Nebudiž nám to jedno

Marek Hilšer se hlásí o kandidaturu ve věku 41 let jako jeho úspěšný francouzský vrstevník Emmanuel Macron, který vyhrál volby ve věku 39 let. Mělo by výhodu, že není zatížen komunistickou výchovou a mohl dostat příležitost neideologický pohled na historii našeho státu. Při pádu režimu mu bylo 14 let.

Jeho kandidatura se vymyká tradici v tom, že na československém (českém) prezidentském stolci zasedali pánové ve zralém věku: T.G. Masarykovi bylo 68 let, jeho nástupci Edvardu Benešovi 51, národnímu mučedníkovi Emilu Háchovi 66 let, Václavu Havlovi 53 let, Václavu Klausovi 62 let a prvnímu českému přímo volenému prezidentovi Miloši Zemanovi 69 let. Komunistické funkcionáře nezmiňuji. Marek Hilšer ve svém mládí spatřuje výhodu blízkosti k mladému voličstvu.

Chvályhodný je jeho výrok, že se chce zařadit do proevropského proudu.

Problematický je však jeho přístup k interpretaci poválečné minulosti Československa a tím i Evropy, který je typický pro většinu české střední i mladší generace. Je to odtržení od minulosti, bez které je nesnadné pochopit přítomnost. V rozhovoru s redakcí Přítomnosti říká Hilšer, že ho komplex témat vyhnání Němců a Benešových dekretů nezajímá. Je to pozoruhodný názor, neboť znalost kontinuity minulosti s přítomností a odtud i vyhlídky do budoucnosti je u politiků conditio sine qua non. Hromadné vyvlastnění německé menšiny bez přihlížení na chování jednotlivců bylo předehrou k hromadnému vyvlastňování a přesídlování nepohodlných českých sociálních vrstev, zejména při kolektivizaci zemědělství. Zmizela úcta k individuu a (nástupem stalinistického soudnictví padesátých let) zmizel i právní řád vůbec. Následky vyvlastnění a s tím spojené (re)privatizace nejsou vyřešeny dodnes a zavdávají dosud příležitosti ke korupci a tunelování.

Když jedu do pohraničních oblastí nemohu se zbavit pocitu okupované země. Tisíce zlikvidovaných obcí a přetrvávající stavební jizvy v pohraničních městech, stále nevyřešené sociální a etnické problémy jako poválečný následek chaotického dosídlování, vysoká nezaměstnanost v pohraničních regionech – i po sedmdesáti letech nepřehlédnutelné. Příčinu odlišné struktury problematických regionů by měl Hiršer, rodák z Chomutova, znát.

Výstavnost lázeňských měst, kde se slaví mezinárodní filmové festivaly, je jako samozřejmost vydávána za součást (etnicky) české kultury. Architektura pohraničních měst i vesnic je ovšem zřetelně odlišná od měst v českém vnitrozemí. Česká veřejnost se nad tím nepozastavuje, podle vyjádření Marka Hilšera ho tato tematika osobně, jakož i celou mladou generaci, nezajímá. Občanský život bez znalosti kořenů vlastního státu je známkou povrchnosti a nekulturnosti. Minulost nás stále dohání. Rány nejsou zacelené.

Představuji si na úřad prezidenta osobnost, vybavenou komplexním věděním sub specie aeternitatis a morální hloubkou, vlastnostmi nutnými pro representaci ve vysokém úřadě. Vysokou laťku nastavil TG Masaryk, i přesto že mu idea československého státu úplně nevyšla, právě pro ztroskotání na všudypřítomném nacionalismu, kterým byla prosáknutá i celá předválečná Střední Evropa.

Němci se svojí neblahou minulostí ve školách zabývají. Také jim to trvalo nejméně dvě generace, než se k tomu dopracovali. Tady je to kandidátovi na prezidentský stolec úplně jedno. Nevadí mu odříznutí od minulosti a vytěsňování témat, která údajně nejsou aktuální.

Dnes se mlha zapomnění se zatahuje nad oběma režimy – nacistickým i komunistickým. Dnešní ideologií se stal konzum a tak zvaná pohoda, hedonistický přístup k životu, carpe diem noctemque. Život na povrchu. Očekával bych, že si nejen mladý prezidentský kandidát vezme poučení o práci s pamětí třeba ve spisech prvního československého prezidenta. Je to dobrá průprava do prezidentského úřadu.

publikováno: 13. 9. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


Osamělí, pevní i vratcí lidé pana Giacomettiho

Pražská výstava byla vpravdě překvapující. Přiblížila sochařovu tvorbu od začátků přes surrealistické období k proslulým odhmotněným …

Němci, šlechtici, katolíci a navrch kněžouři u nás neprojdou! Kristovy milice versus Česko

Přestože o otázce vrácení majetků Řádu německých rytířů naše média poslední dobou neinformují natolik, jako tomu …

Rozdělená společnost? Naložme si různost. „Válka bude, víc vám neřeknu.“

Láska k sjednotitelům je prastarého data. Různí králové, císařové a generálové nedůležitých jmen přežívají v učebnicích dějepisu především …

Straka je tak drzá, jak blbá je opizice

Předpokládám, že pirát Michálek dostal děkovný mail od Marka Prchala za jeho kádrovací střelu do …

Pravdivost maleb a nicotnost lidí venku

Jan Zrzavý kdysi vzpomínal na Giottovy fresky v Padově, na to, jak prázdný se mu jevil …

Diagnóza Babiš

Zprávy jsou nyní plné sporů v kauzách kolem premiéra Babiše. Když nastane jakýkoliv politický trapas, tak …

Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …