiky vůbec, aby byla trvale udržitelná.

Za druhé, Čechy jsou také cílovou destinací. Zejména města jako Praha se stávají čím dál oblíbenějšími destinacemi. Není zde sice moře, ale pivo je levné, ženy také a teroristické útoky zde nehrozí. Necháme věci zajít tak daleko, že nám nezbyde než si odpálit Pražský hrad nebo doufat v teroristický atentát? I nám se může stát to, co ve Španělsku, kde jsou celá města číšníků, kuchařů, uklízeček a prostitutek. Turismus je třeba regulovat tak, abychom se stále mohli cítit jako doma, aby se nám domov pod nohama nezměnil v Disneyland. Za to nesou odpovědnost radnice, v Praze především magistrát. Volení zastupitelé by neměli zapomínat, že změny na komunální úrovni mohou být velké a rychlé, že jakékoliv místní hnutí může velké strany zcela vymazat a že turisté, na rozdíl od občanů, nevolí.

publikováno: 21. 8. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


U čínského koryta se kvičí blahem!

Už nestačí „apolitičnost“: Čínská komunistická strana teď vyžaduje otevřenou, veřejnou a jednoznačnou podporu – od vlastních …

Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …