Nepřehlížejme antisemitismus na Západě

Je to nejen nemravné, ale i nebezpečné.

V polovině prosince byla světová média zcela zaujata útokem na štrasburském vánočním trhu, kteréžto se staly již jakýmsi obvyklým vánočním koloritem současné Evropy. Patrně jen málokomu to připomnělo poslední říjnovou sobotu, kdy se americký Pittsburgh stal dějištěm ještě krutějšího teroristického útoku na synagogu, v níž se konala liturgie sabatu. Pachatelem tohoto útoku byl pravicový extrémista Robert Powers, který zabil 11 lidí v synagoze. Je smutné, že se musel stát tento nejhorší antisemitský útok na půdě USA, aby rozproudil debatu o věcech, které byly dávno před tímto atakem známy. Cena za probuzení veřejnosti je krutá a není klišé říci, že bylo proviněním vůči obětem masakru nechopit se tématu s důsledností. Anglosaská média už dané téma opustila, přitom (po dobu rozhodně delší jak týden) moderní antisemitismus rozebírala. Ovšem ani v době intenzivního mediálního zájmu na západ od nás jsem zde nezaznamenal snahu do hloubky reflektovat problematiku antisemitismu. Nalezl jsem pouze prvoplánové házení špíny na muslimy, EU a neomarxisty.[1] Ti skutečně část viny nesou, ale je to mnohem složitější. Přestože, chvála Pánu, znovu patříme aspoň na periferii euroatlantického prostoru, společenské pohyby a diskurs v něm sledujeme zoufale nedostatečně. Na mnoho „novinek“ pak příliš často „vejráme, jak na drát“. Na Přítomnosti jistě netřeba psát, že neinformovaná, do sebe zahleděná společnost je mnohem více zranitelná.

Hrůzy holocaustu (od axiomů přes „průmyslové řešení“ a nepředstavitelné individuální hrůzy) zakořenily představu, že antisemitismus je věcí krajní pravice. Ovšem dobře přes půl století totéž platí i o extrému levicovém. Třetím zdrojem současného světového antisemitismu je islámská společnost, a to bohužel až na světlé výjimky obecně; agresivní islamistická hnutí a aktivní teroristé v tomto ohledu tvoří jen špičku ledovce. Předesílám toto úmyslně, aby dále nevznikl dojem, že když všem jmenovaným nebudu věnovat stejný prostor, nevidím obraz západního antisemitismu v jeho úplnosti.

Židé zase utíkají z Evropy – kdy se už konečně poučíme?

Situace v arabském, či přesněji muslimském světě a samotném Izraeli je na samostatnou kapitolu, ale ve vztahu k USA a Evropě mnozí namítnou, že přeháním a že to přeci zde nemůže být tak strašné. Bohužel je. Nelze se zde zabývat všemi statistikami o protižidovských útocích, ale paušálně řečeno, celý Západ v posledních letech zaznamenává jejich nárůst. Jejich rostoucí trend je např. v USA zcela zřetelný: loni dosáhl počtu 938, když v roce 2014 to bylo 609.[2] K protižidovským zločinům z nenávisti dochází v zemích, kde by to ještě nedávno mimořádně obtížně představitelné – Dánsko (2015, dánský Palestinec, 2 mrtví) či Belgie (2014, francouzský Alžířan, 4 mrtví)[3]. Obzvláště alarmující situace panuje ve Francii, zemi s půlmiliónem Židů, odkud se jich od roku 2000 mnoho odstěhovalo, a to v řádu desítek tisíc! Není divu, když se mimo „běžné ataky“ podíváme na některé příklady těch nejhorších islámských antisemitských útoků s obětmi na životech1, u nichž je taktéž zřetelný růst incidence:

  • 2006 – Ilan Halimi byl unesen, mučen a brutálně zavražděn muslimským gangem „Barbaři“;
  • 2012 – muslimský terorista zastřelil před budovou židovské školy v Toulouse učitele a tři děti;
  • 2015 – útok na židovský košer Hyper Carcher za sebou zanechal čtyři oběti;
  • 2017 – malajsijský muslim Kobili Traoré brutálně zavraždil ortodoxní Židovku, lékařku Sarah Halimi, kterou posléze vyhodil z okna jejího bytu;
  • 2018 – 2 muslimové ubodali, znásilnili a pak upálili pětaosmdesátiletou (sic) přeživší holocaustu.

Britský antisemitismus – vydání 2018

Nejdůvěrněji jsem obeznámen se situací ve Velké Británii a s ohledem na své anglofilství musím s politováním konstatovat, že i tam je situace žalostná, ač k útokům na životy zde nedochází. V USA žije diaspora 5,3 mil. lidí[4], ve Spojeném království jen 300 tisíc Židů. A jen za 1. pololetí tohoto roku organizace Community Security Trust (CST) monitorující protižidovské útoky těchto zaznamenala 727 nejrůznějšího charakteru[5], verbálními na sociálních sítích počínaje, přes výhružky a obtěžování, hrubými násilnými akty konče. To je druhý nejvyšší počet od r. 1984, odkdy CST tuto oblast sleduje.[6] Srovnání s Američany tak pro Brity vychází velmi nepříznivě. A tak Židé utíkají i z kolébky demokracie.

A to k nám přes Lamanšský průliv nedolehlo, že Velkou Británií přes půlku léta otřásala aféra, kdy výkonný výbor britské Labour Party pozměnil mezinárodně bezvýhradně uznávanou definici antisemitismu IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) předtím, než ji zařadil do stranického morálního kodexu. Za tímto usnesením stála klika šéfa labouristů Jeremyho Corbyna (*1949). Ten je obecně pokládán za socialistu staré školy a ražení, který se v nečekané restauraci „starosvětské“ labouristické strany zničehonic vyloupl jako živá připomínka 70. let minulého století. Strhnul se poprask, který začal bezprostředně po zasedání výkonného výboru, kdy Margaret Hodgeová, dlouholetá a vážená labouristka židovské národnosti nazvala pana Corbyna antisemitou a rasistou[7], čemuž mělo údajně předcházet silné anglické adjektivum začínajícím na „f“.

Žurnalisté si na tuto Corbynovu stránku posvítili a vyhrabali už opravdu těžký kalibr dokládající evidentně úzké vztahy mezi levicovým a arabským extrémismem. Ukázalo se, že tento muž, jenž se snadno může stát britským premiérem, v roce 2014 (sic) pokládal věnce na hroby členů palestinské teroristické organizace Černé září, které provedlo teroristický útok na izraelské sportovce v průběhu Olympijských her 1972 v Mnichově.[8]Naprosto nechutná záležitost stejně jako ony úpravy, kterými Labour Party definici IHRA „vylepšila“ – rozhodně stojí za prozkoumání,[9] jelikož pokud toto vše není projev těžkého antisemitismu, pak už nevím, co by jím mělo být. A britská krajní levice kráčí spolu s arabskými bratry pod vlajkami teroristů z Hizballáhu a všichni dohromady vykřikují „Smrt Židům“.[10]

„Neviňoučké Zprávičky“ aneb jak ČT indoktrinuje dětské mysli

Abych v tom udělal hned na začátek jasno – jsem zásadním příznivcem institutu veřejnoprávních médií. To ovšem neznamená, že nevnímám chyby a nedostatky, které mají. Ale k věci.

Česká televize má ve svém programu pořad pro děti Déčko, jehož jsou součástí i tzv. Zprávičky. V rámci nich se 8. září objevila tato pasáž. „Teď se podíváme do dnešních škol na Izraelem okupovaném území Palestiny. Jejich žáci se obávají, že je nebude mít kdo učit. Peníze na školství dosud darovaly bohatší západní země a rozdělovala je OSN. Spojené státy americké ale letos žádné peníze neposlaly a ty teď palestinskému školství chybějí,“ říká moderátor. A uvádí tak půlminutovou reportáž Blanky Závitkovské o tom, jak 100 tisícům palestinských dětí v pásmu Gazy začal školní rok, ale jejich ředitelé nemají peníze na výplaty pro 22 tisíc učitelů a chybí též prostředky na učebnice i pomůcky. Malá Ranin si pak stěžuje: „Rodiny nemohou koupit dětem věci do školy, knihy a oblečení, přesto se chceme učit co nejlíp, abychom znalostmi mohli lépe čelit okupaci.[11] Semínko indoktrinace v dětských myslích zůstává, jak ji lze snadno identifikovat z těch několika málo vět, která ona Ranin pronesla.

Tato nehoráznost mně hnula žlučí. Za prvé jde o zcela nepřípustnou masáž dětských mozků jejich věku naprosto neadekvátní. (Co ještě jiného se tu děti dozvěděli a dozví?!?) Za druhé jde o „realitu“ tak bohapustě zdeformovanou levicovou ideologií, že tomu rovno není. Za třetí takovéto zhovadilosti podrývají veřejnoprávní statut, jehož součástí je apriorní nestrannost a vyváženost. Za čtvrté tímto ČT vrazila svým odpůrcům do ruky klacek, kterým ji tito (zcela oprávněně, bohužel) zmydlili několikrát.

Co kdyby si redaktoři České televize zjistili, jak se to s Gazou skutečně má? Zrovna hned to, že Gaza není okupována, jak se malá Ranin mylně domnívá. Mohli by začít třeba článkem „Demaskování 25 levicových a arabských mýtů z pozice levicového Araba“[12] z pera poměrně známého kanadsko-arabského publicisty Freda Marouna. Nebo i jen na Wikipedii by se dozvěděli vcelku nezkresleně, co se v pásmu Gazy dělo a děje po roce 2005.

Palestinci, pásmo Gazy od roku 2005 a EU

Toho roku se za vlády Ariela Sharona Izrael z Gazy bezpodmínečně stáhl, a to nejen správně a vojensky, ale odejít byli nuceni i tamní židovští osadníci. Tehdy se hovořilo o tom, že by se z Gazy mohla stát kvetoucí blízkovýchodní obdoba Singapuru. Po pouhých dvou letech bylo po nadějích. Proběhly lokální volby, které vyhrál teroristický Hamás, což mu bylo málo, takže s cílem získat moc absolutní rozpoutal občanskou válku proti Fatahu. Od ní vítězný Hamás v nelegálně ovládaném teritoriu jakoukoliv vnitřní opozici dusí v zárodku, a to přirozeně včetně tvrdé cenzury tisku. A samozřejmě učinil z Gazy základnu pro útoky na Izrael, včetně těch chronicky známých raketových, doplněných taktikou lidských štítů, když jako odpalovací základny používá lokace typu nemocnic a škol. Izrael tak byl v rámci obranných opatření mj. nucen zřídit regulovanou blokádu Gazy s plotem kolem hranic s enklávou a protiraketový štít Iron Dome. A, odpusť mu Pane, nic si nenechá líbit.

Postupuje Izrael při své obraně tvrdě? Ano, nesmírně, to ho ovšem 70 let boje o holé přežití v arabském moři naučilo. Je v palestinsko-izraelských sporech nutné hledat kompromisy? Znovu ano, ale ne v současné turbulenci, kdy se mj. íránské fanatické gardy promenují na hranicích Izraele se Sýrií (kam si, ostatně, jezdí zastřílet kdekdo) a jistě ne s Hamásem, který právo na existenci Izraele neuznává. A do třetice, životní podmínky v Gaze jsou skutečně nesmírně tíživé, ale odpovědnost neleží na Izraeli – jak si to Palestinci u sebe zařídili, takové to mají. A natahují ruce pro peníze, jako by to bylo jejich právo a jako by ostatní země měly povinnost posílat každoročně finance do této bezedné díry. USA, ale např. i Austrálie, toho měly celkově dost, tak finance přiškrtily, zato EU by se rozdala. Vedena staronovým levicovým dogmatickým instinktem, pro nějž se v jeho postmoderní podobě vžil pojem neomarxismus. (Zde oprávněně, ale s tímto označením se ovšem musí nakládat uvážlivě a střídmě.) Jen letos Evropská unie pošle na účet palestinských samospráv snad až 7 mld. Kč, jak se mi z různých zdrojů, včetně těch unijních, snad alespoň trochu přesně podařilo dát dohromady – podpora je totiž rozestrkána do různých kolonek[13]+[14]. Do Gazy by nemělo zamířit ani euro, jelikož tamní reprezentace je nejen teroristickou bandou, navíc zcela nelegitimní, ovšem unijní finance si i tam cestu najdou. Na knížky a učitele toho ale moc nezbude. Zahraniční podpora se nejrůzněji „vypere“, za což se pak „přirozeně“ pořizují najmě zbraně (a vily s bazény). Takový teroristický Agrofert.

Kdy se podíváme pravdě do očí?

Mohl by z mých předcházejících z řádků vzniknout dojem, že antisemitismus spojuji výhradně s levicí. Právě abych se tomuto zdání vyhnul, tak jsem hned na úvod předesílal, že na Západě jsou zřetelné tři nosné skupiny této ideologie, odporné jako všechny formy rasismu: krajní pravice, majorita islámské komunity a část levice. S jistou dávkou schematizace (nejen krajní) lze situaci popsat tak, že za Atlantikem je hlavním exponentem krajní pravice, v Evropě pak druhé dvě jmenované skupiny. A u nich bohužel platí, že jejich existence je skrze indoktrinaci politické korektnosti když ne popírána, tak „racionálně“ vysvětlována, zlehčována a omlouvána (jako by existovalo právo na nenávist!).

Neonacistům jsem se věnoval nejméně, protože u nich je to jaksi samozřejmé a obecně známé i – na rozdíl od oněch dvou dalších – bez dalšího široce akceptované. Neonacistické kruhy si však dávají dobře záležet, aby si s levičáky nezadaly, a bylo zřejmé, že ideově u nich antisemitismus plyne z jiných, „zásadních“ principů. Tedy rasových a, řekněme, z modelu „klasických konspirací“, které se od falzifikátu carské police „Protokoly siónských mudrců“ (1903) měnily jen v dobových reáliích.

Levicový antisemitismus je specifický ve dvojím směru, jednom pozitivním a druhém opačném. Na této straně politického spektra jsem ani v jednom z mnoha pramenů, které jsem na toto téma prostudoval, na rozdíl od druhých dvou nezaznamenal nic o smrtelných útocích proti Židům. Zato zde antisemitismus (či minimálně antisionismus, u nichž je však značný překryv) prorůstá z krajních poloh do levicového mainstreamu. Jak mimo jiné dokazuje skandál Labour Party a politika Evropská unie vůči Izraeli, jež je charakteristická naprostou nevyvážeností postoje v otázce izraelsko-palestinského konfliktu. Což je zřejmé nejen ze zcela neúčinných a bezpečnostně vysloveně třaskavých dotací Palestincům, ale dále i z toho, že není snad rezoluce protiizraelsky absolutně předpojaté OSN, kterou by členské státy EU nepodpořily. A našly by se i další doklady.

Dopředu se ohrazuji proti označení islámofob, když nyní musím říci, že co se muslimského antisemitismu týká, bylo by krajně naivní ho nevnímat v plné šíři.[15] Je to nebezpečné a krátkozraké. Zdaleka netvrdím, že každý muslim je potenciálním židovským vrahem, nicméně muslimská apriorní averze vůči Židům a státu Izrael prostě existuje.[16] Západní bezpečnostní složky by měly proto mnohem důsledněji bojovat proti aktivnímu šíření nenávisti mj. z úst extrémistických imámů a učitelů v madrasách, tedy muslimských školách. Majoritní společnost by měla dát najevo, že antisemitismus je společensky naprosto nepřijatelný. Třeba jen tím, že když už jsme se rozhodli pro (problematickou) politiku potírání tzv. „hate speech“, je třeba ji uplatňovat důsledně a plošně. Uvedu to na příkladu policie. Ta musí postihovat nejen bílé rasistické kreatury, stejně tak ale i mj. zmíněné islámské kazatele nenávisti vůči Židům (a Západu), aniž by se musela bát obviňování z islámofobiích tendencí od nejrůznějších nátlakových skupin, typicky oněch neustálých bojovníků za sociální spravedlnost (pro něž je již dlouho vžita anglosaská, pejorativní zkratka SJW od „Social Justice Warrior“). Kam až toto ovlivňování policejní práce může vést, ukázal otřesný případ gangu muslimů v Manchesteru, kteří systematicky (natvrdo) sexuálně zneužívali děti z převážně bílé populace. Všechno běželo neuvěřitelně dlouho, a to jen díky tomu, že se police bála konat, aby nebyla obviněna z rasového profilování. Absurdní, že?… Když svědci řeknou, že střílel běloch, také nikdo nehledá černocha.

Nikdy bych si nepomyslel, že na základě studia zdrojů o kořenech a projevech antisemitského fenoménu na Západě v roce 2018 dojdu k takto alarmujícím a skličujícím výsledkům. Ale otáčet hlavu jinam by mohlo být v dnešní rozhárané západní společnosti velmi neprozíravé a vždy a za všech okolností vysoce nemravné. Snad tedy mohu doufat, že nejsem jediný, koho nenechávají chladným projevy antisemitismu všeho druhu, stejně jako třeba ony pochody pod vlajkami islámských teroristických organizací, které zůstávají „politicky korektně“ zastrašenou policií zcela nerušené.

3 1 2018 obr1

Sanyu. A French Professor. wikiart.org


[1] Hana Lukešová, Protižidovské etnické čistky v Evropě bohužel nejsou minulostí. eportál, 20 . 2018: přístupno na https://www.eportal.cz/Articles/10127-protizidovske-etnicke-cistky-v-evrope-bohuzel-nejsou-minulosti-kam-nas-to-neomarxiste-dovedli-.aspx

[2] Zdroj FBI. Anti-Semitism in the United States: Statisticss on Religious Hate Crimes. Jewish Virtual Library: přístupno na https://www.jewishvirtuallibrary.org/statistics-on-religious-hate-crimes

[3] Pittsburgh shooting is latest in series of recent attacks on Jewish institutions. Z agenturních zpráv, The Times of Israel, 28. 10. 2018: přístupno na https://www.timesofisrael.com/pittsburgh-shooting-latest-in-series-of-recent-attacks-on-jewish-institutions/

[4] Michael Lipka, 2013. How many Jews are there in the United States? Pew Research Center, 2. 10. 2013: přístupno na http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/10/02/how-many-jews-are-there-in-the-united-states/

[5] Laura Smith-Park, 2018. Anti-Semitism is so bad in Britain that some Jews are planning to leave. CNN: přístupno na https://edition.cnn.com/2018/08/17/uk/uk-anti-semitism-intl/index.html

[6] CST, 2018. Antisemitic incidents january – June 2018: přístupno na https://cst.org.uk/public/data/file/e/5/Incidents%20Report%20January-June%202018.pdf

[7] Lucy Fischer. 2018. Labour clash as Margaret Hodge brands Jeremy Corbyn an ‘antisemite’. The Times, 19.7 2018: přístupno na https://www.thetimes.co.uk/article/labour-clash-as-dame-margaret-hodge-brands-jeremy-an-antisemite-hzrzqpvzh

[8] Henry Zeffman. Jeremy Corbyn: I did attend wreath ceremony for Munich killers, The Times 14. 8. 2018: přístupno na https://www.thetimes.co.uk/article/jeremy-corbyn-i-did-attend-wreath-ceremony-for-munich-killers-97hqtlswp

[9] Daniel Sugerman. 2018. What is the IHRA definition of antisemitism? And why has Labour outraged Jews by rejecting it?, The JC 20. 7. 2018: přístupno na https://www.thejc.com/comment/analysis/what-is-the-ihra-definition-of-antisemitism-and-why-has-labour-outraged-jews-by-rejecting-it-1.467511

[10]  Melanie Phillips, 2018. Hatred of the Jews unites far right and left. The Times, 30. 10. 2018: přístupno na https://www.thetimes.co.uk/edition/comment/hatred-of-the-jews-unites-far-right-and-left-gdd3psm8q

[11] Jaroslav Šimáček, 2018. Propaganda v dětském pořadu? Kritici zuří na ČT, štve je reportáž Déčka o Palestině. Blesk, 10. 9. 2018: přístupno na https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/563806/propaganda-v-detskem-poradu-kritici-zuri-na-ct-stve-je-reportaz-decka-o-palestine.html

[12] Fred Maroun. 2018. Debunking 25 left-wing and Arab myths from a left-wing Arab perspective; The Times of Israel, 25. 4. 2018: přístupno na https://blogs.timesofisrael.com/debunking-25-left-wing-and-arab-myths-from-a-left-wing-arab-perspective/

[13] European Comission. 2018. European Civil Protection and humanitarian aid operations: přístupno na https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/palestine_en

[14] Echo 24 ČTK, 2018. Evropská komise pošle miliardu palestinské samosprávě. Echo 24, 1. 2. 2018: přístupno na https://echo24.cz/a/SXgzP/evropska-komise-posle-miliardu-palestinske-samosprave

[15] The Jeruslamest Post, 2015. Greaman Study: Ovver 50% Muslim Refugees hold Anti.Semitic Wievs, 5. Června 2015: přístupno na https://www.jpost.com/Diaspora/German-study-Over-50-percent-of-Muslim-refugees-hold-antisemitic-views-494832

[16] T Mehdi Hasan. The sorry truth is that the virus of anti-Semitism has infected the British Muslim community: přístupno na https://musliminstitute.org/freethinking/culture/sorry-truth-virus-anti-semitism-has-infected-british-muslim-community

publikováno: 3. 1. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Porno, internet a děti. A co ještě?

O dopadu sociálních sítí na děti a mladistvé se mluvilo na panelové diskusi Jak přežít na …

Jak se máme díky EU bohatí i chudší

V Evropě bude horko. Chladnému počasí navzdory. Pod praporem visegrádské čtyřky vytáhlo 16 členských států …

Kdo chce kýč hledat, najde

Forbes přináší zprávu o tom, jak v anglosaském světě dramaticky stoupá prodej básnických sbírek, kdežto u nás někteří …

Někdy sním o tom, jak přepisuji samizdaty (dnešní studenti k roku ’89)

Jak vnímají události 17. listopadu 1989 studenti, kteří jsou na prahu plnoletosti? Zeptali jsme se …

Předčasné Vánoce ve formátu „Čau lidi“

Jeden můj známý mi přeposlal pravidelnou nedělní chvilku propagandistických manipulací Marka Prchala, které jeho zaměstnavatel …

Jaké máme skutečné problémy

Před necelými deseti lety byla Evropská unie zasažena bouří finanční a dluhové krize, která obnažila skrývané …

Potrat

Trvalo staletí, než začalo být tvrzení, že není otázky, která by nemohla být položena, obecně …

A krade se vesele dál a ruka ruku myje

Asi před měsícem jsem prodal motorku. Měla 280 kg a už mi nevyhovovala. Dlouho si pomýšlím na choper. Našel …