V Číně člověka zamrazí, a ne jednou

Bez výrobků s označením Made in China se dnes už neobejdeme a u mnoho druhů zboží ani nenajdeme alternativu vyrobenou na jiném místě naší planety. Měli bychom si ovšem uvědomit, co všechno se za označením Made in China skrývá, ať už v oblasti dodržování lidských práv, náboženské svobody, cenzury na internetu nebo na poli akademického bádání a psaní či ekonomického prosazování čínských zájmů v chudých a autoritářských státech Afriky.

Obzvlášť intenzivně si tohle všechno člověk uvědomí, když osobně zavítá do Čínské lidové republiky a zdejší atmosféru pozná na vlastní kůži.

Poprvé nás zamrazilo ihned po příletu. Ve směnárně jsme obdrželi bankovky veselých barev a na každé zářil portrét čínského prezidenta Mao Ce-tunga. Tento člověk, který politikou Velkého skoku přivedl zemi k hladomoru, jemuž padly za oběť desítky miliónů lidí, a vše dovršil Kulturní revolucí, která opět přinesla smrt stovkám tisíců občanům a nenávratné škody na kulturním a společenském dědictví, i po 42 letech od jeho smrti se těší výsadnímu postavení v čínské společnosti. Autorita tohoto diktátora byla zachována a po jeho smrti, jak píše paní Lomová na webových stránkách Sinopsisu, ústřední výbor komunistické strany Číny prohlásil Mao Ce-tunga za spasitele čínského národa, který pouze „z 30 procent chyboval“. Zbývá jen doufat, že toto číslo pojme všechny ty miliony zabitých a zemřelých. Historická reflexe neproběhla a neprobíhá. Místo ní se studenti ve školách učí uctívat místa, kam v rámci Číny Mao zavítal, kde zasadil strom či kde složil báseň.

Dalším nemilým překvapením pro nás bylo zjištění, že se nelze připojit na webové stránky Googlu, Skype je zakázán a zprávu domů přes Whatsapp také nelze poslat. Čína zaujímá první místo v žebříčku (sestaveném nevládní organizací Freedom House) mezi 65 zeměmi, kde je svoboda internetu potlačována nejvíce. Chytrý telefon má opravdu, aspoň ve městech, téměř každý a bez sociální sítě WeChat nelze prakticky existovat. Číňané komunikují a sdílejí informace výhradně tímto komunikačním kanálem. Mobilní telefon je pro Číňany také nezbytný pro platby jak za nákupy na internetu, tak i v obchodech a na tržištích. Platba penězi či platební kartou se stává pomalu raritou. Placení telefonem je opět jeden z nástrojů, jak efektivně dohlížet na lidi a jejich životy. Data o tom kolik, kde a za co dotyčný utratil, shromažďuje platební aplikace také v rámci WeChatu.

Na další omezení jsme narazili v knihkupectví. Knihu čínské spisovatelky Jung Chang, která ovšem žije ve Velké Británii a která po celém světě prodala miliony svých knih, v Číně koupit nelze, protože je tam zakázaná. Chang ve své knize Divoké labutě (Wild Swans) vypráví o generaci tří žen své rodiny na pozadí politického a společenského vývoje Číny 20. století. Pokud si ji chce čínský čtenář přečíst, musí zamířit např. do Hong Kongu, kde je volně k dostání.

A tak jsme zamířili i tam. Překročením hranic Číny a vstupem do tohoto pulzujícího města jsme ovšem zažili kulturní šok. Nejen že do Hong Kongu vstupujete bez víz, ale okamžitě tam na vás dýchne atmosféra svobody! Obyvatelé města působí mnohem uvolněněji než v Číně, setkávají se v parcích ke společným cvičením taiči, promenádují se po ulicích, posedávají v kavárnách a poslouchají pouliční muzikanty hrající U2 či Rolling Stones. Platí vlastní měnou – hongkongskými dolary – a nejsou omezováni cenzurou internetu. Ačkoliv si Hong Kong stále snaží udržovat svoji nezávislost na Číně, která od roku 1997 uplatňuje politiku „jedna země, dva systémy“, Čína se tento region krůček po krůčku (což je další věc, ke které bychom měli být pozorní) snaží přimknout pevněji k sobě. V tomto roce se například otevře 55 km dlouhý most, který spojí Hong Kong s dalšími dvěma ekonomickými centry Číny při deltě Perlové řeky – s městy Zhuhai a Macao.

Na cestách za hranice vlasti si člověk znova a znova uvědomuje, že neobjevuje jen tu dotyčnou zemi, ale především sám sebe a svoji rodnou hroudu. V Číně jsem byla svědkem debaty mezi dvěma učiteli, kdy jeden byl velkým zastáncem Maa a druhý ho viděl jako zosobnění zla pro Čínu. Debata probíhala zcela otevřeně bez ohledu na případné posluchače kolem, i když je pravda, že se udála mimo dosah školy a studentů. Člověk se neubránil srovnání, jak podobné debaty proti státnímu politickému názoru probíhaly v Československu za socialismu. Během této diskuse jsme mířili k branám budhistického kláštera, kde se to věřícími, veřejně se modlícími, jen hemžilo.

Zdá se, že pokud občané ČLR nevystupují se svými názory veřejně v tisku či na internetu a nesnaží se o aktivní občanské zapojení do věcí veřejných, pak je stát nechává v klidu. Mohou si říct svůj názor či se veřejně znát ke své víře. Ovšem běda, když je překročena pomyslná čára – to pak aktivisté mizí ve vězení, v horším případě mizí beze stopy.

Represivní praktiky, které stojí za značkou Made in China, každopádně nešlo během naší návštěvy Číny přehlédnout či nepocítit.

Ranni taici

Ranní taiči v centru Hong Kongu. Foto: Eva Rezlerová

publikováno: 15. 2. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …

Pustíte si domů Mikuláše i čerta s andělem?

Antibabiš, Antizeman jsou jako antičerti. Antičert ale není rovnou anděl, a my bychom se neměli nechat strhnout k dávnému bludu, že synové světla bojují nesmiřitelně se syny temnoty, jinak bludné myšlení budou …

Považuji Beneše téměř za génia (ke glose I. Stránského o roku 1939)

Na rozdíl od pana Ivana si ještě poslední roky druhé světové války dobře pamatuji. Po tom, co naši rodinu Slováci vyhodili z Trenčína proto, že se otec nechtěl stát Slovákem, jsme …

Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na …

Pravidla revoluce – laskavé, veselé a elegantní

Dnes se říká, jak bylo třeba radikálnější zametení se všemi členy komunistické státostrany. Z tehdejší doby je tu vzkaz tohoto znění od právě propuštěného politického vězně (DB): *** Probíhá laskavá, veselá …