Na cestě se Shakespearem

Ohlédnutí za Jiřím Joskem v proměnách poměrů.

O překladatelském díle a přátelské povaze Jiřího Joska psali po jeho nedávné smrti mnozí. Dovolím si připojit drobnou fasetu pro dokreslení jeho poetické hravosti. Dlouho jsem znal jen Joskovo jméno a ctil v něm skvělého překladatele Kerouacova románu Na cestě, kultovní knihy mé generace. Osobně jsme se poznali až v nakladatelství Odeon, kam jsem v roce 1988 nastoupil jako vedoucí obchodního úseku. Překvapilo mne, jak mladě vypadá. Byl jen o dva roky starší než já, ale v Odeonu sloužil už třináct let a mohl se pokládat za veterána.

O dva roky později se začal celý státem dirigovaný knižní trh hroutit. Odeon na tom byl hůř než jiní nakladatelé, neboť mu minulý režim nedůvěřoval a nedovolil mu vytvořit si majetkové rezervy, kupříkladu v podobě nemovitostí. Dříve jsme byli plně financováni státem, kterému jsme také odváděli veškeré výnosy, aniž bychom si mohli pořídit třeba jen vlastní sklad. Jediný majetek, který nám po převratu zůstal, byl hodně tíživý: obrovské množství pomalu prodejných knih, byť trvalé hodnoty, ve skladech, kde nájemné mnohonásobně vzrostlo. Obchod vázl, neboť zavedená distribuce přes Knižní velkoobchod a krajské knižní podniky selhávala, faktury se přestávaly proplácet a druhotná platební neschopnost v zemi bez exekutorů strhávala těžkopádné státní podniky do záhuby. Prosperovala jen malá soukromá nakladatelství, jimž se osvědčilo obchodování přímo s prodejci. Jejich zástupci je obcházeli či objížděli s rancem knížek, které jim nabízeli cash za velkoobchodní ceny. Prodejce je rovnou převzal, zaplatil a svým zákazníkům je dále prodával s připočteným rabatem. Když jsem to vyprávěl redaktorům, ptali se, proč to neděláme také. Vysvětloval jsem jim, že tisíce starších titulů v objemu statisíců svazků se do žádných ranců nevejdou. Na všechny padala beznaděj.

„Já to přese všechno zkusím,“ usmál se Josek plaše. Pořídil si ranec a živnostenský list a začal ve volném čase objíždět knihkupce na kole. Díky kouzlu své osobnosti opravdu občas pár svazečků udal. Měl jsem před očima dlouhé řady palet skladovaných zásob a věděl jsem, že cedníčkem přelévá oceán, ale žil tím, bavil se a ze svých výjezdů přivážel spousty půvabných historek. Imponoval mi, byl „na cestě“ jako Kerouac. Z praktického hlediska nemělo jeho živé obchodování valný smysl, jevilo se mi však svrchovaně básnicky.

Přes rozsáhlé zlevňovací akce a velkorysé knižní dary různým institucím, školám a nápravným zařízením se Odeon tíživých zásob nezbavil a nakonec zkrachoval. Ze svých marných snah o jeho záchranu vytěžil nicméně Jiří Josek cenné zkušenosti pro budoucnost, nejen svoji, ale také knižní kultury. Naučil se pohybovat na volném trhu, okouzlil stovky knihkupců a jiných prodejců, získal cenné kontakty. Když si o pár let později založil vlastní nakladatelství a vydal svůj první shakespearovský překlad, uvedl jej na trh podobným způsobem, jakým kdysi prodával odeonské zásoby, tedy na kole s rancem na zádech. Pokud si dobře vzpomínám, šlo o Romea a Julii. Snad i proto své nakladatelství, které úspěšně provozoval dalších dvacet let, pojmenoval Romeo.

21 8 2018

Alfred Kubin. Shakespeare Visionen. 1918. wikiart.org

publikováno: 21. 8. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Okraj společnosti je prostě zajímavější než střed

V.S.: Tvá nová kniha Lobotomík se zčásti odehrává v psychiatrické léčebně stejně jako jedna povídka z tvého …

Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …

Potrat

Trvalo staletí, než začalo být tvrzení, že není otázky, která by nemohla být položena, obecně …