Zprávy z trapistického kláštera Nový Dvůr

zpravy-z-trapistickeho-klastera-novy-dvur2

Milí přátelé,

nedostali jste přání k Vánocům ani k Novému roku, a už tu máme postní dobu!

Podzim a zima byly bohaté na nečekané události. Na konci října, v sobotu ráno po nočním oficiu, vypukl v kotelně požár. Protože se nám ho nedařilo uhasit, otec Jiří a bratr Marian zavolali hasiče. Několik dní jsme zůstali úplně bez topení, a přes noc jsme netopili několik týdnů, než bratři vše opravili… V noci po požáru poničila vichřice sedm set až osm set kubíků dřeva v našem lese a přerušilo telefon a elektřinu. Následně se porouchal i pomocný generátor. Zdálo se, že jsme se vrátili zpět do hrdinných časů založení kláštera před patnácti lety, kdy byly takové nehody naším denním chlebem.

A to není vše… Poté, co otec Ondřej dokončil stavbu nové prádelny a šatny, na které bratři odvedli spoustu práce, a zahájil výstavbu kaple pro hosty, najal firmu, aby opravila strop kostela. Po vysvěcení kostela v roce 2004 nám totiž začala střechou protékat voda, která poničila strop. Střecha byla brzy opravena, ale strop čekal na opravu až doteď. Museli jsme se přestěhovat a přesunout naši každodenní mši, božské oficium i osobní modlitbu do malé místnosti, která byla naší první kaplí. Tenkrát nás ale bylo devět, nyní je nás třicet… Mezitím jeden návštěvník z Francie nakazil otce Romarika chřipkou, která se v této malé kapli šířila z jednoho bratra na druhého jako jiskra slámou. Když naše řady při nočním oficiu řídly, rozhodli jsme se posunout noční vstávání o půl hodiny (tedy na 3:30, skandál!) až do páté neděle postní, kdy, jak doufáme, se vrátíme do vymalovaného kostela se stropem bez poskvrnky. A spáchali jsme ještě jeden přestupek proti trapistické přísnosti: každý večer jsme nechávali v kuchyni talíř vrchovatě naložený uzeninami pro ty, kteří potřebují nabrat sílu… Od popeleční středy jsme se však vrátili k dobrým zvykům.

Přesto, co znamenají tyto pohromy ve srovnání s jinými, daleko těžšími, o kterých se dozvídáte z novin nebo je prožíváte na vlastní kůži ve svých rodinách?

Na závěr vám zanechávám úvahu týkající se aktuálních otázek roku 2017 (navlas se podobá té z roku 2016 i té, která vzejde z právě probíhajícího roku). Je běžné a rozumné hledat na problémy všeho druhu lidská řešení. Jakkoli geniální jsou však ti, kteří se je snaží realizovat, toto velkodušné úsilí nestačí. Svět neplyne pokojně k trvalé dokonalosti, ale dere se proti proudu a větru protivenství až do dne, kdy přijde Kristus ve své slávě. Svatá církev, to není jen instituce, jejímiž úředníky jsou kněží, mniši a řeholníci. Církev je společenstvím hříšníků, laiků i zasvěcených osob, kteří se ve své chudobě a křehkosti tlačí okolo Pána a spoléhají na něho. Hovořit spolu, naslouchat si, někdy nesouhlasit, respektovat se… to ano! Ale činit nátlak a vymáhat není křesťanské. Křesťané nejsou jen běžní občané, jsou solí země a kvasem v těstě, přestože nejsou všichni příkladní… Trocha lásky k Bohu má však větší cenu než cokoli jiného. Vánoční noc probudila naši naději. Ta velikonoční probudí naši víru. Kráčíme jako nositelé Dobré zvěsti, která jako pochodeň osvítí nakonec i ty, kteří na ni hledí s pohrdáním. Popřejme si tedy vzájemně mnoho odvahy.

Mnoho lidí dnes potřebuje být podporováno ve své víře nebo jednoduše ve své touze, aby se naše společnost vyvíjela dobrým směrem. Svatý Antonín Veliký, egyptský mnich, řekl před téměř osmnácti sty lety:

„Přijde čas, kdy se z lidí stanou blázni. A když potkají někoho, kdo není blázen, otočí se k němu se slovy: ,Blázníš!‘ A to proto, že se jim nepodobá.“ (Antonínova apoftegmata, 25)

Neztrácejme smysl pro humor a modleme se jedni za druhé.

Věrně,

fr. M. Samuel, opat Nového Dvora

Opatství­ Nový Dvůr, Dobrá Voda 20, CZ 364 01 Toužim
tel. +420 353 300 500
email@novydvur.cz
www.novydvur.cz

Přihlášení novinek z kláštera na odkazu zde.

Picture2

publikováno: 30. 3. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …

Pustíte si domů Mikuláše i čerta s andělem?

Antibabiš, Antizeman jsou jako antičerti. Antičert ale není rovnou anděl, a my bychom se neměli nechat strhnout k dávnému bludu, že synové světla bojují nesmiřitelně se syny temnoty, jinak bludné myšlení budou …

Považuji Beneše téměř za génia (ke glose I. Stránského o roku 1939)

Na rozdíl od pana Ivana si ještě poslední roky druhé světové války dobře pamatuji. Po tom, co naši rodinu Slováci vyhodili z Trenčína proto, že se otec nechtěl stát Slovákem, jsme …

Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na …

Pravidla revoluce – laskavé, veselé a elegantní

Dnes se říká, jak bylo třeba radikálnější zametení se všemi členy komunistické státostrany. Z tehdejší doby je tu vzkaz tohoto znění od právě propuštěného politického vězně (DB): *** Probíhá laskavá, veselá …