Kdo má lovecký pud?

Přišel podzim, lovecká sezóna začala. Nejen počasí, ale i svět se mění, libo nelibo, postoje k němu se různí, od vlídné nostalgie přes nenávistný běs nebo stoické konstatování až po dychtivé vyhlížení nesplnitelných příslibů. Záleží na věku, temperamentu, okolnostech a rozhledu. Změna tu na každý pád je a nezbývá, než se s ní nějakým způsobem vyrovnat, protože cena strnulosti je neúměrně vysoká.

Změny chování, a tím pádem i etiky, jsou vynucovány především vynálezy a objevy, zbytek jsou převážně vynucené reakce. Proto je lepší sledovat, kde se co šustne, než zavírat oči nebo snít. Vynález kola obrátil svět nohama vzhůru, totéž se podařilo palným zbraním, elektřině, automobilu i mobilním telefonům. Adaptace, adaptace, adaptace – odolávat lze pouze po určitou mez. Jakmile většina podlehne vábení výrobců, je nutné se buď přizpůsobit, nebo proměnit v poustevníka, nic mezi tím, volba se omezuje na otázku, jak zacházet s věcmi, bez nichž jsme se doposud bez potíží obešli a jejichž absence přinášela výhody, o něž jsme vynálezem přišli. Hledání případných výhod a objevování nečekaných dopadů už patří do kapitoly následující. Je možné se stát otrokem auta, nebo ho používat jen k účelnému přemisťování, protože vlak sice doposud nezmizel, ale cena jízdenky kvůli úbytku cestujících neúnosně stoupla. Je možné používat telefon pouze k telefonování, nebo také k hraní, dopisování, orientaci, zabíjení času nebo fotografování kdejaké blbosti včetně blbosti vlastní.

Proud novorozeňat přicházejících na svět neustále sílí. Hranice, za níž už není možné pokračovat v tom, co bývalo neodmyslitelnou součástí života předků, už byla v mnoha oborech překročena. Příkladem budiž lov, činnost původně nezbytná, později aristokratický způsob trávení času. Obojí zanechalo tak hluboké stopy, že zastánci honiteb a štvanic mají drzost hovořit o loveckém pudu. To je pochopitelně nesmysl: o pudu by bylo možné mluvit jen tehdy, kdybychom ho sdíleli všichni. I kdybychom připustili, že se jedná o pud výhradně mužský, věc skutečně hodně zvláštní, producírovalo by se po povrchu zemském téměř čtyři miliardy lovců. Naštěstí to tak není, protože pak by už fakt nebylo co střílet. Myslivecké spolky však mají i tak spousty členů, lovci jsou těžkou politickou váhou a lovecká lobby disponuje prostředky, o nichž si ochránci přírody mohou nechat zdát. Lovci dokáží prosadit zákony ušité na vlastní uniformovanou míru, výrobci zbraní si mnou ruce. Jsou země, kde honci mají právo pronásledovat zvěř až na vaši zahradu, kde podstatným způsobem ovlivňují věci veřejné, kde tvoří sice jen tu a tam viditelnou, ale dosti početnou armádu ostrostřelců ohrožujících nejen houbaře a ornitology, ale také jistý druh mentality. Být proti lovcům neznamená být vegetariánem, ronit slzy nad každým zastřeleným zvířetem a spoléhat na samočisticí schopnost přírody. Přinejmenším v Evropě divočina už zmizela, krajina je dávno i v místech zdánlivě nedotčených uhnětena lidskýma rukama. Z lovce se stal zemědělec a zahradník, jinak nelze a je nejvyšší čas to vzít na vědomí, přechodová doba skončila. Může se stát, že se určitý živočišný druh přemnoží a začne ohrožovat ostatní. Není rozhodující, jestli se jedná o kance nebo vysokou. V takovém případě je hospodář samozřejmě povinován zasáhnout, ale nemusí tak činit za zvuků halali a vítězoslavným úsměvem na rtech.

Lovec patřil do kategorie nepostradatelných v druhu, který se samolibě nazval homo sapiens, nějakých sto až dvě stě tisíc let. Shoda o délce doposud nepanuje, na každý pád je to doba dostatečně dlouhá, aby zanechala hluboké stopy. Nicméně proměna světa, která započala industriální revolucí a skončila revolucí elektronickou, učinila z lovců škodnou. Vybaveni stále výkonnějšími prostředky řádí od pytláků až po řádné členy rozličných spolků na všech kontinentech stále zběsileji. V soukromém držení jsou dnes miliardy zbraní a pouze hňup si může myslet, že slouží výhradně k střílení do plechovek od piva. Vznášet námitky proti lovcům není projev sentimentální přecitlivělosti, ale projev jasného vědomí beroucího v potaz i nepříjemná nebo opomíjená fakta. Jsou chvíle, kdy v zájmu přežití, je nezbytné si odříct potěšení, která nejsou nepostradatelná. Jsou tradice, které pozbyly smyslu, jsou tradice škodlivé, jsou i takové tradice, na nichž je užitečné trvat. Skutečný požitkář ví, kde končí rozkoš a začíná utrpení, jak obtížné může být je od sebe odlišit a kdy hrozba přechází v realitu ohrožující podstatné. Dokonce si zřetelně uvědomuje, že zmizení vlastností pro lovce nepostradatelných, by rovněž představovalo těžkou ztrátu. Soustředění, vytrvalost, trpělivost, střeh a mlčení však nejsou nezbytné pouze při honu. I městem lze procházet krokem lovce na číhané – pouze potěšení ze zabíjení je nutné si odepřít. Pušku může dokonale nahradit fotoaparát. A přesně o to kráčí. Když jsem lovce zpovídal, abych zjistil, co je na lovu tak neodolatelně přitahuje, příliš mnoho vynalézavosti ani chytrosti nepředvedli. Zmohli se pouze na dvě odpovědi: příležitost sejít se a popít s kamarády a lov jako záminku k pobytu v přírodě. Proč k tomu potřebují hluk výstřelu, už vysvětlit nedokázali. Různá prohlášení a výklady nemohou nic změnit na rozdílu na skutečnosti, že je obrovský rozdíl mezi myslivcem zbavujícím rajón od skutečně škodlivých kusů od zapáleného amatéra ukájejícího své nepřiznané sklony nebo snoba hrajícího si na velmože. Žádný z lovců neměl odvahu přiznat potěšení ze zabíjení. Naštěstí jsou věci patrné i bez doznání. Slast, kterou přiznat nelze, protože postrádá společensky přijatelnou omluvu a naznačuje jistou úchylku, lze rozpoznat i mnoha jinými způsoby. Poučení čerpám z rodokapsu Klouzavý Slim, v němž stálo: „Do města přijel muž. Dobrý pozorovatel by si všiml, že má kolty o několik palců níž, než je v tomto kraji zvykem.“ Touhu podobat se aristokratům také žádný z Turgeněvových potomků nepřiznal. Nedivím se, lov se mezitím stal koníčkem papalášů. Což na skutkové podstatě činu samozřejmě nemění ani čárku, naopak.

publikováno: 29. 10. 2017

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …

Zapřeš tradici a zaměníš směr cesty

V pátek 7. 2. 2020 uplynulo 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, smýšlením …

Křehké demokracie! Podle Jourové Polsko a Maďarsko, ale co doma?

Polsko a Maďarsko nazvala Věra Jourová křehkými demokraciemi. Místopředsedkyně Evropské komise poskytla v minulých dnech rozhovor prestižnímu …

Putin chystá další válku, zůstaneme slabí bez paměti?

Vladimír Putin rozehrává teatrální politický a mediální konflikt o vyznění pětasedmdesátého výročí konce druhé světové války. Interpretace …

Barokní hudbu děláme proto, abychom někým pohnuli

Adam Viktora je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, který se specializuje na interpretaci barokní hudby, …