Strofa XIII. Danteho Božské komedie

Věčné trvání lásky.

8. Láska nikdy nepřestane!

Ať jsou to proroctví, zaniknou,

ať jsou to dary jazyků, ustanou,

ať je to poznání, zanikne!

9. Neboť kusým je naše poznání

a kusým naše prorokování.

10. Když však přijde to, co je dokonalým,

tu to, co je kusým, přestane!

11. Když jsem byl dítětem,

mluvil jsem jako dítě,

myslil jsem jako dítě,

soudil jsem jako dítě.

Když jsem se stal mužem,

odložil jsem, co bylo dětským.

12. Vidíme zajisté nyní (jen) skrze zrcadlo,

v hádance,

ale potom (uvidíme) tváří v tvář!

Nyní poznáváme kuse,

tehdy však plně poznám,

jako i já plně jsem poznán. – –

13. Nyní zůstávají tedy víra, naděje, láska:

tyto tři.

Ale větší z nich jest láska!

Pozemský náš život ústí do věčnosti. Vše, co je věčné, jest i dokonalé. Proto při přechodu do věčnosti musí člověk svléci a odložiti vše nedokonalé.

Ze všech darů a milostí, kterých se nám zde na světě dostává od Boha, potrvá i na věčnosti jediná láska. Neboť láska k Bohu, na něhož svatí v nebesích nazírají, je podstatou věčné blaženosti. Láska k Bohu zde na zemi je pak předběžnou účastí na oné lásce věčné.

Proto láska nikdy nepřestane!

Všechna ostatní charismata jsou jen různé prostředky a cesty k dosažení jediného nejvyššího cíle: dospějeme-li k cíli tomuto, tu samy sebou ztratí svůj význam a zaniknou. Život pozemský je přípravou pro věčnost, tak jako dětství je přípravou pro věk mužný. Dospělý muž odkládá dětskou řeč, dětské smýšlení, dětské názory, protože jsou nedokonalé. A tak i člověk, když dospěje věčnosti, odloží vše to, co zde na zemi bylo kusým a nedokonalým.

Nedokonalými jsou i ony mimořádné dary proroctví, poznání a jazyků. Vedou nás sice k poznání Boha a věčných pravd, ale jak je poznání ono kusé, nejasné a nedostatečné! Je pravda, že člověk může poznati Boha i jeho vlastnosti z přírody a z věcí stvořených. Příroda je zrcadlem, v němž se odráží Boží dokonalost; věci stvořené jsou hádankou či jakýmsi rébusem, který, když jej správně rozluštíme, přivede nás k poznání Boha.

Ale všechno toto pozemské poznání je pouze nepřímé a nedá se ani zdaleka srovnati s tím, jak poznávají Boha svatí a blažení v nebesích, kteří ho vidí přímo, tváří v tvář. Tam je to poznání bezprostřední, nekonečně dokonalejší našeho poznání na zemi. Zde na světě poznává nás tak jediný Bůh, jehož vševidoucí oko proniká naše ledví a srdce. Na věčnosti však i my budeme Boha viděti a poznávati přímo, tváří v tvář! –

To však jest ideál, kterého dosáhneme teprve na věčnosti. Nyní, v tomto pozemském životě, zůstávají pro nás jako cesta k onomu věčnému ideálu tři bohoslovné ctnosti, základ to všeho křesťanského života: víra, naděje a láska. Ale větší z nich je láska, protože láska nikdy nepřestane, ale potrvá na věky. –

Láska jest cestou vše převyšující – tak počal sv. Pavel svou chválu křesťanské lásky. Větší z nich je láska – to je poslední, stejně znějící akord, kterým svůj hymnus končí.

*

Není pochyby, že hymnus sv. Pavla o lásce inspiroval Danta v posledním zpěvu jeho Božské komedie. Když v posledním zpěvu Ráje přiblížil se k samému Bohu, tu marně se pokouší proniknout tajemství jeho trojjediné bytosti. Síly rozumu tu úplně vypovídají. Byla to však láska, která jako blesk pronikla básníkovým nitrem a která ho učinila schopným, že jeho touha, pozříti Bohu tváří v tvář, se stala skutkem, ona láska, jež hýbe sluncem i ostatními hvězdami. –

L’amor che muove il sole e l’altre stelle.

Tomáš Hudec, Na Hlubinu II./ č. 7, pag. 405-407

publikováno: 6. 11. 2017

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Proč Západ tolik toleruje netoleranci islámu?

Na otázku, zda je islám náboženství míru, odpovídá Ayaan Hirsi Ali záporně. Volá po změně náboženské doktríny islámu, která stojí především na násilí. Přehlížením tohoto faktu mají podle ní obyvatelé …

Za vraždění na hranicích

Štrougal a Jakeš se třeba dostanou k soudu, díky úsilí kolektivu Platformy evropské paměti a svědomí a jeho bývalé ředitelky paní Neely Winkelmannové, ale měli bychom uchovat v paměti naivní, nebo zrádnou, každopádně dodnes neblaze …

Jak Billy s cejchem ADHD začal mít školu rád

Článek pana Honzáka „Jak dusit skřivánky“ mě přiměl k napsání článku o americkém Billym. Kdysi ke mně chodíval do ateliéru malý baculatý pihovatý kluk, jmenoval se Billy. Do školy totiž rád nechodil, …

Hysterie na sítích jsou nejnebezpečnější virus

Někteří se ohradili proti mé glose, v níž porovnávám koronavirus s několika jinými nemocemi. Samozřejmě že by se žádná infekční nemoc neměla podcenit. Přestože má každá epidemie svoji „křivku”, může se stát, že …

Hlavně nehrotit! Palogika srabů.

Volbu Křečka za ombudsmana provázelo výmluvné mrlání: „Kdyby to tak nehrotili.“ Prý hrozba demonstracemi Milionu chvilek v případě zvolení Křečka na některé poslance zapůsobila tak, že mu dali svůj hlas. …

Pro jedno ano ne se bít

Zdeněk Bořek-Dohalský z Dohalic ve vzpomínce Ferdinanda Peroutky: Jeho největší politickou výchovou byla znalost českých dějin, a uprostřed drobné všední práce nikdy nepřestával toužit po velkém činu. Jako do duše nikoho jiného …

Evropská komise nepoleví, vědí nyní Poláci

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová v úterý ve Varšavě předvedla, že Evropská komise bere vážně svůj závazek dohlížet na dodržování zásad právního státu v členských zemích Evropské unie. Během jednodenní návštěvy se …

Největší škody

Mezinárodní blamáž, kterou Česká republika utržila v očích světové veřejnosti, když její představitelé naletěli jako školáci podvodníkům z CEFC, snad časem vyšumí. Systémové škody ale zůstanou. Rozsáhlé konflikty zájmů, kdy se u některých …