Funkční nefunkční demokracie

Být demokratem bylo až do roku 1989 v českém kráteru sice nepohodlné, ale snadné a patřičně povznášející. Komu se nechtělo splynout s aparátníky, veksláky a zbývajícími uzenkáři, mohl se dostat do vybrané společnosti pouhou volbou jistého a očividného postoje. V dobách mého dospívání byli demokraty lidé charakterní, odvážní, citliví a inteligentní, kteří se od masy na první pohled odlišovali prakticky vším: řečí, vystupováním, držením těla, pohledem. V tramvaji, ve vlaku, v restauraci je nebylo možné přehlédnout. Seznam členů tohoto elitního klubu by byl nutně neúplný, proto si ho musí ctěný čtenář doplnit sám z lidí z vlastního okruhu. Pokud se s nikým podobným v životě nesetkal, budiž mu budoucnost lehkou. Fantazii klade meze realita, ochotě nikoli. Demokratů až do roku 1989 neustále ubývalo, protože gentlemanství je náročné a nevýnosné. Po roce 1990 se to tvory, kteří se ostentativně zaklínají demokracií, jen hemží. Že by úměrně přibylo i radosti, se říct opravdu nedá.

Demokracie má doslova magickou přitažlivost pro obyvatele autoritativních, diktátorských, theokratických a totalitních režimů. Jakmile se tento způsob správy věcí veřejných ujme vlády, vycházejí najevo věci méně pohledné, z lidských povah vyplývající. Věci příliš složité, které nelze ulovit do osidel definice, se většinou stávají srozumitelnými popisem toho, čím nejsou. Demokracie není vládou lidu. Pouze demagog, a právě tím se prozrazuje, je schopen tvrdit podobný nesmysl. Etymologie v tomto případě nefunguje, démos je pouze abstraktní pojem, nezbytný koncept pro zákonodárce a vykladače zákona, kteří jménem lidu sepisují ústavy, vydávají zákony a vynášejí rozsudky. V 21. století je v našem kulturním okruhu demokracie politickým uspořádáním, jehož hlavní přednost spočívá v tom, že poskytuje právní ochranu jedinci, který se dostane do konfliktu s okolím. Možnost bránit se nejen před spoluobčany, ale dokonce i proti státu, je v historii cosi nevídaného – a proto si zasluhuje obranu. Pokud tomu tak není, jedná se o nějaké jiné než demokratické zřízení i tehdy, když demokracii propašuje přímo do svého názvu. Lidově demokratické Polsko v době Jaruzelským vyhlášeného stanného práva nebo současná Demokratická republika Kongo jsou pouze dvě srozumitelné ukázky toho, co lze bezostyšně tvrdit. V systému, kde o správcích věcí veřejných rozhoduje největší a nejaktivnější menšina, je třeba definovat podmínky fungování s koňskou dávkou obezřetnosti. Opatrnost je tedy nejen na místě, ale dokonce není od věci ji prosazovat a vyžadovat.

Chimérické projekty nápravy věcí lidských své kouzlo neztrácejí ani v současnosti. Vždyť i antický problém trisekce úhlu pomocí pravítka a kružítka stále ještě vábí koumáky jak svíčka můry, ačkoli její neproveditelnost matematicky doložil Evariste Galois už v roce 1830. Bohužel nelze s jistotou vyloučit, že i demokracie je pouze jedna z mnoha utopií. Ale i v tom případě je v tuto chvíli lepší zůstat jejím zastáncem, byť se zaťatými zuby. Alespoň na truc komunistům, fašistům, národním socialistům, náboženským fanatikům, fundamentalistům a zastáncům vlády tvrdé ruky. Nejen krasoduchové, ale i lidé méně ušlechtilí mají potíže se vypořádat s tím, že pomalejší se zkrátka nemůže přizpůsobit rychlejšímu, nešikovný šikovnějšímu, hloupější bystřejšímu, neschopný nadanému… Uznat, že snižování laťky a nivelizace zdola jsou bohužel neodmyslitelnou součástí současné podoby demokracie, je pro mnoho obránců demokratického uspořádání myšlenka tak kacířská, že ji raději zavrhnou. Každý názor, včetně prokazatelně škodlivých, si nalezne fanatické vyznavače a výmluvné obhájce. Což teprve věci prospěšné a užitečné. Lidí, pro něž se demokracie stala posvátným a tudíž nedotknutelným pojmem, nebude o mnoho méně než jejich nepřátel. Bohužel polis, jejíž členové trvají na dogmatech neboli tvrzeních, o nichž je pod hrozbou trestu zakázáno pochybovat, je z mého pohledu horší než polis, která se jich pod tlakem okolností vzdala. Jakákoli idea se stává špatnou v okamžiku, kdy je na její obranu nutné tutlat fakta a falšovat historii. Uložením bobříka mlčení nepohodlné otázky nezmizí. Jestliže skutečně platí, že demokracie je dialog, pak je to především dialog sama se sebou o tom, jak bránit škůdcům páchat neplechu.

Zkoumat, jaké podmínky musí být splněny, aby se alespoň ve vzdálené budoucnosti potomci dožili fungující demokracie, je první předpoklad k její realizaci. Bohužel se ukazuje, že podobné úvahy jsou pro fundamentalistické demokraty nepřípustná hereze, kterou nutno bez milosti vymýtit. Přesto platí, že zastupitelská demokracie ve své současné podobě nemůže dělat nic jiného než rozšiřovat a nabízet možnosti, ale na rozhodování jednajících postav už vliv nemá. Tíha odpovědnosti, kterou tak na občany klade, je pro mnohé nesnesitelná. Dokonce ani prokazatelně horší společenská uspořádání nemají prostředky, jak občany přinutit ke zlepšování kvality alespoň vlastního života. Proto dnešní podoba demokracie zůstává kolbištěm, které spoustě občanů zkrátka nevyhovuje, protože po nich vyžaduje volbu, kterou nejsou ochotni udělat. Marxistickou hypotézu, že spolu s životní úrovní poroste i touha po vzdělání, už praxe bezpečně vyvrátila. Nezdá se, že by v zemích, jimž se podařilo vymýtit bídu i hlad, ubývalo zločinců a přibývalo lidí schopných samostatného myšlení. Učitelsko-profesorská iluze, že rozdíly v lidských kvalitách je možno zredukovat výchovou, naopak přežívá s umíněností, kterou by mohl závidět i islámský terorista. Mnohokrát ověřený fakt, že psychopaty nelze napravit, že sériovým sadistickým vrahem může být i člověk z dobré rodiny, jemuž se dostalo patřičné výchovy a prvotřídního vzdělání, je třeba překřičet, aby neutrpěla obecně sdílená víra v člověka obecně, a prostého člověka obzvlášť. Pro milce lidstva nejsou ani fanatici zaštítění nějakým spasitelským učením dostatečně přesvědčivým důkazem, že se nestačí narodit do blahobytu a mít volný přístup ke vzdělání, aby ničivý běs sám od sebe vyprchal. Naštěstí i víra v polepšitelnost člověka je pořád jenom víra, čili věc, na níž není od věci zastávat odlišný názor.

Bylo by ztrátou času zabývat se nehoráznostmi novopečených a rychlokvašených demokratů, v postkomunistickém, ale také třeba asijském, latino-americkém, severoamerickém nebo africkém kontextu. Lépe jest si připomenout, že tito hluční obhájci voleb, právního státu, lidských práv a ostatních vymožeností, se převážně rekrutují z řad oddaných služebníků předchozích diktatur. Chytat je za slovo, vyžadovat dodržování slibů a zjišťovat, jaký cíl momentálně sledují je pouze jeden z mnoha způsobů, jak hájit duševní zdraví. V mnoha případech vyjde rychle najevo, že hlavním hybatelem není veřejný zájem, ale ukájení nepříliš hluboko utajených destruktivních sklonů. Přestože lhát je tak snadné a na předstírání byly vytvořeny celé štáby školených specialistů, je v silách průměrného občana odlišit autentického demokrata od diktátora, tyrana, oligarchy nebo plutokrata, který se za něj pouze vydává.

(Pokračování brzy)

publikováno: 27. 1. 2018

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Kravina, aneb komu věřit?

V padesátých letech, když pod kuratelou sovětských soudruhů českoslovenští soudruzi pověsili několik svých dříve velmi …

Zpívej, a nemluv!

Operní pěvkyně Dagmar Pecková v loňském roce zpívala českou hymnu na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek …

Neexistující imigranti II.

Muslimská společenská bublina Multikulturalismus je ve své esenci antievropská forma civilizace. Samuel Huntington Úvod Toto …

Jaké jsou ruské plány s námi

Ve stále ještě svobodné části ruského internetu běží vážné a často neortodoxní debaty. Velký a …

Zapřeš tradici a zaměníš směr cesty

V pátek 7. 2. 2020 uplynulo 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, smýšlením …

Křehké demokracie! Podle Jourové Polsko a Maďarsko, ale co doma?

Polsko a Maďarsko nazvala Věra Jourová křehkými demokraciemi. Místopředsedkyně Evropské komise poskytla v minulých dnech rozhovor prestižnímu …

Putin chystá další válku, zůstaneme slabí bez paměti?

Vladimír Putin rozehrává teatrální politický a mediální konflikt o vyznění pětasedmdesátého výročí konce druhé světové války. Interpretace …

Barokní hudbu děláme proto, abychom někým pohnuli

Adam Viktora je uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, který se specializuje na interpretaci barokní hudby, …