Lhaní jednou neprošlo

V roce 2014 měl premiéru dokument Libuše Rudinské Pavel Wonka se zavazuje. Byl založen mj. i na rozhovorech s anonymními důstojníky a agenty StB a Pavel Wonka byl představen i jako udavač a spolupracovník StB. Dokument ve stylu normalizační televize či Rudého Práva skandalizoval Pavla Wonku, poslední oběť komunistického režimu, utýranou k smrti ve vězení v roce 1988. Letos 26. dubna vzpomeneme 30. výročí jeho mučednické smrti.

Pavel Wonka eskortovaný od soudu ve Spálené ulici, za ním bratr Jiří a Hana Jüptnerová

Autorka dokumentu Libuše Rudinská záměrně překrucovala fakta a souvislosti stavěla tak, aby dávaly jiný smysl, než ve skutečnosti měly. Odborníky na filmovou dokumentaristiku i historiky byl dokument odsouzen. Mnoho natočených svědectví ve prospěch Pavla Wonky nebylo v dokumentu použito. Objektivní pohled pro diváka byl tak znemožněn, respektive zmanipulován.

Jedním z hlavních aktérů těchto pomluv v dokumentu byl i Václav Černík z Třebechovic. Osoba potýkající se s těžkým alkoholismem, schvalující nacistické zločiny při likvidaci Židů, šířící mezi lidmi pomluvy a projevy nenávisti vůči jiným národům, náboženstvím a kulturám.

Stejně nepravdivá tvrzení o Pavlu Wonkovi, která uvedl ve zmíněném filmu, říkal i na setkání disidentů v restauraci „Sokolovna“ v Trutnově v roce 2012. Za tyto pomluvy byl 23. března 2018 Okresním soudem v Hradci Králové odsouzen a musí se poškozenému Pavlu Wonkovi, zastoupenému jeho bratrem Jiřím Wonkou, veřejně omluvit.

Text omluvy nařízené soudem zní:

Žalovaný je povinen do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku zaslat žalobci dopis znění: Omlouvám se za své výroky, že „Pavel Wonka byl gauner a veliký hajzl a ve věznici Plzeň Bory udával bachařům“, které jsem pronesl 26. 4. 2012 v restauraci Sokolovna v Trutnově.

Důležité je, že byl za stejné pomluvy dnes soudem odsouzen hlavní aktér pomlouvačného dokumentu Libuše Rudinské. Otevírá se tak další cesta k soudu nad samotným zkresleným dokumentem.

Vrchlabí, 23. března 2018

Převzato z revue Babylon.

publikováno: 30. 3. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …