V Číně „zmizel“

Na dokreslení situace křesťanů v Číně (která dle českých úředníků nestačí na to, aby byl čínským křesťanům udělen azyl) přinášíme tuto mrazivou zprávu: Biskup loajální s Římem rezignoval, aby mohl být Pekingem jmenován jeho nástupce. Následně se ztratil, píše James Roberts.

Zmizení „podzemního“ biskupa Vincenta Gua Xijina oznámila 27. března agentura „Asia News“. Vatikánský úředník sdělil agentuře „Associated Press“, že biskup Guo souhlasil se žádostí Vatikánu, aby se stal pomocným biskupem v Mindongu. Tím umožnil státem uznanému Zhanu Silovi stát se biskupem, kterého Vatikán potvrdil. Zmizení biskupa Gua po posledních Velikonocích na několik týdnů jasně poukazuje na to, že byl znovu zadržen vládními agenty. Avšak policejní úředníci ve Fu’anu, kde biskup Guo sídlí, sdělili, že o ohlášeném zadržení „nevědí“.

Zmizení potvrzuje, že komunistická strana Číny vystupňovala kontrolu nad všemi náboženstvími. Komunistická strana zrušila již dlouho působící státní agenturu pro správu církevních záležitostí a převedla její činnost na Sjednocené oddělení práce (United Front Work Department, UFWD). Toto oddělení vykonává každodenní dohled a kontrolu nad „Vlasteneckou katolickou jednotou“, která je součástí „Církve v Číně“, loajální prvořadě s Pekingem. Nové tvrdé náboženské přepisy začaly v Číně platit 2. února 2018. Uplatňují zpřísněný dozor nad výměnou názorů o náboženských otázkách na sociálních sítích, financování náboženských skupin a výstavbou církevních budov. Náboženské vzdělávání též podléhá důslednějšímu státnímu dozoru. Prezident Xi Jingping nedávno zosnoval zákon, který mu umožňuje neomezenou vládu nad Čínou a také agresivně prosadil „počínštění“ křesťanství, což má vést k tomu, že nebude v rozporu s diktátem komunistické strany.

The Tablet, 31. 3. 2018, str. 33
Pro revue Protestant převedli Daniela a Tomáš Bískovi

publikováno: 27. 4. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …

Pustíte si domů Mikuláše i čerta s andělem?

Antibabiš, Antizeman jsou jako antičerti. Antičert ale není rovnou anděl, a my bychom se neměli nechat strhnout k dávnému bludu, že synové světla bojují nesmiřitelně se syny temnoty, jinak bludné myšlení budou …

Považuji Beneše téměř za génia (ke glose I. Stránského o roku 1939)

Na rozdíl od pana Ivana si ještě poslední roky druhé světové války dobře pamatuji. Po tom, co naši rodinu Slováci vyhodili z Trenčína proto, že se otec nechtěl stát Slovákem, jsme …

Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na …

Pravidla revoluce – laskavé, veselé a elegantní

Dnes se říká, jak bylo třeba radikálnější zametení se všemi členy komunistické státostrany. Z tehdejší doby je tu vzkaz tohoto znění od právě propuštěného politického vězně (DB): *** Probíhá laskavá, veselá …

K rozkradené zemi

Lidé jsou spíše rozčarováni ze způsobu privatizace a z korupce, která ji provázela, ze sociálního propadu dost velké části populace. A bohužel to vytvořilo živnou půdu pro šíření strachu, strachu z uprchlíků, …