Dokonalý návrat ke kořenům

dokonaly-navrat-ke-korenum

jsme spatřili v národním parku Cobá na polostrově Yucatan. Ačkoliv si džungle na mnoha místech bere zpět ruiny mayských staveb, které tu stojí víc jak 600 let, strom alamo (česky topol) nás zaujal svojí majestátností. Vyrůstá ze spleti velmi pevných kořenů do výšky několika desítek metrů a jeho větve se sklání k zemi, až do ní zapustí kořeny. Větve tohoto nově zakořeněného stromu rostou do výšky, až se opět skloní k zemi, zakoření a celý cyklus se tak opakuje.

Jako by tento strom reprezentoval vztah Mexičanů ke své nejpůvodnější kultuře.

Nelze totiž přehlédnout, že na svou kulturu jsou Mexičané patřičně hrdí. Vánoční výzdobu jsme ve větších městech sice našli, na náměstích tu mají nazdobené a rozsvícené „stromečky“, indiánská kultura tu ovšem rezonuje doslova na každém kroku. Tradiční mayské masky, tradiční mayská keramika, tradiční mayské výšivky, tradiční mayské oděvy, tradiční pokrmy…

O kořenech, které v cenotách stráží po staletí vstup do podsvětí, příště.

19 12 2018 obr1

Pohled do koruny stromu alamo, džungle v Cobá.

19 12 2018 obr3

Kořeny stromu alamo.

19 12 2018 obr4

Pyramida v Cobá, poloostrov Yucatan.

19 12 2018 obr5

Výhled z pyramidy v Cobá (42 m). Zelený koberec džungle, kam až oko dohlédne.

19 12 2018 obr6

Náměstí před radnicí v Tulumu. (Foto: Pavlína Havlová)

publikováno: 20. 12. 2018

Pavlína Havlová

Pavlína Havlová

Editorka Přítomnosti / Narozena v roce 1976 ve Vlašimi. Studovala orální historii na Fakultě humanitních studií UK. Ráda oživuje vzpomínky na to, co je už nenávratně pryč. V rozhovorech se snaží zrcadlit životní příběhy lidí, kteří se nebojí žít. Cesta po Yucatanu ji utvrdila v tom, že každý člověk má obrovskou moc změnit naši planetu k lepšímu.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Instagram nahradil Facebook na pozici nejdůležitější zpravodajské platformy

Každý čtvrtý mladý dospělý člověk používá podle nové studie jako zdroj zpráv Instagram. Celkově ale důvěra ve zprávy na sociálních sítí klesá. Instagram není pro mladé lidi v Německu jen sítí …

Nenechat se udolat

Děkuji Petru Havlíkovi za jeho články, které jsou vždycky velmi dobře napsané. Zejména poslední jeho článek mne velice rozveselil, bravo! Jde na mě smutek z toho, jak to u vás …

Právo na vlastní konec

Přátelé! Naprostá většina petic je marných, nebo zbytečných, vím. Výjimky přesto existují. Kdyby se nám podařilo dát dohromady dostatečný počet podpisů, mohly by se dát věci do pohybu. Proto jen …

„Vrátíme si vaši zem zpátky!“ – Nová politika

Klaus ml. nezaložil stranu, ale další hnutí. Nestal se tudíž předsedou, ale vůdcem. Programem Trikolory je slogan s velmi podstatnou chybou. Možná je to hrubka, možná návod ke správnému čtení: Co …

Proč je moře kyselejší?

„normální svět VKM“: při zakládací párty Trikolóry Klaus mladší řekl, že se budou starat o domácí problémy, a ne o nějakého lachtana kdesi na Severním pólu. Z tohoto pohledu by …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání přírody, podporují lékařství a výzkum nových léků, literaturu, hudbu a …

Policejní tupost jako příznak

Když se policisté chovají agresivně k bezbranným lidem a jejich mluvčí a nadřízení cynicky lžou v prospěch agresivních zásahů, znamená to, že se cosi vážného děje. Buranství a podlost politické reprezentace je vzorem ani ne …

Děláme za málo a máme stres

Dva badatelé Sociologického ústavu AV ČR udělali srozumitelný závěr ze svých zkoumání o stavu české společnosti. Frustrace, která nese vzhůru různá „hnutí nespokojených občanů“ jedou na vlně, která se rodí …