Iberský žalář národů?

Katalánské referendum o nezávislosti se proměnilo v nedozírné historické fiasko současné španělské monarchie. Neúspěšný pokus španělské policie zabránit Kataláncům v hlasování vyústil nejen v násilnosti, které si vzhledem k surovému a bezohlednému chování policie porušujícímu dokonce platné zákony vyžádaly stovky zraněných na straně obyvatel Katalánska. Hlavním důsledkem celého postupu Madridu je totiž jednoznačná podpora myšlence odtržení země od španělské koruny na straně hlasujících. A to navzdory dřívějším odhadům, které hovořily o tom, že počty hlasů na obou stranách budou zřejmě vyrovnané. Nebyly. 90 procent hlasujících Katalánců se vyslovilo pro samostatnost.

Ani snaha zmařit referendum policejními zásahy proti hlasovacím místnostem nevyústila v nějaký přesvědčivý úspěch. Přes veškeré represe totiž účast přesáhla 42 procent. To vypovídá o poměrně značném odhodlání obyvatel hlasování se zúčastnit.

Španělsko teď má vážný problém. Další kolo násilí vůči menšinovému obyvatelstvu či pokračující represe, namířené proti jeho politickým představitelům, které španělská policie pozatýkala, nejen odporují právu na sebeurčení a principům prosazování lidských práv, jak je chápeme v Evropě. Budou také kontraproduktivní a velmi rychle mohou vytvořit výbušnou bezpečnostní situaci.

Pokud nic, postup španělských orgánů totiž dodal zastáncům katalánské nezávislosti jasné argumenty. A Evropa by je neměla přehlížet, pokud si chce udržet nějakou věrohodnost.

Nakonec, například v Indii ústava umožňuje, aby se jednotlivé státy federace různě rozdělovaly a spojovaly podle přání svých obyvatel. A také se tak pravidelně děje, aniž by nově vzniklé státy přestaly být součástí Indie.

Je to totiž především republika Indů, ne států. I Evropa si bude muset mezi Evropany a státy vybrat.

publikováno: 2. 10. 2017

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Další milión chudáků

Teror v Sýrii žene další milión civilistů pryč z místa bojů. Kdo je tam náš spojenec? Nejsou to Rusové ve službách tyranského Asada nebo Rusové ve službě hlavně svých zájmů, jak to …

Přátelská šťouchnutí

Jedním dechem všichni jsou nějak uhranuti výzkumy skrytých pohybů pod ztěžklou dekou světa vzrušeni očekáváním co odtud nakonec vyleze a ono nic za čas nám ale hlava spadne do talíře …

Alláh je na tom líp?

Islám má pro Alláha devadesát devět atributů, tak proč nazýváme Boha v našich modlitbách nejčastěji „všemohoucí“ nebo „věčný“? Když Navíc – my přece víme, že Bůh nám dal úplnou svobodu v rozhodování, …

Bůh rozdává prachy? Který?

Po Praze na vás čumí leccos. Nově přibyl v metru plakát hlásající puritánskou herezi, že za zbožné chování Pánbíček naděluje svým poslušným miláčkům jměníčko. Kněz Ladislav Heryán oslavil šedesátku po mši …

Nadávky, žvanění a řev na zemi a internetu vystřídá dědictví ticha

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5). Výraz „tiší“… znamená doslova klidný, mírný, laskavý a nenásilný. Tichost se projevuje ve chvíli konfliktu, kdy je vidět reakce na nějakou …

Zeman dělá na Peroutku, na Peroutku dál…

Přítomnost gratuluje České republice k prezidentovi, jehož slovní průjmy – „bonmoty“ – mezi okny, stojí už občany víc než veškerá podpora nezávislých časopisů dohromady! Bodejť by zbylo na Peroutku, když se …

Bezcitní onemocní, uzdraví se zas jen citem

Bezcitnost k zvířatům, která jíme, se nemenší. Většina výkrmen připomíná sterilnější koncentráky. Zvířat chovaných k lidské obživě je na zemi 700 miliónů tun (lidí 300 miliónů a divokých jen 100 miliónů tun podle …

Mamonu, nebo republice? Nebudeš sloužit dvěma pánům, nebudeš ve střetu…

Prastaré pravidlo znají vzdělaní lidé. Nevadí, že ho neznají nevzdělanci s tituly i bez nich. Profesor Jan Kysela z Právnické fakulty UK k tomu pravil: „Platí schéma, které najdete v tisíciletých dějinách politického myšlení, které …