Vidím modré Slunce!

Lektorský program Na cestě k abstrakci přiblížil dětem tvorbu Františka Kupky.

Barbora Šupová, lektorka NGP, stojí s dvaceti žáky rakovnické 3. základní školy před skvostem unikátní výstavy František Kupka 1851–1957. Patnáctiletí s obdivem i trochu zaraženě hledí na olej Kosmické jaro II. Jak porozumět? Paní lektorka zaníceně vypráví, povzbuzuje skupinku návštěvníků a pokládá otázky.

„Co vidíte? Vyberte si teď detail obrazu a zkuste jej pojmenovat!“

„Vesmír? Mořský korál, vločky sněhu, semínka pampelišky, paprsky?“ zaznívá zprvu nesměle.

„Je to jako sen? Oblaka?“

Ke skupince přistupuje se zájmem návštěvník v seniorském věku.

„Vidím tam Slunce!“ přispěje dívka. Muž se trochu nesouhlasně ošije. „Ne, to je hvězda. Možná tedy spíš mlhovina.“

„Vidím Slunce,“ trvá na svém.

„Slunce přece nemůže být modré!“ tvrdí pán.

Skupinkou to zašumí, paní lektorka se usmívá, je to úžasná chvilka. Dnes, tady ve Valdštejnské jízdárně, jeden z mnoha takových momentů.

Po desítce nápaditých zastavení u autoportrétů, rozměrných olejů, drobných kvašů i grafických listů se děti přesouvají do patra výstavní síně. Přehlédneme odtud téměř celou šíři výstavy, od počátku umělcovy tvorby až k tvorbě 40. a 50. let. Prostor připomíná labyrint s efektem různých průhledů – od reálného k abstraktní hře. Díla, třebaže dobou vzniku často vzdálená, pak opticky fungují vedle sebe. Od pláten Břeh Marny a Voda (Koupající se) můžeme očima zabloudit oknem ven z výstavy na skutečnou hladinu vody. Při pohledu z galerie si povšimneme, že trojice ženských aktů na plátně Podzimní slunce (1905–1906) vyznívá nyní z dálky a nadhledu úplně jinak. Zblízka vášnivá smršť barev modelující nahá těla, zelené stíny na kůži, modré žilky, fialová. Z odstupu pak realistické jemné akty teple ozářené paprsky rumělkového slunce. Opět tedy Slunce, velké téma Kupkova duchovního světa a jeho vizí.

Svěžím a metodicky výborně pojatým zážitkem byla praktická část lektorského programu. Děti dostaly k dispozici reprodukce mnoha abstraktních Kupkových děl, žáci si na přiloženou průhlednou fólii obkreslovali fixem detaily, které je zaujaly. Prvotní obava z tvorby, která je pro tuto věkovou kategorii příznačná, byla překonána. Vlastním úpravám motivu se meze nekladou. Lahůdkou je potom výtvarná hra v „temné komoře“. Kresby si děti pomocí projektoru a dále prosvětlovacího panelu jedinečným  způsobem skládaly a kombinovaly, instalace na obdélníkové ploše či v kruhové záři promítačky se stále měnila a lákala k dokumentaci. Vznikaly originální obrazce a pomíjející představy, vize. Program nabídl možnost využít také fotoaparát telefonu, instalaci dokumentovat, výsledky porovnávat, tak jak je tvořily na možná témata různé skupinky žáků. Účastníci si tak prošli jednu z vrstev umělcovy tvorby – vytvořit jedinečný svět, pohled, energii, originálně oživili stopu Kupkovy tvorby, „Slunce“ promítané na plátno se měnilo představami a prchavými světy.

Z reflexí žáků po výstavě:

Můžeš jmenovat dílo, které Tě nejvíce oslovilo?

Čáry, plochy, hloubka. Malby mi připomínaly motýlí křídla. Hanka

Stála jsem před dílem, které mě zaujalo. Jmenovalo se Vanoucí modře. Líbily se mi uklidňující barvy. Natálie

Zdržela jsem se před Tvarem oranžové, protože dílo bylo velmi uklidňující. Tereza

Líbil se mi obraz Okolo bodu, měl hezké barvy a působil na mě, jako by se stáčel dál ode mne. Izabela

Každý si mohl v tomto obrazu najít něco, co ho zajímá. Podle povahy, nálady. Když jsme měli na konci ještě čas na prohlídku, dvakrát jsem se k obrazu vrátila a obdivovala ho. Katka

„Výstava roku“ vznikla ve spolupráci s francouzským Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais a Ateneum Art Museum v Helsinkách, tuto mimořádnou retrospektivu František Kupka 1871–1957 připravila Národní galerie Praha, ve Valdštejnské jízdárně proběhla od 7. 9. 2018 do 20. 1. 2019.

23 1 2019 obr3

23 1 2019 obr4

Foto: Zuzana Gellrichová.

23 1 2019 obr1

Frantisek Kupka. Hindu Motif, or Graduated Red. 1921. wikiart.org

publikováno: 23. 1. 2019

NEJNOVĚJŠÍ články


Jsme před divochy jako chudáci

„Prostota a neotesanost je vhodnou podmínkou, aby se svědectví člověka stalo důvěryhodným. Lidé ducha vybroušeného postřehnou …

Je to blbé drazí krajané, ale ojebali nás

Jak to, že mě nikdo nereprezentuje? Říkáte si to často taky? Příklad první – Gretiny …

Agresivní charisma, Klaus jako děvkař a kompro i na ty druhé

Když se řekne Klaus, Zeman, Babiš, co vás napadne? Líbí se mi, že jste začal …

Nejsme premianti, jsme ostuda?

Otevřená slova, proč se na některou z vrcholných funkcí Evropské unie nepropracoval jediný kandidát východoevropských zemí, …

Přijde Vítězný únor v létě?

Lidová letenská veselice z 23. června odezněla a přinesla uklidnění: je nás přece jen velká síla. Pak …

Mariánský sloup?

Na Staroměstském náměstí chtějí znovu postavit mariánský sloup, zničený 3. listopadu 1918. Prý tak bude napravena …

Neviditelný sloup

Dlouhé prapory visí dolů, domy jako kamenné jazyky se zdvihají vzhůru, rozstříhány ulicemi, a nad šedým, …

Nečekejme charismatika, ale „prací drobnou“ napravujme řád

V neděli 23. 6. 2019 mne potěšilo 283 tisíc demonstrujících na Letné. A ještě více mne …