Definice poezie

Památce Frederica Garcii Lorcy.

Existuje legenda, že Lorca před popravou
viděl, jak nad hlavami vojáků vychází slunce.
A řekl prý: „Slunce přece vychází“. Možná
že to byl začátek básně.

Zapamatovat si krajiny

za okny v pokojích žen,

za okny v bytech příbuzných,

za okny v kancelářích kolegů.

Zapamatovat si krajiny

za hroby souvěrců.

Zapamatovat si krajiny,

když pomalu taje sníh,

když nás vyzývají k lásce.

Zapamatovat si oblohu,

ležící na mokrém asfaltu,

když nám ukládají lásku k bližním.

Zapamatovat si,

jak kalné potoky deště na skle

skreslují rozměry domů,

když nám vysvětlují,

co máme dělat.

Zapamatovat si,

jak nad nevlídnou zemí

rozkládá poslední přímé paže

kříž.

V noci s měsícem

zapamatovat si dlouhý stín

stromu, člověka.

V noci s měsícem

zapamatovat si těžké vlny řeky,

blyštící se jak puky obnošených kalhot.

A při úsvitu

zapamatovat si bílou cestu

z které odbočuje eskorta,

zapamatovat si

jak slunce vychází

nad cizími zády vojáků.

Z Velké elegie v překladu J. Kovtuna, Edice Svědectví, Paříž 1968.

publikováno: 21. 11. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Škodná lidská blbost a její Miloš Zeman

Miloš Zeman se svými bezpečnostně neprověřenými poradci (mohou být agenty jakékoliv mocnosti a naše úvahy nevedou do Burkina Faso) došli k závěru prezentovaném výjimečně inteligentním a charakterním člověkem, že lidé zastávající demokratické principy …

Vděčná jatka ostravská

Média jsou rozumnému člověku na nic, ostatním ke škodě. Hlupáci, kteří hladově točili celý den zločin osamělého střelce v ostravském špitále, dělají z rozhlasů, webů a televizí kanál, kterým se z excesu stává senzační …

Zlodějinami to začalo, náckovstvím to končí – 30 let svobody

Začalo to masivní privatizací, kterou provázela korupce. Český národ byl po dlouhá desetiletí zvyklý žít v až nenormálně rovnostářské společnosti a najednou vznikly hluboké, ba propastné sociální rozdíly. Téměř milion českých občanů …

Ne, dík! – manuál do dnešního času

… v tom, že mi mocný pán poskytne ochranu, abych se k němu pnul s vroucností břečťanu? Mám na své příznivce hledět vždy roztomile a věřit více lsti nežli své …

Všemi kanály

Znamením doby je relativizace pravdy a tolerance lži. Dříve bylo informací málo a hledači pravdy se snažili ji hltavě objevovat pod nánosy propagandistického balastu. Dnes je situace jiná. Informace a …

Hlavní teze neomodernismu

Neomodernismus je nový ideový směr překonávající postmodernimus a neoliberalismus a nabízející nová řešení současných i dlouhodobých problémů lidstva. Vychází zejména z těchto tezí: Postmodernismus je v dnešní době již vyčerpaný a neinspirativní. Od počátku navíc obsahoval …

Přichází hněv předem zadlužených generací

„…nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, …

Naše inteligence bude umělá

Kdo se dnes připravuje na staronové zápasy třicátých let minulého století, toho nepochybně překvapí útok na svobodu ze zcela jiné strany… Proto bychom měli za každý dolar investovaný do umělé …