Nepoužívej fráze, přemýšlej o tom, co říkáš

(Poznámky Petra Placáka nad knihou T. Snydera Tyranie)

„Vyhýbej se otřepaným frázím, které používají všichni. Vyjadřuj se samostatně, i když třeba chceš říct totéž, co ostatní. Odtrhni se od internetu. Čti knihy,“ radí Snyder v poučce číslo 9, která nám může znít poněkud úsměvně, ale ono to úsměvné není: s internetem a exponenciálním růstem informací se ukazuje, jak je společnost zcela bezbranná proti záplavě zpráv a pseudozpráv zastírajících svůj účel, neschopná rozeznat informace od dezinformací, které na ni cíleně a záměrně útočí ze všech stran. Vzdělanost – schopnost na základě systematicky získávaných vědomostí smysluplně strukturovat svět, ve kterém se člověk pohybuje – nestoupá s růstem informací, ale na první pohled paradoxně klesá. Neschopnost číst a porozumět textu se dnes projevuje ve velké míře i u vysokoškolsky vzdělaných lidí, což je vývoj, který může skončit civilizačním kolapsem.

Snyderovi můžeme tedy zcela vážně přitakat: Čtěme! Tištěná média, která mají pevnou redakci a sídlo, jejich redaktoři mají konkrétní, známé tváře a pravá jména a při své práci se opírají o novinářský kodex, který je mimo jiné zavazuje ověřovat zprávy z více zdrojů, které jsou na sobě nezávislé. A čtěme knihy, odborné stejně jako beletrii. Jedině tehdy, když máme dostatečně velké kulturní zázemí, budeme schopni využívat internet ke svému prospěchu, jako službu, a ne papouškovat cizí názory, které jsou určitým skupinám lidí „šité na míru“, vytvářejíce přitom zdání, že to jsou názory jejich vlastní.

„Odsuň ze stolu monitory a displeje a obklop se knihami,“ nabádá občany Snyder, a aby byl konkrétní, vyjmenovává tituly, které ovlivnily jeho úvahy při psaní tohoto eseje: Politika a anglický jazyk George Orwella (1946), Jazyk Třetí říše Victora Klemperera (1947), Původ totalitarismu Hannah Arentové (1951), Člověk revoltující Alberta Camuse, Zotročený duch Czeslawa Milosze (1953), a snad nejvíce Snyderem citovaná Moc bezmocných Václava Havla (1978).

(Z textu Kdo byl Jan Hus a co je Andrej Babiš: PF 2018 psaného pro revue Babylon.)

publikováno: 5. 1. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hrstka OBOHACENÝCH BURANŮ u nás krade dotace z EU, NÁŠ stát se nemodernizuje, nelepší

V posledních letech potkávám lidi autem i vším ostatním dávající na odiv svůj luxus, stejně z nich čiší lenost a nízká inteligence, nejen sociální. Sedí na ně charakteristika Andreje Stankoviče: Hrdinou dneška je OBOHACENÝ …

Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …