Předvánoční setkávání u kapličky na Prackově

predvanocni-setkavani-u-kaplicky-na-prackove

V kouzelném místě krajiny Českého ráje na úbočí hory Kozákov před sto lety nechal z radosti nad skončením 1. světové války a na počest v ní padlých spoluobčanů postavit v osadě Prackov kapli zasvěcenou Panně Marii zbožný rolník František Trakal.

Kaplička byla po celou dobu totality soukromým majetkem jeho potomků, kteří ji opravovali, dokud jim finance stačily. V období po sametové revoluci už se zdál osud kapličky zpečetěn, jak vidno z fotodokumentace. V roce 2010 pár nadšenců, kteří jezdili denně okolo, pojalo myšlenku založit občanské sdružení na její záchranu.

Kaplička byla po delším papírování prohlášena za kulturní památku ČR a nezisková organizace Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově se mohla ucházet o různé příspěvky a dotace, což činila velmi pilně, takže jsme obdrželi během tří let finance od města Turnova, z Libereckého kraje, Ministerstva kultury, ze Státního fondu MK a 2x 40 tisíc i od Nadace OF, celkem totální oprava a restaurování interiéru kaple představovalo sumu 600 tisíc, v níž samozřejmě jsou zahrnuty i dary soukromých osob a výtěžky z akcí občanského sdružení. Kaple byla znovu vysvěcena v roce 2013 a těší se stále velkému zájmu návštěvníků prakticky ze všech lokalit Českého ráje, ale i z Liberce a ze sousedních severních Čech.

K původnímu cíli záchrany kulturní památky se totiž zcela nečekaně hned od začátku přidal záměr převážně mladých lidí obnovit původní staročeské poutě na Prackově a nově myšlenka společných setkávání u kapličky v předvánočním čase. Dvakrát ročně tedy vítá návštěvníky prozatímně zapůjčený zvonek ve věži zcela nově vyhlížející kapličky, takže členové nyní Spolku přátel prackovské kapličky vyhlásili veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu (o váze cca 50 kg) s elektrickým pohonem zvonění v určenou dobu. Opět jsme oslovili Nadaci OF, už potřetí, a s velkými díky jsme přijali zprávu o přidělení příspěvku z programu opomíjené památky ve výši 20 tisíc Kč, čehož si velmi považujeme.

Autorka je předsedkyní Spolku přátel prackovské kapličky.

30 12 2018 obr4

Původní stav kapličky ze začátku roku 2011.

30 12 2018 obr5

Zimní fotka z prosince 2013.

30 12 2018 obr6

Červen 2014. Bok kapličky.

30 12 2018 obr7

Červen 2014. Foto: A. Radoušová.

30 12 2018 obr3

Informační tabule pro návštěvníky kaple na Prackově.

Obnovu prackovské kapličky podpořila Nadace Občanského fóra v rámci grantového programu Opomíjené památky (http://www.nadaceof.cz/).

30 12 2018 obr9

publikováno: 31. 12. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Miloš Zeman a „rekondiční pobyt“ v ÚVN: lež a mlžení

Deníky upozorňují na to, že prezident našeho státu je nyní (opět) zadržován v ÚVN v Praze jako pacient. Proč? Prý se jedná o „rekondiční pobyt“. Jako lékař a občan této země upozorňuji …

Výročí s devítkou a statečnost nemnohých

Připomínám jedno malé výročí velké statečnosti. V roce 1939 nás zaplavila vlna rudých praporů s polámanými kříži. Národ byl zdeptán, sražen na kolena a zklamán marnými nadějemi na pomoc zvenčí. A v tuto dobu …

Komu patří státní pocty? Zvolíte svědomí nebo pohodlí?

Svědomí podle Jiřího Suchého je hlodavec. Podle výstižnější definice je to něco, co nám sice nezabrání hřešit, ale nedovolí nám mít z hříchu plné potěšení. O umělcích se říká, že jsou …

Zůstanu svůj! Na tom nejvíc…

Většina lidí si svou potřebu konformity ani neuvědomuje. Žijí v klamné představě, že sledují své vlastní myšlenky a sklony, že jsou individualisté, že dospěli k svým názorům na základě svého vlastního myšlení – a že jen shodou okolností jsou jejich názory stejné …

Nobelovky mluví o nás

Udělení Nobelových cen prozrazuje i jistou logiku dnešního uvažování o tom, čím se lidstvo má zabývat a čím trpí. Letošní výsledky ukazují, že zájem lidstva míří k: evoluci kosmu a jeho objevování (cena za …

Pochybovat před prezidentem?

Na prezidenta Masaryka vzpomíná Sylva Macharová (vedoucí naší první ošetřovatelské školy v letech 1923–1931). Její pochybování před prezidentem o vlastních slabých silách může dnes někomu znít až bizarně. Vždyť bereme už za …

Werich „hysterický“ dávno před Gretou?

Víte, my můžeme kácet lesy, je-li to bezprostředně nutné. Je ale čas zkoncovat s jejich ničením! Lesy naříkají pod sekyrou, doupat divoké zvěře ubývá, hnízda ptáků osiřují.   Řeky se …

Kdo jste byl, Mistře, a co po Vás přemenujem?

Náš patron medu a dětinskosti se jednou v Německu vzepřel zaběhlé mašinérii produkce pro místní babitschky. Jedna z nich mu na koncert přinesla dokonce zlatou cihlu neznámého původu. Přemluvil producenty, že si natočí …