Jako by se z nebe vysunula obrovská ruka

Drazí přátelé,

ti, kteří nás doprovázejí již dlouhá léta, si vzpomenou na rok 2004, kdy byl vysvěcen náš kostel. Někteří měli dokonce možnost se této slavnosti účastnit. Naše komunita se postupně zapisuje do historie, jakkoliv se stále jedná o historii nedávnou. Hodně na vás zapůsobil výčet našich „nehod“ loni na podzim: požár kotelny, vichřice, epidemie chřipky. To vše je již minulost. Protože však takovéto příhody dávají nahlédnout do běhu našich dní, budu Vám o nich psát i nadále.

Kvůli vichřicím se letos na jaře rozmnožil kůrovec ve stromech našich lesů, stejně jako i v dalších oblastech, které byly postiženy ještě víc než my. Sucho tuto epidemii dále zhoršilo. Bratři si proto vyhrnuli rukávy, pokáceli nakažené stromy a jejich dřevo prodali či je uskladnili k topení. Dokázali, že si s nastalou situací dovedou poradit. Vše pokračovalo dobře, až jednou v létě udeřil na několika místech našeho opatství blesk. Jako by se z nebe vysunula obrovská ruka a udeřila nás každým svým prstem. Bratři Konrád a Jakub v tu dobu sklízeli kupky sena do stodoly vzdálené kilometr od kláštera, bratr Bruno myl u garáží auta, bratr Marián kácel stromy na svahu, bratr Theofan s několika mladými pracovali v lesích. Před každým z nich udeřil blesk. Celerář bratr Jiří dokonce spatřil, jak z telefonní skříně vypadla ohnivá koule a v blízkosti studní se strom roztříštil na sirky. „Nezemřeli všichni, ale všechny to zasáhlo,“ praví La Fontaine ve své bajce Mor mezi zvířaty. Díky Bohu se nic skutečně zlého nestalo, až na několik materiálních škod, na jejichž nápravě stále pracujeme. Dva dny jsme byli bez tekoucí vody a telefonu. Okolo kláštera je však několik studní, takže jsme si poradili! Nežijeme ve skleníkovém prostředí měst, a proto jsou blesk i vítr naši staří známí.

Snažíme se udržet si své místo lidí kontemplace ve světě, v němž církev naráží na překážky před pár desetiletími ještě neznámé. Že je to pro laiky i mnichy stále náročnější, nikoho neudivuje. „Já jsem to, nebojte se!“ Tato slova, která Kristus adresoval svým apoštolům při bouři na moři, vděčně přijímáme dnes i my.

Svěřujeme se do Vašich modliteb a Vy zase na každý pád můžete počítat s našimi. Ještě jednou díky za to, že nám zůstáváte věrní a projevujete nám přátelství,

Z dopisu br. M.-Samuela, opata kláštera Nový Dvůr (red. kráceno, PH).

publikováno: 4. 10. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Po čem se pozná psychopat…

Psycho je horor, psychosomatika obor. Jestli nevíte, odkud se bere až fyzická ztrhanost člověka ze společnosti některých našich bližních ve vedoucích funkcích a jejich řečí, poslyšte slova psychosomatikova (DB): „Když ke …

Jak se peče nedorozumění

Nerozumíme si schválně? Doufám, že ne. Pokud si rozumět chceme a potřebujeme, nesmíme chtít vyhrát ve sporu nějakým podvodem. Taktika argumentace, věřím, že nezáměrná, v textu Pavla Mareše se stala obvyklou, …

Držte si klobouky, bude to fičet

Pětačtyřicetiletý pedofil souzený v Michiganu za přechovávání dětské pornografie se hájil tím, že se cítí jako osmiletá holčička. A když se tak cítí, má prý právo se tak chovat a být tak posuzován …

Město vidím veliké…

Nedávno jsme v Přítomnosti uveřejnili báseň Evy Dřízhalové o Praze, kterou navštívila po letech. Báseň naší zahraniční dopisovatelky v detailech nápadně připomíná báseň Jana Hanče. Pro srovnání uvádíme, jak viděl …

I na módní přehlídku došlo… (o staročeské pouti v Prackově)

Neděle 8. září 2019. Den, kdy Prackov opět zazářil v plné kráse. Členové Spolku přátel prackovské kapličky už od začátku roku připravovali a propagovali letošní 100. výročí založení kaple P. Marie. Vrtkavé …

Dějiny Ruska ve zkratce

Když Lenin zemřel, ukázalo se, že druhá osoba ve straně, soudruh Trocký, je zrádce. Soudruzi Kameněv, Zinovjev, Bucharin a Stalin soudruha Trockého svrhli, vyhnali z Ruska a pak zavraždili. Ale po několika letech …

Budem šťastní, nebo „uměle inteligentní“ blbci

Jsme vcelku méně šťastní než naši rodiče. Proč? Jak budou vypadat děti těch dvou, co proti sobě sedí na lavičce, v hospodě nebo v kavárně a čumí každý do svého mobilu? …

Slovák vládne Čechům! Dokedy?

… Andrej Babiš má Českou republiku jako mlýnek na peníze, jako cirkusové varieté, v němž realizuje své dětské sny. Nedovedu si dost dobře představit Čecha v čele slovenské vlády, který by navíc …