Kořeny pevné, pevná i víra

koreny-pevne-pevna-i-vira

O kořeny v Mexiku doslova zakopáváme – ať už o ty od stromu alamo, nebo o všude přítomné artefakty mayské kultury. Místní nás poučili, že strom alamo ukazuje, kde se nachází vchod do podsvětí (cenoty).

Podsvětí nazývali Mayové Xibalbá (místo děsu). Věřili, že se sem dostanou duše všech zemřelých, které nezahynuly násilnou smrtí a považovali jej za domov bohů (nejčastěji boha deště Chaka) a zemřelých předků. Někdy byly cenoty používány jako studny obětí a byly určeny pro lidské oběti.

Cenoty jsou zatopené sladkovodní jeskyně s průzračnou vodou o pětadvaceti stupních, s černými rybami, krápníkovou výzdobou na stropě a leckde i s bohatou vegetací. Kořeny jsou tu natolik silně vrostlé do jeskyně, až má člověk dojem, že podsvětí doslova podpírají. Jinde nám kořeny stromu alamo visely nad hlavou a vypadaly jako velmi dlouhé, pevné sisaly. Jen se na nich zhoupnout.

Do cenoty Zací ve městě Valladolid nás pustili nedlouho před zavírací hodinou, a tedy už s upozorněním, že po páté hodině máme z jeskyně odejít nikoli vchodem, ale přes restauraci. Bylo velmi zvláštní vyškrábat se z útulného podsvětí, kde se začalo velmi rychle stmívat a přestávalo být na krok vidět, a ocitnout se v moderní restauraci, kde hudba z reproduktoru vyhrávala vánoční koledy a uprostřed restaurace stál ozdobený „stromeček“ s dárky. Když jsme restauraci opouštěli, zakopli jsme hned o další „kořen“ mayské kultury, tentokrát o repliku boha Chacmoola. Této ležící postavě spočívá na břiše kamenný talíř, který sloužil k ukládání obětin – údajně lidských srdcí.

Dávná mytologie tak tvoří pevné základy zdejší křesťanské víry. Města se chlubí nazdobenými náměstími s velkými betlémy, kostelní zvony zvou k ranní mši, večer zní na náměstí vánoční koledy zpívané anglicky nebo španělsky. A přitom na vás odevšud hledí symbol kostry, protože Mayové věřili, že zemřelí tu žijí s námi.

O současných „vládcích“ ruin mayských měst příště.

23 12 2010 obr1

Cenota Zací (Valladolid) s bujnou vegetací a krápníky.

23 12 2010 obr2

Stromy pevně vrostlé do cenoty Zací.

23 12 2010 obr7

Kořeny stromu alamo visící ze stropu cenoty Xkekén, poblíž Valladolidu.

23 12 2010 obr3

Stromeček v restauraci nad cenotou Zací.

23 12 2010 obr4

Replika boha Chacmool, v pozadí restaurace s vánočním stromkem.

23 12 2010 obr8

Betlém ve Valladolidu.

23 12 2010 obr10

Z večerního video mappingu v Campeche. (Foto: Pavlína Havlová; titulní foto z kláštera San Bernardino, Valladolid)

publikováno: 24. 12. 2018

Pavlína Havlová

Pavlína Havlová

Editorka Přítomnosti / Narozena v roce 1976 ve Vlašimi. Studovala orální historii na Fakultě humanitních studií UK. Ráda oživuje vzpomínky na to, co je už nenávratně pryč. V rozhovorech se snaží zrcadlit životní příběhy lidí, kteří se nebojí žít. Cesta po Yucatanu ji utvrdila v tom, že každý člověk má obrovskou moc změnit naši planetu k lepšímu.

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Instagram nahradil Facebook na pozici nejdůležitější zpravodajské platformy

Každý čtvrtý mladý dospělý člověk používá podle nové studie jako zdroj zpráv Instagram. Celkově ale důvěra ve zprávy na sociálních sítí klesá. Instagram není pro mladé lidi v Německu jen sítí …

Nenechat se udolat

Děkuji Petru Havlíkovi za jeho články, které jsou vždycky velmi dobře napsané. Zejména poslední jeho článek mne velice rozveselil, bravo! Jde na mě smutek z toho, jak to u vás …

Právo na vlastní konec

Přátelé! Naprostá většina petic je marných, nebo zbytečných, vím. Výjimky přesto existují. Kdyby se nám podařilo dát dohromady dostatečný počet podpisů, mohly by se dát věci do pohybu. Proto jen …

„Vrátíme si vaši zem zpátky!“ – Nová politika

Klaus ml. nezaložil stranu, ale další hnutí. Nestal se tudíž předsedou, ale vůdcem. Programem Trikolory je slogan s velmi podstatnou chybou. Možná je to hrubka, možná návod ke správnému čtení: Co …

Proč je moře kyselejší?

„normální svět VKM“: při zakládací párty Trikolóry Klaus mladší řekl, že se budou starat o domácí problémy, a ne o nějakého lachtana kdesi na Severním pólu. Z tohoto pohledu by …

Titanic – aneb skrývačka na šest

Máme instituce, které studují vývoj člověka, jeho dějiny a způsob jeho myšlení. Instituce, které rozvíjejí technický pokrok, sociální péči, zachovávání přírody, podporují lékařství a výzkum nových léků, literaturu, hudbu a …

Policejní tupost jako příznak

Když se policisté chovají agresivně k bezbranným lidem a jejich mluvčí a nadřízení cynicky lžou v prospěch agresivních zásahů, znamená to, že se cosi vážného děje. Buranství a podlost politické reprezentace je vzorem ani ne …

Děláme za málo a máme stres

Dva badatelé Sociologického ústavu AV ČR udělali srozumitelný závěr ze svých zkoumání o stavu české společnosti. Frustrace, která nese vzhůru různá „hnutí nespokojených občanů“ jedou na vlně, která se rodí …