Je ekonomika motor všeho?

Naletěli jsme na autoreklamu finančníků.

Je kuriózním posmrtným vítězstvím marxismu, že se dnes všeobecně považuje ekonomická dimenze za o všem rozhodující podklad politiky a dějin vůbec. Za jakýsi motor toho všeho. Z televizních obrazovek nás zaplavují (pseudo?)učené formulace (kupodivu stále stejných a vesměs dobře placených) expertů, kteří nám vysvětlují, proč je nezbytné snižovat důchody, že nezaměstnanost je zaviněná leností nezaměstnaných, že zdravotnictví a školství jsou příliš drahé a že se tedy na nich musí šetřit, atd. Je přitom typické, že tito experti se nikdy neangažovali v doménách, jejichž fungování tak šťavnatě a s přehledem kritizují – nezaměstnanost se jich zjevně netýká, nejsou ani důchodci požívající životní minimum, zdravotnické prostředí znají rovněž velmi povrchně a když, tak ze soukromých klinik, nemluvě o školství. Mluví zásadně o tom, co se jich samých netýká. Rozumí napořád tomu, čemu vůbec nerozumí.

Mají představu člověka, která, kdyby opravdu platila pro většinu lidí, znamenalo by to nejspíše rychlý rozpad lidstva a jeho vyhynutí vzájemným vybitím. Když se to tak vezme, jako nejdůslednější liberálové jednají právě teroristé a džihádisté: dosahují maximalizace prosazení vlastních cílů s minimálním vynaložením nákladů a prostředků a to za předpokladu „volné a nezfalšované konkurence“.

Nejvíce mne vždy rozčilovala velmi zúžená a vposledku absurdní představa oněch expertů o člověku. Prý je to racionální bytost, která se díky kalkulu především snaží o co největší zisk a ukojení svých materiálních potřeb a podle toho se v konkrétních situacích vždy rozhoduje. Zjednodušeně řečeno, člověk je bytost, které jde především o peníze a o to, získat jich co nejvíce díky racionálně promyšleným manévrům.

Lidé, pro které jsou peníze to nejdůležitější v životě, skutečně existují. Naštěstí jich není zase tak moc. Promrhávají svůj život neustálým přičinlivým hrabáním a definují svoji identitu stavem svého bankovního konta, popřípadě seznamem vlastněných komodit (domů, aut, jacht, tryskáčů, žen, apod.). Pak také existují lidé, pro které je nejdůležitější akt utrácení, promrhávání zhusta cizích či vypůjčených peněz. Pak také existují posedlí hráči, kteří, aby existovali, nemohou nehrát. Tak jako každý z nás si i tito lidé představují, že všichni ostatní jsou jako oni sami. Odvažuji se předpokládat, že se z nich rekrutují i naši výše zmínění ekonomičtí experti, kteří se ovšem více či méně šikovně spokojují s tím, že o vydělávání peněz pouze mluví, čímž je ovšem rovněž bez větší námahy vydělávají.

A pak jsou tu všichni ostatní, rozsáhlá variace lidí rozlišných temperamentů, motivací, vášní, neplech a sklonů. Ve zdravotnickém prostředí, v němž jsem strávil většinu profesionálního života, jsou spíše výjimkou lidé, jejichž hlavní motivací k této práci byly peníze. Mnohem častěji je to rozhodnutí prožít život ve starosti o druhého a v pomoci druhým v jejich utrpení. Samozřejmě, že něco takového může být velmi rozlišně, vědomě i nevědomě, jasně i nejasně motivováno. Něco podobného platí o učitelích, profesorech, vychovatelích, vědcích, sociálních pracovnících. Určitě rovněž o mnoha řemeslnících, obchodnících, pošťácích, rolnících atd., atd. A samozřejmě, že je nutné se přitom všem nějak živit, vydělat si na denní chleba, což ale nemusí být nutně tou nejpodstatnější hybnou silou pro rozhodnutí angažovat se v tom či onom prostředí, nastoupit tu či onu životní dráhu. Přinejmenším v těch oblastech světa, kde se většina, či značná část lidí, vymanila z ekonomiky bídy, kde se jedná o každodenní zápas o přežití a kde o nějakém rozhodování pro tu či onu životní dráhu nemůže být řeč.

Stačí si prolistovat zběžně Shakespearem, abychom měli přehled o bohatých registrech lidských motivací a vášní. Zhruba viděno, peníze působí jako jakási degradovaná náhražka: dodávají moci a důležitosti lidem, kteří nejsou schopni zajistit si je jinak. Je to jakoby neutrální plyn, jakýsi argon, nafukující ega.

Ale budiž, každý cipljonok chce žít, a pokud příliš neškodí druhým, proč ne. Odtud můj návrh: v zájmu šetrnosti a ochrany společnosti před těmito finančně nafouklými egy by se pro ně mohly zřídit rezervace, kde by si mohli v odlehlých oblastech volně stavět ty svoje hnusné skleněné baráky, hrát na virtuálních burzách, provozovat virtuální banky, atd. a neotravovat lidi se svými pitomostmi. Mohli by si zřídit vlastní měnu – např. po vzoru bitcoinu, bohatnout, krachovat, létat si v soukromých tryskáčích z jedné rezervace do druhé a podobně se zábavně vyžívat, aniž by to mělo zhoubný vliv na ostatní společnost. Mohli by se sdružit do spolku lidí stejně smýšlejících a se stejnými zájmy, obdobně jako se sdružují např. zahrádkáři, nohejbalisté, cyklisté, mykologové, apod.

Namítne se nám, že finance jsou základem, krevním oběhem, vší ekonomiky a že se bez nich neobejdeme. Je to doopravdy tak? Dovolím si pochybovat – jde o tvrzení, která emanují výhradně z dotyčného finančního prostředí, tedy o jakousi autoreklamu. Ta je pochopitelná – i pro každého zahrádkáře jsou vlastní brambory středem světa. Tvrzení bankéřů je možné korigovat, když si uvědomíme, že minimálně 95 % finančních transakcí se provozuje výhradně se spekulativními záměry a že na veškerou klasickou bankovní činnost – úvěry, investice, spoření atd. – zbývá oněch reziduálních 5 % obratu. Jejich obnos je ve srovnání s hlavním objemem finanční ekonomiky nepatrný a bylo by možné jej bez obtíží financovat neziskovými organizacemi pod veřejnou kontrolou prostřednictvím Tobinovy taxy, která by byla pro v rezervacích sdružené bankéře obdobou členských příspěvků členů zahrádkářské kolonie.

Jak je to vše jednoduché! I have a dream…

16 8 2018

Jamie Wyeth. The Thief. 1996. wikiart.org

publikováno: 16. 8. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Na které pozici ty vlastně stojíš, soudruhu?

Předvečer a den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa si Ivan Stránský živě vybavuje: „Ten večer …

Praha, srpen 69 jako Hongkong a Moskva 2019?

Vyjádřil jsem se kriticky k násilnému potlačování protestů v Rusku a v Číně. Sesypaly se na mě na …

Klídek! PPF nevstupuje do politiky, ale do fotbalu

Ze zdroje nejpovolanějšího, z úst nejbohatšího spoluobčana (s korporátním sídlem v Holandsku) jsme se s konečnou platností dozvěděli, že …

„Sedm smrtelných hříchů“ prezidenta Zemana

Často slýcháme, a to právě z nedalekých hradních komnat, že nemáme právo protestovat proti zvoleným politikům, včetně …

Fake news v českém tisku?

„Finsko: V zemi šťastných vyhráli nacionalisté Navzdory proslulému kvalitnímu školství a pověsti nejšťastnějších lidí světa, kterými jsou …

Vytuneloval Petrimex. Budeme ho volit zas?

Zásluhou neziskové organizace Kverulant.org o.p.s. mizí billboardy kolem dálnic[1]. S Vojtěchem Razimou (1968), zakladatelem této …

Mrtvý hraboš a vydojený venkov

Rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebnímu ústavu zemědělského, který spadá přímo pod ministerstvo zemědělství, likvidovat přemnožené hraboše …

Co je být katolíkem a co je underground

Máš blízko k undergroundu, vícekrát jsi zmínil, jak silně tě ovlivnil Ivan Martin Jirous a Pavel Zajíček, …