Strofa XIII. Danteho Božské komedie

Věčné trvání lásky.

8. Láska nikdy nepřestane!

Ať jsou to proroctví, zaniknou,

ať jsou to dary jazyků, ustanou,

ať je to poznání, zanikne!

9. Neboť kusým je naše poznání

a kusým naše prorokování.

10. Když však přijde to, co je dokonalým,

tu to, co je kusým, přestane!

11. Když jsem byl dítětem,

mluvil jsem jako dítě,

myslil jsem jako dítě,

soudil jsem jako dítě.

Když jsem se stal mužem,

odložil jsem, co bylo dětským.

12. Vidíme zajisté nyní (jen) skrze zrcadlo,

v hádance,

ale potom (uvidíme) tváří v tvář!

Nyní poznáváme kuse,

tehdy však plně poznám,

jako i já plně jsem poznán. – –

13. Nyní zůstávají tedy víra, naděje, láska:

tyto tři.

Ale větší z nich jest láska!

Pozemský náš život ústí do věčnosti. Vše, co je věčné, jest i dokonalé. Proto při přechodu do věčnosti musí člověk svléci a odložiti vše nedokonalé.

Ze všech darů a milostí, kterých se nám zde na světě dostává od Boha, potrvá i na věčnosti jediná láska. Neboť láska k Bohu, na něhož svatí v nebesích nazírají, je podstatou věčné blaženosti. Láska k Bohu zde na zemi je pak předběžnou účastí na oné lásce věčné.

Proto láska nikdy nepřestane!

Všechna ostatní charismata jsou jen různé prostředky a cesty k dosažení jediného nejvyššího cíle: dospějeme-li k cíli tomuto, tu samy sebou ztratí svůj význam a zaniknou. Život pozemský je přípravou pro věčnost, tak jako dětství je přípravou pro věk mužný. Dospělý muž odkládá dětskou řeč, dětské smýšlení, dětské názory, protože jsou nedokonalé. A tak i člověk, když dospěje věčnosti, odloží vše to, co zde na zemi bylo kusým a nedokonalým.

Nedokonalými jsou i ony mimořádné dary proroctví, poznání a jazyků. Vedou nás sice k poznání Boha a věčných pravd, ale jak je poznání ono kusé, nejasné a nedostatečné! Je pravda, že člověk může poznati Boha i jeho vlastnosti z přírody a z věcí stvořených. Příroda je zrcadlem, v němž se odráží Boží dokonalost; věci stvořené jsou hádankou či jakýmsi rébusem, který, když jej správně rozluštíme, přivede nás k poznání Boha.

Ale všechno toto pozemské poznání je pouze nepřímé a nedá se ani zdaleka srovnati s tím, jak poznávají Boha svatí a blažení v nebesích, kteří ho vidí přímo, tváří v tvář. Tam je to poznání bezprostřední, nekonečně dokonalejší našeho poznání na zemi. Zde na světě poznává nás tak jediný Bůh, jehož vševidoucí oko proniká naše ledví a srdce. Na věčnosti však i my budeme Boha viděti a poznávati přímo, tváří v tvář! –

To však jest ideál, kterého dosáhneme teprve na věčnosti. Nyní, v tomto pozemském životě, zůstávají pro nás jako cesta k onomu věčnému ideálu tři bohoslovné ctnosti, základ to všeho křesťanského života: víra, naděje a láska. Ale větší z nich je láska, protože láska nikdy nepřestane, ale potrvá na věky. –

Láska jest cestou vše převyšující – tak počal sv. Pavel svou chválu křesťanské lásky. Větší z nich je láska – to je poslední, stejně znějící akord, kterým svůj hymnus končí.

*

Není pochyby, že hymnus sv. Pavla o lásce inspiroval Danta v posledním zpěvu jeho Božské komedie. Když v posledním zpěvu Ráje přiblížil se k samému Bohu, tu marně se pokouší proniknout tajemství jeho trojjediné bytosti. Síly rozumu tu úplně vypovídají. Byla to však láska, která jako blesk pronikla básníkovým nitrem a která ho učinila schopným, že jeho touha, pozříti Bohu tváří v tvář, se stala skutkem, ona láska, jež hýbe sluncem i ostatními hvězdami. –

L’amor che muove il sole e l’altre stelle.

Tomáš Hudec, Na Hlubinu II./ č. 7, pag. 405-407

publikováno: 6. 11. 2017

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hymna Václaváku

Připomínáme výročí 21. srpna. Tohle byla kultovní píseň konce socialismu. Petr Skoumal jí napsal a nahrál soukromě sám v srpnu 1988, a v různých magnetofonových verzích kolovala až do listopadu 1989. Vyšla pak …

Přemnožili se nám tu hraboši…

Hrabou, hrabou a hrabou. Pořád nemají dost. Babiš, Faltýnek, Filip, Tvrdík, Nejedlý, Mynář, Toman, mladý Klaus, starý Klaus, starý Zeman, Zbytek a Kavan, Kováčik a Semelová, Skála i Veleba, Foldyna i ten vlastenec Okamura, komunisti …

Kam se Mekka na Prahu

Podle Petra Schwarze z ČRo Plus: „Téměř dva miliony muslimů přijely do saúdskoarabské Mekky na každoroční pouť… do Prahy letos má dorazit na devět milionů turistů“. Sice je to za celý …

Jaká doba, takové umění!

„Mám vlastně štěstí – divadlo je pro mne pořád jeden z nejzajímavějších způsobů, jak poznávat život. A navíc řecké divadlo, speciálně řecká tragédie, je oslnivý fenomén. I když jsem o tomto výplodu starořecké kultury, který …

Proč je dobré nic nedělat?

My jsme se odnaučili nic nedělat. Kdo z nás si sedne v neděli, v sobotu sedne a nedělá nic? Zkrátka kouká. Vezme si deci vína, nebo ani ne vína, a dívá se? Jen …

Paradox těžké viny

Kráčela krajem žížala měla jen kalhotky a sako. Kráčela, už si zoufala, neb sousedka jí řekla: pako! Věděla, co jsou sekvence a nechtěla se zpátky vracet, snoubenec jí spad z …

Cena vepřového

Předseda KSČM Vojtěch Filip přispěl opět do pokladnice alternativních pravd. Za zvyšující se ceny vepřového podle něj může to, že Sobotkova vláda vykoupila vepřín v Letech na místě bývalého koncentračního tábora …

V solidaritě s našimi sestrami a bratry z hongkongské konfederace …

… předseda ČMKOS Josef Středula (zasílá) tento otevřený dopis Jeho Excelenci Ťien-minovi Čangovi, velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice. Vyzývá v něm k zajištění ukončení represí proti demonstrantům, upuštění od vyvíjení nátlaku na …