Na cestě se Shakespearem

Ohlédnutí za Jiřím Joskem v proměnách poměrů.

O překladatelském díle a přátelské povaze Jiřího Joska psali po jeho nedávné smrti mnozí. Dovolím si připojit drobnou fasetu pro dokreslení jeho poetické hravosti. Dlouho jsem znal jen Joskovo jméno a ctil v něm skvělého překladatele Kerouacova románu Na cestě, kultovní knihy mé generace. Osobně jsme se poznali až v nakladatelství Odeon, kam jsem v roce 1988 nastoupil jako vedoucí obchodního úseku. Překvapilo mne, jak mladě vypadá. Byl jen o dva roky starší než já, ale v Odeonu sloužil už třináct let a mohl se pokládat za veterána.

O dva roky později se začal celý státem dirigovaný knižní trh hroutit. Odeon na tom byl hůř než jiní nakladatelé, neboť mu minulý režim nedůvěřoval a nedovolil mu vytvořit si majetkové rezervy, kupříkladu v podobě nemovitostí. Dříve jsme byli plně financováni státem, kterému jsme také odváděli veškeré výnosy, aniž bychom si mohli pořídit třeba jen vlastní sklad. Jediný majetek, který nám po převratu zůstal, byl hodně tíživý: obrovské množství pomalu prodejných knih, byť trvalé hodnoty, ve skladech, kde nájemné mnohonásobně vzrostlo. Obchod vázl, neboť zavedená distribuce přes Knižní velkoobchod a krajské knižní podniky selhávala, faktury se přestávaly proplácet a druhotná platební neschopnost v zemi bez exekutorů strhávala těžkopádné státní podniky do záhuby. Prosperovala jen malá soukromá nakladatelství, jimž se osvědčilo obchodování přímo s prodejci. Jejich zástupci je obcházeli či objížděli s rancem knížek, které jim nabízeli cash za velkoobchodní ceny. Prodejce je rovnou převzal, zaplatil a svým zákazníkům je dále prodával s připočteným rabatem. Když jsem to vyprávěl redaktorům, ptali se, proč to neděláme také. Vysvětloval jsem jim, že tisíce starších titulů v objemu statisíců svazků se do žádných ranců nevejdou. Na všechny padala beznaděj.

„Já to přese všechno zkusím,“ usmál se Josek plaše. Pořídil si ranec a živnostenský list a začal ve volném čase objíždět knihkupce na kole. Díky kouzlu své osobnosti opravdu občas pár svazečků udal. Měl jsem před očima dlouhé řady palet skladovaných zásob a věděl jsem, že cedníčkem přelévá oceán, ale žil tím, bavil se a ze svých výjezdů přivážel spousty půvabných historek. Imponoval mi, byl „na cestě“ jako Kerouac. Z praktického hlediska nemělo jeho živé obchodování valný smysl, jevilo se mi však svrchovaně básnicky.

Přes rozsáhlé zlevňovací akce a velkorysé knižní dary různým institucím, školám a nápravným zařízením se Odeon tíživých zásob nezbavil a nakonec zkrachoval. Ze svých marných snah o jeho záchranu vytěžil nicméně Jiří Josek cenné zkušenosti pro budoucnost, nejen svoji, ale také knižní kultury. Naučil se pohybovat na volném trhu, okouzlil stovky knihkupců a jiných prodejců, získal cenné kontakty. Když si o pár let později založil vlastní nakladatelství a vydal svůj první shakespearovský překlad, uvedl jej na trh podobným způsobem, jakým kdysi prodával odeonské zásoby, tedy na kole s rancem na zádech. Pokud si dobře vzpomínám, šlo o Romea a Julii. Snad i proto své nakladatelství, které úspěšně provozoval dalších dvacet let, pojmenoval Romeo.

21 8 2018

Alfred Kubin. Shakespeare Visionen. 1918. wikiart.org

publikováno: 21. 8. 2018

NEJNOVĚJŠÍ články


Čapkovi mloci jako masoví lidé zničí humanistickou kulturu

V čem tkví Čapkovo proroctví a jeho myšlenky? Samozřejmě, je možné tvrdit, že jako mloci byli …

Panna není pannou

Z rozbité Immaculaty se zachovalo duše dost. Jestli je na něco u křesťanů spoleh, tak určitě …

Greta v továrně na sny (komentář k slovům i emocím)

23. září: Greta Thunbergová má projev na klimatickém summitu OSN v New Yorku. 23. září: Kritikové …

Verše pro poslední lidi o mravencích a vlcích

„Žijeme dnes uboze“, pravil Milan Machovec. Nijak se nevzrušoval začátkem milénia ani nedojímal výročími listopadu, …

Karel Gott, náš český Héraklés

Tenhle týden jsem pochopil, že Karel Gott je náš současný nejdůležitější mytický hrdina. Mýty jsou …

V předklonu před Čínou se blbě myslí za sebe

Minulý týden probíhaly mohutné oslavy 70. výročí založení ČLR a o poznání rozpačitější oslavy 70. výročí navázání …

Sekáček na maso pod čínskými scannery

Promiňte, je to po prvé, co něco píši, takže to asi nebude perfektní. Mám to …

Černooký bača ovečky zatáčá

Je velmi obtížné vnějšímu pozorovateli vysvětlit co se to u nás vlastně děje. Proč zrovna u nás …