Nebuďme si rovni, jinak chcípnem

Není čas čekat, až zkáza planety dojde všem.

Vypadá to, že v ekologické katastrofě vězíme až po uši. Uhájit bohorovný klid při pohledu na proměny prostředí si vyžaduje solidní dávku stupidity, okoralosti, víry v spasitele, ekonomické zaslepenosti nebo zlé vůle. Zdaleka nejde pouze o oteplování klimatu, jež zabírá největší díl mediálního prostoru. Znečištění miliony tun odpadu, ale také znečištění akustické, vizuální, světelné, čichové a estetické přesáhlo míru pro předchozí generace představitelnou. Podrobné a argumenty podepřené zprávy dnes už tisíců specialistů o stavu půdy, vody a ovzduší jsou tak děsivé, že vedle nich vypadají finanční krize jako trpaslíci. O tom, že si vědci necucají závěry z prstu, je možné se přesvědčit na vlastní oči: ještě před deseti dvaceti lety musel řidič čistit přední sklo od hmyzu po hodině jízdy, dnes je této námahy ušetřen. Množství světlušek nebo nočních můr, které bývalo k vidění před třiceti lety, nesnese se současným stavem srovnání. Nesnadno přehlédnout počet stále větších automobilů na silnicích nebo množství igelitových sáčků v lese, v horách, na plážích, na pouštích pěti kontinentů. K dispozici jsou i fotografie umělohmotného sajrajtu z Arktidy a Antarktidy. Užitečné je též zalistovat v časopisech typu National Geographic, v nichž je mnoho článků věnováno boji za záchranu některého z ohrožených živočichů nebo rostlin.

Stav planety je výsledem několik století dlouhého procesu. Jeho příčiny jsou sice rozkošatělé, avšak nepřesahující lidské chápání. Na vině je nejen demografická exploze, industrializace a špatné nakládání s technikou, případně expanze euro-americké civilizace, dnes nazývaná globalizace, ale také věc zdánlivě tak nevinná jako literární úspěch. V současnosti probíhá masakr sov jen proto, že knih o Harry Potterovi, jehož přítelkyní je sova, se prodalo 450 milionů kusů. A co by milující rodič neudělal pro dítě toužící hrát si na všemocného kouzelníka? Cherchez la femme se proměnilo v cherchez l‘homme, protože za tím, co neblahého v antropocénu probíhá, se skrývá lidská bytost. A někdy ani příliš neskrývá. Traviči studní typu Andrej Babiš disponující neomezenými finančními prostředky na prosazování svých destruktivních zájmů nejenže neupadnou do opovržení, ale požívají široké obliby. Obklopeni rojem prodejných novinářů a advokátů schopných využít všechny myslitelné prostředky na svou obranu, disponují mocnými pákami na ukájení své neukojitelné hrabivosti. Přičteme-li ke škodné nenasytné konzumenty, ozbrojence různých lokálních válek, náboženské fanatiky bránící antikoncepci, vesničany klučící další a další lesy a pytláky a pašeráky řídící se zákonem nabídky a poptávky, získáme dosti přesnou představu o tom, na co můžeme těšit. Protože se nalézáme ve stádiu vývoje, kdy pod lidskou ochranu přecházejí poslední zbytky divočiny, bylo by záhodno začít se vzdávat kdysi nevinných tradic, zvyků a přístupů, které se staly škodlivými.

Jestliže Nicolas Hulot, francouzský ministr ochrany životního prostředí podal 28.8.2018 demisi, protože ho už nebavilo dělat tajtrlíka a předstírat, že je možné v daném systému provést zásadní obrat, pak z toho vyplývá, že situace je ještě horší, než se obecně připouští. Totéž říká i James Lovelock, David Attenbourough nebo třeba Jean Jacques Cousteau, lidé, kteří věnovali své předlouhé životy i erudici studiu přírody.

Alarmující zprávy o stavu planety způsobily, že na druhé straně pískoviště neustále přibývá skvělých lidí ochotných věnovat čas, energii i vlastní prostředky na obranu životního prostředí. Jejich dobrá vůle, uskrovňování a prozíravost sice narážejí především na zeď argumentů ekonomické provenience, ale poměr sil se v končinách na západ od osy Helsinky – Ankara a na sever od rovníku přece jenom nápadně změnil. Otázkou ovšem je, kolik spoluobčanů je ochotno se smířit se snížením životní úrovně, bez něhož k obratu k lepšímu dojít nemůže. Ještě horší je, že soudní lidé zakopávají také o klacky dobrých úmyslů zapálených bojovníků za práva všeho živého. Dokonce i lidé ochotní dát se pronásledovat za své ideály přispívají nemalým podílem k matení myslí a tvoří další z mnoha překážek, které stojí v cestě hledání technicky proveditelných řešení.

Třebaže o cenzuře lze v našem civilizačním okruhu mluvit jen stěží a za porušování dříve platných pravidel žádný postih nehrozí, existují dvě tiché dohody, jimiž se účastníci debat otřást neodvažují. Řeč je především o ideálu rovnosti. Pochopitelně se nejedná o žádoucí rovnost před zákonem, ale jakousi fiktivní a neuchopitelnou představu stejnosti lidských bytostí bez ohledu na původ, civilizaci, prostředí, vzdělání, inteligenci, pohlaví nebo věk. Už pouhá idea zaměnitelnosti má v praxi neblahé následky, protože k vytouženého ideálu je možné se přiblížit pouze popíráním individuálních rozdílů, nivelizací potřeb a neustálým tlakem na předpisovou příbuznost pohledu. Zaklínadlo všeobjímající rovnosti ve všech rovinách života pochází z osvícensky nerealistické představy o převychovatelnosti a vzdělatelnosti jednoho každého. Zatímco osvícenci ještě měli právo věřit v polepšitelnost člověka, po zkušenostech nasbíraných ve 20. století a objevech genetiky a neurologie, tato naivita odešla cestou všeho živého. Vyznavači kultu univerzální jednoty lidstva se už nemohou odvolávat na vliv politických režimů ani prostředí. Totalita na milionech příkladů předvedla, že ani s využitím všech prostředků, jimiž moderní státy disponují, nelze všechny přinutit, aby na stejný podnět reagovali stejně. I když se jedná o cíl tak vznešený, jakým je záchrana planety, bylo by omylem počítat s tím, že se účastníci sporu shodnou na příčinách a následcích. Ale i kdybych se mýlil, rozhodně není dost času na převýchovu milionů Asijců, Afričanů, Američanů a Evropanů, kteří o nebezpečí nechtějí nic slyšet.

(Pokračování brzy)

14 12 2018 obr8

Zdzislaw Beksinski. Untitled. Wikiart.org

publikováno: 14. 12. 2018

Lubomír Martínek

Lubomír Martínek

esejista a překladatel /

NEJNOVĚJŠÍ články


Umělá inteligence, Absolutno a jiná nebezpečí na planetě R. U. R.

Vloni jsme si připomínali výročí smutného odchodu Karla Čapka, letos si připomeneme 130 let od …

O té naší prohnilosti

Nedávno mě pozvali na rozhovor do Reflexu, ve kterém jsem upozornil na neurologické dopady moderních …

Odpovědné občanství – odkaz Jana Palacha

Dnes je tomu padesát let, kdy se student UK Jan Palach sebeobětoval, aby otřásl vzmáhající …

Zimola bájí o zrádcích

Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola je údajně na cestě z ČSSD. Cítí se zrazen podobně, …

Strachem chyceni v bublinách

Strach je nejsilnější emoce. Nejde o přirozený a zdravý strach, který nás varuje před nebezpečím. …

Zimní vzpomínka na život v Protektorátě Böhmen und Mähren

Opravdu je zvláštní, když člověk dosáhne relativně vysokého věku, jak z paměti začnou vystupovat některé vzpomínky, …

Těžíme z toho, že nemáme EURO? Montujem auta a děláme chemii

Zní to jasně – těžíme, že nemáme. Politická masírka to jede jako kolovrátek už léta. …

Žena par excellence – všestranná Jaroslava Moserová

Druhou ženou Milana Davida byla Jaroslava Moserová (1930–2006), lékařka, která strávila poslední dny při Janu …