V Číně člověka zamrazí, a ne jednou

Bez výrobků s označením Made in China se dnes už neobejdeme a u mnoho druhů zboží ani nenajdeme alternativu vyrobenou na jiném místě naší planety. Měli bychom si ovšem uvědomit, co všechno se za označením Made in China skrývá, ať už v oblasti dodržování lidských práv, náboženské svobody, cenzury na internetu nebo na poli akademického bádání a psaní či ekonomického prosazování čínských zájmů v chudých a autoritářských státech Afriky.

Obzvlášť intenzivně si tohle všechno člověk uvědomí, když osobně zavítá do Čínské lidové republiky a zdejší atmosféru pozná na vlastní kůži.

Poprvé nás zamrazilo ihned po příletu. Ve směnárně jsme obdrželi bankovky veselých barev a na každé zářil portrét čínského prezidenta Mao Ce-tunga. Tento člověk, který politikou Velkého skoku přivedl zemi k hladomoru, jemuž padly za oběť desítky miliónů lidí, a vše dovršil Kulturní revolucí, která opět přinesla smrt stovkám tisíců občanům a nenávratné škody na kulturním a společenském dědictví, i po 42 letech od jeho smrti se těší výsadnímu postavení v čínské společnosti. Autorita tohoto diktátora byla zachována a po jeho smrti, jak píše paní Lomová na webových stránkách Sinopsisu, ústřední výbor komunistické strany Číny prohlásil Mao Ce-tunga za spasitele čínského národa, který pouze „z 30 procent chyboval“. Zbývá jen doufat, že toto číslo pojme všechny ty miliony zabitých a zemřelých. Historická reflexe neproběhla a neprobíhá. Místo ní se studenti ve školách učí uctívat místa, kam v rámci Číny Mao zavítal, kde zasadil strom či kde složil báseň.

Dalším nemilým překvapením pro nás bylo zjištění, že se nelze připojit na webové stránky Googlu, Skype je zakázán a zprávu domů přes Whatsapp také nelze poslat. Čína zaujímá první místo v žebříčku (sestaveném nevládní organizací Freedom House) mezi 65 zeměmi, kde je svoboda internetu potlačována nejvíce. Chytrý telefon má opravdu, aspoň ve městech, téměř každý a bez sociální sítě WeChat nelze prakticky existovat. Číňané komunikují a sdílejí informace výhradně tímto komunikačním kanálem. Mobilní telefon je pro Číňany také nezbytný pro platby jak za nákupy na internetu, tak i v obchodech a na tržištích. Platba penězi či platební kartou se stává pomalu raritou. Placení telefonem je opět jeden z nástrojů, jak efektivně dohlížet na lidi a jejich životy. Data o tom kolik, kde a za co dotyčný utratil, shromažďuje platební aplikace také v rámci WeChatu.

Na další omezení jsme narazili v knihkupectví. Knihu čínské spisovatelky Jung Chang, která ovšem žije ve Velké Británii a která po celém světě prodala miliony svých knih, v Číně koupit nelze, protože je tam zakázaná. Chang ve své knize Divoké labutě (Wild Swans) vypráví o generaci tří žen své rodiny na pozadí politického a společenského vývoje Číny 20. století. Pokud si ji chce čínský čtenář přečíst, musí zamířit např. do Hong Kongu, kde je volně k dostání.

A tak jsme zamířili i tam. Překročením hranic Číny a vstupem do tohoto pulzujícího města jsme ovšem zažili kulturní šok. Nejen že do Hong Kongu vstupujete bez víz, ale okamžitě tam na vás dýchne atmosféra svobody! Obyvatelé města působí mnohem uvolněněji než v Číně, setkávají se v parcích ke společným cvičením taiči, promenádují se po ulicích, posedávají v kavárnách a poslouchají pouliční muzikanty hrající U2 či Rolling Stones. Platí vlastní měnou – hongkongskými dolary – a nejsou omezováni cenzurou internetu. Ačkoliv si Hong Kong stále snaží udržovat svoji nezávislost na Číně, která od roku 1997 uplatňuje politiku „jedna země, dva systémy“, Čína se tento region krůček po krůčku (což je další věc, ke které bychom měli být pozorní) snaží přimknout pevněji k sobě. V tomto roce se například otevře 55 km dlouhý most, který spojí Hong Kong s dalšími dvěma ekonomickými centry Číny při deltě Perlové řeky – s městy Zhuhai a Macao.

Na cestách za hranice vlasti si člověk znova a znova uvědomuje, že neobjevuje jen tu dotyčnou zemi, ale především sám sebe a svoji rodnou hroudu. V Číně jsem byla svědkem debaty mezi dvěma učiteli, kdy jeden byl velkým zastáncem Maa a druhý ho viděl jako zosobnění zla pro Čínu. Debata probíhala zcela otevřeně bez ohledu na případné posluchače kolem, i když je pravda, že se udála mimo dosah školy a studentů. Člověk se neubránil srovnání, jak podobné debaty proti státnímu politickému názoru probíhaly v Československu za socialismu. Během této diskuse jsme mířili k branám budhistického kláštera, kde se to věřícími, veřejně se modlícími, jen hemžilo.

Zdá se, že pokud občané ČLR nevystupují se svými názory veřejně v tisku či na internetu a nesnaží se o aktivní občanské zapojení do věcí veřejných, pak je stát nechává v klidu. Mohou si říct svůj názor či se veřejně znát ke své víře. Ovšem běda, když je překročena pomyslná čára – to pak aktivisté mizí ve vězení, v horším případě mizí beze stopy.

Represivní praktiky, které stojí za značkou Made in China, každopádně nešlo během naší návštěvy Číny přehlédnout či nepocítit.

Ranni taici

Ranní taiči v centru Hong Kongu. Foto: Eva Rezlerová

publikováno: 15. 2. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …

Slovák vládne Čechům! Dokedy?

… Andrej Babiš má Českou republiku jako mlýnek na peníze, jako cirkusové varieté, v němž realizuje své dětské sny. Nedovedu si dost dobře představit Čecha v čele slovenské vlády, který by navíc …