Předvánoční setkávání u kapličky na Prackově

predvanocni-setkavani-u-kaplicky-na-prackove

V kouzelném místě krajiny Českého ráje na úbočí hory Kozákov před sto lety nechal z radosti nad skončením 1. světové války a na počest v ní padlých spoluobčanů postavit v osadě Prackov kapli zasvěcenou Panně Marii zbožný rolník František Trakal.

Kaplička byla po celou dobu totality soukromým majetkem jeho potomků, kteří ji opravovali, dokud jim finance stačily. V období po sametové revoluci už se zdál osud kapličky zpečetěn, jak vidno z fotodokumentace. V roce 2010 pár nadšenců, kteří jezdili denně okolo, pojalo myšlenku založit občanské sdružení na její záchranu.

Kaplička byla po delším papírování prohlášena za kulturní památku ČR a nezisková organizace Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově se mohla ucházet o různé příspěvky a dotace, což činila velmi pilně, takže jsme obdrželi během tří let finance od města Turnova, z Libereckého kraje, Ministerstva kultury, ze Státního fondu MK a 2x 40 tisíc i od Nadace OF, celkem totální oprava a restaurování interiéru kaple představovalo sumu 600 tisíc, v níž samozřejmě jsou zahrnuty i dary soukromých osob a výtěžky z akcí občanského sdružení. Kaple byla znovu vysvěcena v roce 2013 a těší se stále velkému zájmu návštěvníků prakticky ze všech lokalit Českého ráje, ale i z Liberce a ze sousedních severních Čech.

K původnímu cíli záchrany kulturní památky se totiž zcela nečekaně hned od začátku přidal záměr převážně mladých lidí obnovit původní staročeské poutě na Prackově a nově myšlenka společných setkávání u kapličky v předvánočním čase. Dvakrát ročně tedy vítá návštěvníky prozatímně zapůjčený zvonek ve věži zcela nově vyhlížející kapličky, takže členové nyní Spolku přátel prackovské kapličky vyhlásili veřejnou sbírku na pořízení nového zvonu (o váze cca 50 kg) s elektrickým pohonem zvonění v určenou dobu. Opět jsme oslovili Nadaci OF, už potřetí, a s velkými díky jsme přijali zprávu o přidělení příspěvku z programu opomíjené památky ve výši 20 tisíc Kč, čehož si velmi považujeme.

Autorka je předsedkyní Spolku přátel prackovské kapličky.

30 12 2018 obr4

Původní stav kapličky ze začátku roku 2011.

30 12 2018 obr5

Zimní fotka z prosince 2013.

30 12 2018 obr6

Červen 2014. Bok kapličky.

30 12 2018 obr7

Červen 2014. Foto: A. Radoušová.

30 12 2018 obr3

Informační tabule pro návštěvníky kaple na Prackově.

Obnovu prackovské kapličky podpořila Nadace Občanského fóra v rámci grantového programu Opomíjené památky (http://www.nadaceof.cz/).

30 12 2018 obr9

publikováno: 31. 12. 2018

NEJNOVĚJŠÍ glosy


Úskalí referenda

Zastánci přímých voleb a referend argumentují schopností správného odhadu každého jednotlivce, což dokazují tím, že většina představitelů „prostého lidu“ dokáže odhadnout s dost velkou přesností, kolik váží vůl. Dodávám: jak který. Jak …

Romové jsou ke zločinu předurčeni

… tvrdí sborník, na němž pracovala Válková. To je titulek pod, kterým dnes zpravodajský server Seznam Zprávy zveřejnil informace, že se současná zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková v osmdesátých letech …

Život i psaní je zaposlouchání. Zvuk, slovo a smysl

„Cvětajevová – básník byla totožná s Cvětajevovou – člověkem; mezi slovem a činem, mezi uměním a existencí nekladla ani čárku, dokonce ani pomlčku: Cvětajevová tam dávala znaménko rovnosti,“ napsal Josip Brodskij. Utekla s manželem …

Křesťan je…, a není…

Od jména „Kristus“ pochází název „křesťan“ – christianus… Od jména „křesťan“ pochází název obřadu – křest, t.j. stát se křesťanem. Ten obřad se děje ponořením nebo politím vodou. Ve vodě …

Věrnost svému národu. (Se vzpomínkou na Jana Placha)

Svou loajálnost k národu a k lidu, k němuž náležím, chci nadále projevovat kritickým posuzováním jeho nedostatků a neustávajícím úsilím o nápravu. Ale nechci to dělat z distance diváka, vnějšího pozorovatele, cizince. Budu ukazovat na propast, budu …

Na co by nás přišla čistá ekologie?

Konkrétní vědec Mark Jacobsen, z konkrétní univerzity Stanford, konkrétní zpráva pro ČR a další země západního světa o tom kolik bychom zaplatili, zač, návratnost do… Babišovy plány jsme před časem slyšeli – nové …

Myslela, že je to Válek, a on to byl Urválek

Nekamenujte pomýlené! Pan premiér netušil, že byly výjezdní doložky, Jakeš ani Štrougal netušili, že na hranicích se střílí… a paní profesorka žila v bláhové naději, že spolupracuje s úplně někým jiným. Vydedukovala …

Mafie a fašisti na Slovensku vedou

Slovenská republika byla založena na zlodějině? Ke vzniku samostatného státu vedly zájmy několika megazlodějů – oligarchů, kteří si rozkradli federální majetek a vládnou dodnes celé zemi skrze Fica i Pellegriniho. Slováci buďto …