Jako by se z nebe vysunula obrovská ruka

Drazí přátelé,

ti, kteří nás doprovázejí již dlouhá léta, si vzpomenou na rok 2004, kdy byl vysvěcen náš kostel. Někteří měli dokonce možnost se této slavnosti účastnit. Naše komunita se postupně zapisuje do historie, jakkoliv se stále jedná o historii nedávnou. Hodně na vás zapůsobil výčet našich „nehod“ loni na podzim: požár kotelny, vichřice, epidemie chřipky. To vše je již minulost. Protože však takovéto příhody dávají nahlédnout do běhu našich dní, budu Vám o nich psát i nadále.

Kvůli vichřicím se letos na jaře rozmnožil kůrovec ve stromech našich lesů, stejně jako i v dalších oblastech, které byly postiženy ještě víc než my. Sucho tuto epidemii dále zhoršilo. Bratři si proto vyhrnuli rukávy, pokáceli nakažené stromy a jejich dřevo prodali či je uskladnili k topení. Dokázali, že si s nastalou situací dovedou poradit. Vše pokračovalo dobře, až jednou v létě udeřil na několika místech našeho opatství blesk. Jako by se z nebe vysunula obrovská ruka a udeřila nás každým svým prstem. Bratři Konrád a Jakub v tu dobu sklízeli kupky sena do stodoly vzdálené kilometr od kláštera, bratr Bruno myl u garáží auta, bratr Marián kácel stromy na svahu, bratr Theofan s několika mladými pracovali v lesích. Před každým z nich udeřil blesk. Celerář bratr Jiří dokonce spatřil, jak z telefonní skříně vypadla ohnivá koule a v blízkosti studní se strom roztříštil na sirky. „Nezemřeli všichni, ale všechny to zasáhlo,“ praví La Fontaine ve své bajce Mor mezi zvířaty. Díky Bohu se nic skutečně zlého nestalo, až na několik materiálních škod, na jejichž nápravě stále pracujeme. Dva dny jsme byli bez tekoucí vody a telefonu. Okolo kláštera je však několik studní, takže jsme si poradili! Nežijeme ve skleníkovém prostředí měst, a proto jsou blesk i vítr naši staří známí.

Snažíme se udržet si své místo lidí kontemplace ve světě, v němž církev naráží na překážky před pár desetiletími ještě neznámé. Že je to pro laiky i mnichy stále náročnější, nikoho neudivuje. „Já jsem to, nebojte se!“ Tato slova, která Kristus adresoval svým apoštolům při bouři na moři, vděčně přijímáme dnes i my.

Svěřujeme se do Vašich modliteb a Vy zase na každý pád můžete počítat s našimi. Ještě jednou díky za to, že nám zůstáváte věrní a projevujete nám přátelství,

Z dopisu br. M.-Samuela, opata kláštera Nový Dvůr (red. kráceno, PH).

publikováno: 4. 10. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …

Pustíte si domů Mikuláše i čerta s andělem?

Antibabiš, Antizeman jsou jako antičerti. Antičert ale není rovnou anděl, a my bychom se neměli nechat strhnout k dávnému bludu, že synové světla bojují nesmiřitelně se syny temnoty, jinak bludné myšlení budou …

Považuji Beneše téměř za génia (ke glose I. Stránského o roku 1939)

Na rozdíl od pana Ivana si ještě poslední roky druhé světové války dobře pamatuji. Po tom, co naši rodinu Slováci vyhodili z Trenčína proto, že se otec nechtěl stát Slovákem, jsme …

Chceš zachránit planetu? Neměj děti!

Vždycky, když se vám zdá, že větší blbost už vymyslet nejde, dočkáte se dalšího překvapení. Že nemáme jen dvě pohlaví, ale přinejmenším šedesát (v OSN se už projednává návrh na …

Pravidla revoluce – laskavé, veselé a elegantní

Dnes se říká, jak bylo třeba radikálnější zametení se všemi členy komunistické státostrany. Z tehdejší doby je tu vzkaz tohoto znění od právě propuštěného politického vězně (DB): *** Probíhá laskavá, veselá …