Zeman – mistr bombastických banalit

Nebudu zdvořilý“, tak zněl slib českého prezidenta před jeho vystoupením před zahájením nové sezóny ve Valném shromáždění. Spíše měl říci „nebudu konkrétní“. Co tedy Miloš Zeman v New Yorku vlastně řekl?

Tak jako vloni i předloni, vyslovoval se český prezident ke světovému terorismu, což překvapí, když si uvědomíme, že ani naše země, ani náš prezident nemáme zvláštní zkušenost s terorismem, na rozdíl třeba od prezidenta Nigérie, který mluvil před ním, nebo Kolumbie, který mluvil krátce po něm.

Zemanovu malou znalost lze doložit i jeho vlastním projevem. Hned v úvodu se odvolal na dvě vlivné knihy počátku 90. let – Konec dějin Francise Fukuyamy a Střet civilizací Samuela Huntingtona. Obě ve své době vyvolaly velkou pozornost, snad i nepřiměřenou.

V určitých kruzích se tehdy považovalo za vhodné si o nich něco myslet. Z nějakého důvodu se teď na ně odvolal se zpožděním čtvrt století i Miloš Zeman. A to přesto, že od té doby vyšla k tématu řada jiných vlivných, lepších a hlavně aktuálnějších prací.

Důvody, proč Zeman zmínil právě Fukuyamu a Hungtintona, mohou být dva. Jeden spočívá v tom, že navzdory pověsti sečtělého člověka český prezident zas tak moc nečte. Nezmiňuje obvykle důležité knihy posledních let, spíše se odvolává na jména a myšlenky, které byly aktuální v 60. nebo nanejvýš 70. letech. Takže zmínka o knihách z počátku 90. let je vlastně pozitivní posun.

A za druhé, obě knihy zdánlivě slouží k ilustraci Zemanovy teze – na jedné straně je naivní Fukuyama, proti němu střízlivý Huntington, který mluvil o „krvavých hranicích islámu“. Potíž je, že Zeman, zdá se, ani tyto knihy nečetl. Tvrzení, na která se odvolával, totiž obíhala v neinformované novinové debatě o těchto dílech, ale nevyskytují se v knihách samotných. Ne, Fukuyama není prosťáček, který si myslel, že dějiny skončily, a Huntingtona nelze označit za „cynika“, jak to udělal český prezident.

A už vůbec z Huntingtonova díla nevyplývají závěry, které Zeman udělal. Třeba že terorismus, včetně toho islámského, o kterém Zeman výhradně mluvil, není nějaké hnutí „islámu“ proti ostatnímu světu, ale krvavý konflikt, který se odehrává zejména uvnitř islámského světa.

Také pokračování projevu obsahovalo, tak jako i vloni a předloni, směs banálních pozorování, manipulativních interpretací a nevyžádaných rad, jak bojovat proti terorismu. Zeman, zdá se, vidí terorismus jako jakousi homogenní sílu, proti které je třeba nasadit jednotnou bojovou mezinárodní organizaci.

Pochválil proto zřízení nového úřadu OSN pro boj s terorismem, do jehož čela se postaví zástupce Ruska. Příjmení Voronkov – Zeman ho vyslovil Vorobkov – bylo snad jediným aktuálním jménem, které v projevu zmínil.

Je ovšem otázka, co by tento jednotný světový boj proti terorismu znamenal v praxi. Například proti Islámskému státu bojují kurdské jednotky, které ale Turci považují za teroristické. Proti sunnitské IS také bojuje šíitský Hizballáh, nepochybně teroristická organizace – proti komu a po boku koho by tedy jednotky OSN měly bojovat? Je zvláštní, když politik zapomene, že bezpečnostní otázky jsou také – a především – otázky politické.

Ve shluku různých tvrzení o migraci a terorismu zanikla i jedna zajímavá, sice ne originální, ale přece jen opomíjená myšlenka, a to, že přesun mas lidí z jihu na sever znamená také ochuzování zdrojových zemí. Zeman z této teze mohl udělat podnětnou řeč, když už chtěl mluvit o světových problémech. Ovšem on ji jen použil na podporu svých latentně antiislámských stanovisek.

A když už mluvil o žádoucí ekonomické podpoře zemí, z nichž migranti pocházejí, je zvláštní, že neřekl, co by udělal on sám. Například co navrhuje, aby udělala Česká republika z českého státního rozpočtu na jeho konkrétní návrh. Byl by to zajímavý námět pro prezidentskou předvolební debatu u nás.

Diváka Zemanových vystoupení v OSN, přednášených s vědoucím úsměvem a podivně žoviálním tónem napadá, ke komu jsou vlastně tyto řeči pronášeny. K přítomným delegacím? Jeho voličům? Nejpravděpodobnější je, že adresátem Zemanových projevů je on sám.

(Napsáno pro Názory a argumenty ČRO Plus)

publikováno: 24. 9. 2017

NEJNOVĚJŠÍ články


Demokracie neumírají náhodou – puč zpomaleně

Někdy jsou věci jasnější s odstupem; když poodstoupíte od pointilistické malby, tak to, co se zdálo …

Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze,“ pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …