Poprask v Barceloně

Španělská policie obsadila úřady katalánské vlády a zadržela některé její představitele. Centrální vláda v Madridu tak de facto převzala moc v Katalánsku, čímž naplnila své předchozí hrozby, založené na tom, že snahy katalánských představitelů o zorganizování referenda o nezávislosti země prohlásila spolu se španělskými soudy za ilegální. Katalánský prezident Puigdemont naopak za ilegální, protidemokratický a totalitární označil postup španělské policie.

V ulicích katalánských měst se následně konala shromáždění desítek tisíc lidí, požadující „odchod okupantů“ a dožadující se pomoci ze strany Evropy.

Buď si Španělé neuvědomují, že takto nejspíše ze všeho pomůžou k vítězství v referendu těm, kteří usilují o nezávislost, nebo už tuší, že referendum patrně nedopadne tak, jak by si v Madridu přáli, i bez mocenských excesů, takže nezbývá, než mu zabránit.

Nejpodivněji ale tento španělský postup působí ve srovnání s tím, jak si Britové poradili s podobným referendem ve Skotsku. Stačilo Skotům nalhat něco o širší autonomii a hned se našlo těch rozhodujícíh několik procent ne zcela rozhodnutých.

Diletantismus španělské moci ale spíše než Velkou Británii připomíná Rakousko-Uhersko. Z toho lze usuzovat, že i když třeba referendu násilím zabrání, totéž se bude opakovat při každé možné příležitosti, až se to nakonec stane.

publikováno: 25. 9. 2017

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Právo na vlastní konec

Přátelé! Naprostá většina petic je marných, nebo zbytečných, vím. Výjimky přesto existují. Kdyby se nám podařilo dát dohromady dostatečný počet podpisů, mohly by se dát věci do pohybu. Proto jen …

„Vrátíme si vaši zem zpátky!“ – Nová politika

Klaus ml. nezaložil stranu, ale další hnutí. Nestal se tudíž předsedou, ale vůdcem. Programem Trikolory je slogan s velmi podstatnou chybou. Možná je to hrubka, možná návod ke správnému čtení: Co …

Proč je moře kyselejší?

„normální svět VKM“: při zakládací párty Trikolóry Klaus mladší řekl, že se budou starat o domácí problémy, a ne o nějakého lachtana kdesi na Severním pólu. Z tohoto pohledu by …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání přírody, podporují lékařství a výzkum nových léků, literaturu, hudbu a …

Policejní tupost jako příznak

Když se policisté chovají agresivně k bezbranným lidem a jejich mluvčí a nadřízení cynicky lžou v prospěch agresivních zásahů, znamená to, že se cosi vážného děje. Buranství a podlost politické reprezentace je vzorem ani ne …

Děláme za málo a máme stres

Dva badatelé Sociologického ústavu AV ČR udělali srozumitelný závěr ze svých zkoumání o stavu české společnosti. Frustrace, která nese vzhůru různá „hnutí nespokojených občanů“ jedou na vlně, která se rodí …

Krávy všech zemí, spojte se!

Nechme chvíli voly, kteří nám otravují život, na pokoji, neb teď tu máme problém s krávami, jak prohlásil Michael Greenwald v časopise POLITICO. Musíme vyřešit klimatizační problémy planety zredukováním konzumace hovězího …

Svátky Ducha a kvílení světa

Jak bych si přál, aby lidé rozpoznávali církev, rozpoznávali nás podle přemíry milosrdenství – a ničeho jiného – přemíry lidství a laskavosti, kterých je tolik zapotřebí! A cítili se jako …