Užitečným idiotům „nových pořádků“

Není moc potěšující, že kdybychom z kultury 20. století vyškrtli ty, kdo se na kratší nebo delší dobu s hydrou (kominismu pozn.red) spustili, zbyla by jen hrstka nacistů, fašistů, náboženských věřících a autentických demokratů. Knihy posledně jmenovaných autorů by se vešly do středně velké knihovny. Ideálu intelektuála tak, jak ho formuloval Julien Benda ve „Zradě vzdělanců“, dostála jen zanedbatelná hrstka myslitelů, ačkoli k prohlédnutí podvodu stačila intelektuální poctivost a neotupené smysly. Jak jsou tyto vlastnosti vzácné, patří k dalším důležitým informacím, za něž vděčíme hydře. Ztráta prestiže, jíž jsou intelektuálové stiženi, je tudíž z valné části zasloužená. Neschopnost odolat kouzlu poslání, u nekritických intelektuálů nedílná součást výbavy, vrhá bohužel temný stín i na filosofy, spisovatele, básníky, umělce a ostatní učence, kteří své povinnosti dostáli.

Lenin, podobně jako Hitler, se svými záměry netajil. Vladimír Iljič měl spoustu povahových vad, ale pokrytectví mu zazlívat nelze: „Kapitalisté nám prodají i provazy, na kterých je oběsíme.“ Gottwald veřejně prohlašoval, že se jezdí učit do Moskvy, jak popravovat protivníky. Přízeň, kterou je filosofové, spisovatelé, umělci a ostatní humanisté komunisty poctili, je o to nepochopitelnější. V opojení kultem dělníka jim splynula dokonce i kultivovanost s nenáviděnou buržoazií, příčinou všeho zla, na jejímž odstraňování se chtěli podílet. Osud odborníků, specialistů, znalců, umělců, kteří s hnutím sympatizovali, byl tragický. Buď byli odstraněni, nebo prožili část života jako poskoci.

Výmluvy na nedostatek informací se nepřijímají. Každého, kdo tvrdí, že nevěděl, je třeba se především zeptat, co udělal pro to, aby věděl. Kdo měl zájem, mohl si zjistit, co se děje a k čemu se schyluje. Jacques Rossi, bývalý agent kominterny a pozdější zek, ve svém „Průvodci po Gulagu“ uvádí seznam veřejně dostupných dokumentů. O zvěrstvech páchaných v Rusku a na Ukrajině si mohl čtenář novin přečíst vzápětí po propuknutí. V tomto případě novináři neselhali, selhali lidé prahnoucí po lepším světě, kteří nechtěli zprávám uvěřit a považovali informace za buržoazní propagandu. Otázka tedy není, zda bylo možné vědět, ale proč tolik lidí vědět odmítalo.

Diktatura proletariátu“ je pojem obdobně antihumanistický jako „pozitivní diskriminace“, a přesto ho bral vážně i nositel Nobelovy ceny Romain Rolland, další z obdivovatelů Stalina. Výzev k likvidaci a „zúčtování“ od počátku Leninova panování neustále přibývalo. Dnes už je těžké pochopit běsné reakce, které vyvolala řiďounká kritika André Gida v knize „Návrat ze SSSR“. Francouzští komunisté vykupovali knihu Arthura Koestlera „Tma o polednách“ a pálili ji, Kravčenka dohnali za knihu „Zvolil jsem svobodu“ k sebevraždě. Skupina angažovaných intelektuálů, jimž idea spravedlivé společnosti na čas učarovala, ale kteří včas prohlédli a podali o svém procitnutí zprávu, se neustále rozrůstala. Komunismus sváděl představou nového člověka. Svůj slib dodržel: vyděšené, předposrané, nevzdělané, manipulovatelné individuum je na světě a nikdo neví kam s ním.

Člověk je naštěstí i na neštěstí tvor poněkud složitější, než si představoval levicový hegelián z Trevíru. Složitý hlavolam intelektuálů, kteří hydře přinášeli oběti, nelze řešit bez přihlédnutí k rozdílům mezi jednotlivými zeměmi, původu a vzdělání dotyčného, jeho osobního založení a řady dalších věcí. Intelektuální vývoj Maxima Gorkého, který se zpočátku hrozil bolševické krutosti a skončil jako autor oslavných zpěvů na otrockou práci, třebaže na rozdíl od jiných prožil velkou část života na západě, představuje oříšek, na němž by si vylámal zuby i Dostojevský. Je udivující, kolik spisovatelů dobrovolně přispěchalo na paseku, kde létaly třísky, aby dřevorubcům k práci předčítali ze svých stranou schválených spisů. Naštěstí máme k dispozici tisíce svědectví a studií umožňujících udělat si představu o silách ve hře. Hydra dává nahlédnout jak do kuchyně, kde se v pánvích smaží jednotlivé duše, tak i do kotlů, v nichž se vaří guláš ducha doby. Jakmile naděje na lepší svět potlačí touhu po poznání, pád je nezadržitelný. To, co inteligence předvedla, patří k tomu nejdůležitějšímu, čím nás 20. století obohatilo. Vzdělání nebylo učencům k ničemu, posloužili jako užiteční idioti při svádění a ohlupování lidí poctivých, pouze mladších a naivnějších.

Snadnost, s níž se daly strhnout nebo uplatit intelektuální špičky, zůstává faktem, který je nutné brát v potaz v úvahách o budoucnosti. Příběh plný zvratů, paradoxů, převleků kabátů a srdceryvných zpovědí začal už před bolševickou revolucí a po pádu Berlínské zdi ještě zesílil. Množství upřímně milujících Lenina a Stalina se počítalo na miliony. To, co je jakž takž pochopitelné v dobách, kdy zločiny ještě nevešly ve všeobecnou známost, se stává naprosto nepřijatelným v případě předsedy Maa, Fidela Castra a Pol Pota. O trvanlivosti, nebo spíše nezničitelnosti iluzí, svědčí třeba to, že ještě dvacet pět let po pádu železné opony Jean Claude Juncker, Federica Mogherinová, Barack Obama, Justin Trudeau i Francois Holland se nechali po smrti kubánského diktátora slyšet, že se jednalo o velkého muže. Útlocit jeho obdivovatelů prý nesmí být uražen. Castro, jehož heslem bylo Socialismus nebo smrt (socialismo o muerte) tak nadále zůstává nedílnou součástí levicového Pantheonu. Revolucionáři ve výslužbě vyděšení islámským džihádem už zapomněli na obdiv, který v nich vzbuzoval Che Guevara, regulérní džihádista marxismu.

XX. sjezd KSSS v roce 1956 odhalil kult osobnosti, o němž nevěděli pouze členové strany. Krvavý mejdan skončil, přišla kocovina. Zklamaných neustále přibývalo, až nakonec převážili. Psychologicky nejzajímavější kapitolu tvoří komunisté, které z uhlířské víry v lepší budoucnost nevyléčilo ani mučení a vězení. Typickou ukázkou je Artur London, který jen o vlásek unikl trestu smrti, a přesto do posledního dechu hájil ideál, jemuž se upsal. Je užitečné vědět, že se najdou lidé, které ani mučení souvěrci nepřinutí se zříct ideálu, jemuž přísahali věrnost. Popravu žádala i jeho vlastní žena, která o čtyřicet let později dodala na vysvětlenou: „Ale to přece musíte pochopit, protože já jsem tehdy byla přesvědčená, že strana se přece nemůže mýlit. Můj muž tomu rozuměl.“

publikováno: 16. 9. 2017

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …

Zapřeš tradici a zaměníš směr cesty

V pátek 7. 2. 2020 uplynulo 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, smýšlením …

Křehké demokracie! Podle Jourové Polsko a Maďarsko, ale co doma?

Polsko a Maďarsko nazvala Věra Jourová křehkými demokraciemi. Místopředsedkyně Evropské komise poskytla v minulých dnech rozhovor prestižnímu …

Putin chystá další válku, zůstaneme slabí bez paměti?

Vladimír Putin rozehrává teatrální politický a mediální konflikt o vyznění pětasedmdesátého výročí konce druhé světové války. Interpretace …

Barokní hudbu děláme proto, abychom někým pohnuli

Adam Viktora je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, který se specializuje na interpretaci barokní hudby, …