Velikonoční eucharistie

(…) »Ve znázornění toho, na co intelekt nestačí, může hrát víno svou roli. S prvním douškem vína ožije hluboký smysl po tělesnosti. Vím, že jsem z masa a kostí, vedlejší produkt tělesných procesů, které povznáší na vyšší úroveň právě ten nápoj, který do mě proniká. A právě víno vyzařuje smysl mého vlastního já – je určeno pro duši, ne pro tělo, klade otázky, které lze vyjádřit pouze v první osobě, pouze jazykem svobodné bytosti – „kdo jsem, jak to, že jsem, kam jdu?“ Vybízí mě k tomu, abych si udělal inventuru ve svém životě, abych zhodnotil, co se ten den stalo, abych se rozhodl ve věcech, které čekaly až na tuto chvíli klidu. Jinými slovy řečeno: když člověk pije víno, už ten zážitek dovede vyjádřit jeho bytostnou podvojnost. Ani jej nemusí umět popsat slovy – na to stejně nikdy nebudou stačit. Díky vínu – a pro žádnou jinou poživatinu to neplatí – víme, že jsme z jednoho kusu, a přece ze dvou částí, jsme subjekt i objekt, duše i tělo, jsme svobodní i spoutaní.

Živoucím dokladem tohoto vědění skrytého ve víně je křesťanská eucharistie. Když Kristus podával kalich svým učedníkům, řekl: „Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za vás na odpuštění hříchů.“ Touto krví není míněna fyzikální látka nesoucí tento název, ale něco těsně spjatého s Kristovým „já“. Chléb, který se jí u oltáře, je jako Tělo Kristovo pochopitelný díky vínu. Chléb a víno se k sobě mají jako tělo a duše, jako objekt k subjektu, jako věc ve světě ke svému myslícímu protějšku na jeho hranici.

Nechtěl bych tu tvrdit, že jedině křesťané chápou tajemství vína, ani že nikdo jiný než křesťan nemůže pochopit eucharistii. Různí lidé a různá společenství se obnovují různým způsobem. Ale eucharistie nám připomíná, že tato obnova je věc vnitřní – znovunalezení svobody. A se svobodou přichází agapé, zvláštní a člověka měnící schopnost dávat, „láska, k níž jsme povoláni“, jak se vyjádřil Kant (…)«

Vybráno z knihy Piju, tedy jsem od anglického spisovatele a filosofa Rogera Scrutona. Přeložila Pavla Doležalová, vydalo brněnské nakladatelství Barrister & Principal.

publikováno: 31. 3. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Miloš Zeman a „rekondiční pobyt“ v ÚVN: lež a mlžení

Deníky upozorňují na to, že prezident našeho státu je nyní (opět) zadržován v ÚVN v Praze jako pacient. Proč? Prý se jedná o „rekondiční pobyt“. Jako lékař a občan této země upozorňuji …

Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …

Nobelovky mluví o nás

Udělení Nobelových cen prozrazuje i jistou logiku dnešního uvažování o tom, čím se lidstvo má zabývat a čím trpí. Letošní výsledky ukazují, že zájem lidstva míří k: evoluci kosmu a jeho objevování (cena za …

Pochybovat před prezidentem?

Na prezidenta Masaryka vzpomíná Sylva Macharová (vedoucí naší první ošetřovatelské školy v letech 1923–1931). Její pochybování před prezidentem o vlastních slabých silách může dnes někomu znít až bizarně. Vždyť bereme už za …

Werich „hysterický“ dávno před Gretou?

Víte, my můžeme kácet lesy, je-li to bezprostředně nutné. Je ale čas zkoncovat s jejich ničením! Lesy naříkají pod sekyrou, doupat divoké zvěře ubývá, hnízda ptáků osiřují.   Řeky se …

Kdo jste byl, Mistře, a co po Vás přemenujem?

Náš patron medu a dětinskosti se jednou v Německu vzepřel zaběhlé mašinérii produkce pro místní babitschky. Jedna z nich mu na koncert přinesla dokonce zlatou cihlu neznámého původu. Přemluvil producenty, že si natočí …